Wereld

33 artikelen over dit onderwerp gevonden
6 maanden geleden

Het leven van David (20)

2 Samuël 10 David toont goed(ertieren)heid aan Hanun   David had goedheid getoond aan een zoon van de vijand Saul (2 Sam. 9). Nu bewijst hij goedheid aan iemand die niet tot het volk van God behoort (hoewel dit iemand was die hem zelf goedheid had bewezen). In zijn daden wijst David naar God Zelf, die barmhartigheid en vriendelijkheid toont aan zowel hen die nabij als hen die veraf zijn (Ef. 2). Dat is één kant van de medaille. Maar...

Lees verder
10 maanden geleden

Voorwaarden voor discipelschap (2) – toewijding

Leestijd: 2 minuten Lukas 14 vers 27: “Wie zijn kruis niet draagt en achter Mij komt, kan Mijn discipel niet zijn.” Terwijl Hij zich tot de menigte richt, spreekt de Heer Jezus over Zijn voorwaarden voor discipelschap. Wat Hij nu zegt is volstrekt impopulair, zowel toen als nu, het wakkert gemoederen aan en houdt mensen op een afstand die in het christendom alleen iets zoeken voor hun eigen welzijn en eer. Nadat Jezus had benadrukt dat onze liefdeband met Hem...

Lees verder
11 maanden geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (2)

Bijbelvers: Romeinen 10 vers 9   Uw belijdenis Beste gelovige vriend, Als je eenmaal een houvast hebt aan het Woord van God, belijd Christus dan zonder aarzelen. Het gezegde: “Wie aarzelt, is verloren” is maar al te waar. De Schrift zegt: “… dat als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden en met uw hart geloven dat God Hem uit [de] doden heeft opgewekt, u behouden zult worden” (Rom. 10:9). Zonder dat zul je nooit gelukkig zijn, want...

Lees verder
1 jaar geleden

Bijbel contrastrijk (03)

Weerstaan / niet weerstaan Bijbelvers: Mattheüs 7 vers 1-2: “Oordeelt niet, opdat u niet wordt geoordeeld.” Bijbelverzen moeten zoveel mogelijk in de context van de tekst worden onderzocht. Toch stuit men steeds weer op “contrasten” tussen afzonderlijke bijbelgedeelten die op het eerste gezicht verrassend zijn. Deze contrasten vragen om bezinning – en deze kleine serie wil daaraan bijdragen. Weerstaan! De duivel is de grote tegenstander van christenen en wil ons geloof vernietigen. Moeten we daarom voor hem vluchten? Integendeel: we...

Lees verder
2 jaar geleden

Uit het ABC van de christen (1)

Orpa und Ruth Ruth 1 De Bijbel plaatst vaak twee mensen naast elkaar die in vergelijkbare omstandigheden of in dezelfde aangelegenheden zich  heel verschillend gedroegen. De daden van de één belichten de daden van de ander voor ons onderricht, en hun voorbeeld dient om de aanwijzingen van het Woord voor ons leven begrijpelijk en indrukwekkend te maken. Daarom willen wij nu één van deze ongelijke paren, Orpa en Ruth, uit het boek Ruth, voor onze ogen plaatsen. Dit is geen...

Lees verder
2 jaar geleden

Het leven van David (11)

1 Samuël 28 vers 1-2; 1 Samuël 29 David in een lastig parket Achis vertrouwt David, die hem in het ongewisse liet over zijn ware activiteiten. David loog tegen Achis (1 Sam 27:9-12); opnieuw nam David zijn toevlucht tot liegen. En nu wil de vertrouwende Filistijnse koning, dat David met hem ten strijde trekt. Tegen Israël! Zal David nu samen met de Filistijnen tegen Saul strijden en hem op deze wijze overwinnen? Wat moet David nu doen? God is genadig...

Lees verder
2 jaar geleden

Geest en ziel en lichaam onberispelijk

“Moge nu de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen en moge geheel uw geest en ziel en lichaam onberispelijk worden bewaard bij de komst van onze Heer Jezus Christus” (1 Thess. 5:23). Dit vers is uniek in die zin, dat alleen hier alle drie de “delen” van de mens, geest, ziel en lichaam, samen worden genoemd. En elk van deze drie elementen van de mens moet onberispelijk bewaard worden. Dit betekent immers, dat elk onderdeel op...

Lees verder
2 jaar geleden

Tegen de stroom in zwemmen

Leestijd: 13 minuten We leven in een tijd waarin onze cultuur op een kritieke tweesprong staat. Het fundament van het leven zoals wij dat kennen, is aan het afbrokkelen en de sleutelwoorden zijn verdraagzaamheid en aanvaarding. Hoe kan de christen zwemmen tegen zo’n sterke stroom die onze cultuur vandaag overspoelt?  In veel opzichten moeten we zijn als de zalm! Het leven van een zalm is zeer interessant. Vanuit de zoetwaterrivieren doorlopen zij hun normale levenscyclus als eitjes en jonge visjes...

Lees verder
3 jaar geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (12)

Psalm 129-131: De Psalmen 126 tot 128 tonen ons, hoe de gevluchten en de achtergeblevenen uit het overblijfsel van Israël bijeengebracht worden. Het is nu Gods bedoeling deze getrouwen uit het volk Israël tot aanbidding te leiden. Dit doel wordt in het laatste pelgrimslied bereikt: “Kom, loof de HEERE, alle dienaren van de HEERE, u die nacht aan nacht in het huis van de HEERE staat” (Ps. 134:1). De Psalmen 129 tot 131 zijn enerzijds het resultaat van de voorgaande...

Lees verder
3 jaar geleden

Toekomst opofferen voor het heden …?

Wij vinden in het Woord van God, dat God mannen en vrouwen naar voren heeft gebracht als voorbeeld of waarschuwing. In het verhaal in Genesis 25, met Izaäk, Rebekka, Esau en Jakob, zien we fouten die gemaakt zijn in het ouderschap. Beide ouders hebben er duur voor betaald – Izaäk werd bedrogen, en Rebekka werd bedrogen bevonden (Gen. 27). Ook hun twee zonen betaalden een hoge prijs voor de “opvoedkundige vaardigheden” van Izaäk en Rebekka. God had gezegd dat “de...

Lees verder