Wereld

32 artikelen over dit onderwerp gevonden
12 jaar geleden

Geen compromissen (1)

Wat ik zou willen zeggen vanavond, kan met twee woorden samengevat worden: “Geen compromissen”. Dat bevalt de moderne geest niet, want onder mensen worden de beste zaken door compromissen afgesloten. We starten met volledig tegenovergestelde meningen en komen dan geleidelijk tot elkaar. Wanneer u toch op uw standpunt blijft staan en ik op de mijne, zullen onze meningen onverenigbaar blijven. Compromissen in het geloof – sleutel tot falen Compromissen zijn verantwoordelijk voor sommige economische en politieke zaken, maar in de...

Lees verder
13 jaar geleden

De belangrijkste prioriteiten van het Christenleven (5)

DEEL 2 Vervolg hoofdstuk vier Eén ding ontbreekt u Het kruis betekent sterven Als wij werkelijk het kruis aanvaarden waar Jezus over sprak, betekent dit de dood voor ons. Als de graankorrel in de aarde valt en vertrapt wordt en tenslotte ontkiemt, heeft hij geen schoonheid meer. Op precies dezelfde wijze is een gelovige die zijn kruis opneemt en Jezus volgt, niet langer aantrekkelijk voor deze wereld. De wereld veracht hem. Misschien waren er vroeger veel dingen in hem die...

Lees verder
13 jaar geleden

De belangrijkste prioriteiten van het Christenleven (4)

DEEL 2 Hoofdstuk 4 ÉÉN DING ONTBREEKT U “En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan, liep er iemand naar Hem toe, viel voor Hem op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. U kent de geboden: U zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u zult niet stelen;...

Lees verder
13 jaar geleden

De belangrijkste prioriteiten van het Christenleven (3)

DEEL 2 Hoofdstuk 3 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wie zou ik vrezen?   De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te verslinden – mijn tegenstanders en mijn vijanden – struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al...

Lees verder
15 jaar geleden

1 Johannes 2 vers 15 (1)

De keuze van Lot en zijn gevolgen Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld is Lot koos voor de vlakte van de Jordaan. “Hij zag …, dat die geheel bevochtigd was”. Menselijk gesproken had hij daarmee een goede beslissing genomen. Later woonde hij in de steden van de vlakte en sloeg zijn tenten tot aan Sódom toe. Maar “de mannen van Sódom waren boos, en grote zondaars tegen de Heere” Lot wilde niet langer vreemdeling zijn. Hij...

Lees verder
16 jaar geleden

Een leven zonder Jezus (1)

De titel van deze artikelen is in- en aangrijpend. Leven zonder de Heer Jezus … dat is pas echt verschrikkelijk en rampzalig. Niet-Christenen halen waarschijnlijk hun schouders hierover op of lachen zich daarom dubbel. Misschien spotten ze er ook wel mee … kan allemaal. Bent u, ben jij ook iemand die zonder de Heer Jezus gaat? STOP, alstublieft en laat u redden van dit verkeerde geslacht waartoe u nu behoort. Dit geslacht waarop ik doel zijn zij die zonder God...

Lees verder
18 jaar geleden

Normen en waarden van Balkenende: is het dat?

December 2004. Een droevig bericht schokte het koninklijk huis en ons land. Zijne koninklijke hoogheid, Prins Bernhard, de prins der Nederlanden, is overleden. Zelfs de sterke prins was het gezet “eenmaal te sterven”. Een groot verlies voor ons land en volk, ongetwijfeld. Het koninklijk huis wordt dit jaar wel getroffen door verdriet. Geve de Heer dat zij allen hun troost en hulp bij Hem zullen zoeken en vinden. Dat ook deze gebeurtenis tot hun en onze zielen mogen spreken. God,...

Lees verder
18 jaar geleden

Systeem van satan of voorwerp van de liefde van God? (2)

Mens van deze wereld tegenover de geest van deze wereld We richten ons nu weer op de schijnbare tegenspraak, die aan het begin van dit artikel met betrekking tot de verschillende betekenissen van het woord “wereld” in de Bijbel genoemd werden [zie “Systeem van satan of voorwerp van de liefde van God? (1)”, Frisse Wateren nr. 23 – vertaler].We zien dan dat we onderscheiden moeten tussen de mens van deze wereld – aan wie wij op een liefdevolle en zinvolle...

Lees verder
18 jaar geleden

Wereld: Systeem van satan of voorwerp van de liefde van God?

Hoe vaak spreken wij als Christenen niet over de wereld. Maar hebben wij ons wel eens afgevraagd wat wij met dit begrip precies bedoelen? Meestal verbinden we daarmee nogal negatieve voorstellingen. Wij denken aan een systeem, dat onder de macht van satan staat en de mensheid beheerst. Dat is ook de overheersende gedachte in de Bijbel. Satan wordt de vorst van deze wereld genoemd (Johannes 12:33) en ons wordt opgedragen: “Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld...

Lees verder
18 jaar geleden

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is

Soms is het nodig om elkaar te waarschuwen voor gevaren. Onderstaand geschrift doet dit. Er ligt veel leerzaams in dit geschrift, zodat publicatie ervan tot zegen kan strekken. Toch wil ik allereerst wijzen op de noodzaak van het lezen van het Woord van God. Ieder kind van God heeft de Heilige Geest ontvangen om de dingen van God te kunnen weten (zie 1 Korinthe 2:12). Dit moeten we niet onderschatten. We moeten dit zelfs geloven. Ja, geloven dat de Heilige...

Lees verder