12 maanden geleden

Voorwaarden voor discipelschap (2) – toewijding

Leestijd: 2 minuten

Lukas 14 vers 27:
“Wie zijn kruis niet draagt en achter Mij komt, kan Mijn discipel niet zijn.”

Terwijl Hij zich tot de menigte richt, spreekt de Heer Jezus over Zijn voorwaarden voor discipelschap. Wat Hij nu zegt is volstrekt impopulair, zowel toen als nu, het wakkert gemoederen aan en houdt mensen op een afstand die in het christendom alleen iets zoeken voor hun eigen welzijn en eer. Nadat Jezus had benadrukt dat onze liefdeband met Hem alle andere relaties in ons leven moet overschaduwen (Luk. 14:26), spreekt Hij nu over “het kruis dragen.”

Wie in bijbelse tijden ook zijn eigen kruis droeg, daar was het doodvonnis was al over hem uitgesproken. Hij ging de laatste weg naar zijn plaats van kruisiging, waar Hij op schandelijke wijze werd terechtgesteld. Het kruis was door de Romeinen alleen gereserveerd voor de ergste misdadigers.

Wij worden gevraagd om ons kruis op te nemen en Hem te volgen. Het kruis opnemen staat niet symbool voor een gebrek, ziekte of andere lasten van het leven die ons kunnen treffen. Deze lasten kunnen discipelen van Jezus treffen, maar ook ieder ander mens, volgens het motto: “Ieder heeft zijn eigen last te dragen.” Als we ons kruis opnemen, moeten we rekening houden met de afwijzing van de wereld, omdat we willen uitleven dat door de Heer Jezus Christus “voor mij [de] wereld gekruisigd is, en ik voor [de] wereld” (Gal. 6:14).

Op de plaats waar de Heer Jezus werd verworpen en stierf, zijn wij Zijn volgelingen en ervaren wij niets anders dan wat Hij van de kant van de wereld heeft ervaren (Joh. 1:10,11). Het kruis gaat gepaard met lijden, spot, verwerping en opoffering vanwege de Heer Jezus. Waar Hij overladen werd met haat vanwege Zijn liefde, hoeven wij niets anders te verwachten.

Helaas, is het niet vaak zo, dat we een leven zonder het kruis op te nemen veel aantrekkelijker en aangenamer vinden? Een leven aangepast aan de wereld, zonder ongemakken? Misschien word je bespot en uitgelachen omdat je getuigt van je geloof en een bijbels standpunt inneemt over zaken als “seks voor het huwelijk” of “het huwelijk voor iedereen” – ga dan verder op de weg achter de Heer Jezus aan.

Het is geen gemakkelijke weg om de Heer Jezus op deze manier te volgen, maar het is een levensstijl die echt onder de zegen van God valt. Laten we gemotiveerd zijn om de Heer Jezus consequent te volgen – achter Hem aan, de weg van het kruis, de weg van gehoorzaamheid en onderwerping aan Gods wil.

Jezus besluit Zijn boodschap met de woorden. “kan hij Mijn discipel niet zijn”. Alleen zij die Hem willen volgen tot het uiterste, kunnen Zijn discipel zijn. Maar het is een weg van zegen en waar geluk!

 

Christian Achenbach; © www.bibelperaxis.de

Laatste verandering in het Duits: 14.10.2021.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW