3 maanden geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (2)

Bijbelvers: Romeinen 10 vers 9

 

Uw belijdenis

Beste gelovige vriend,

Als je eenmaal een houvast hebt aan het Woord van God, belijd Christus dan zonder aarzelen. Het gezegde: “Wie aarzelt, is verloren” is maar al te waar. De Schrift zegt: “… dat als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden en met uw hart geloven dat God Hem uit [de] doden heeft opgewekt, u behouden zult worden” (Rom. 10:9). Zonder dat zul je nooit gelukkig zijn, want dan ben je een huichelaar. Innerlijk een christen, uiterlijk nog steeds een mens van de wereld, die met de stroom meedrijft, die doet wat anderen doen, die, bang om de aandacht te trekken, zachtjes lacht als wereldse mensen heilige dingen tot onderwerp van grappen en spot maken, en die zichzelf daar de hele tijd om haat. Oh, wat een ellende!

Deins niet terug, maar durf de stoute schoenen aan te trekken. Schenk geen aandacht aan de verontwaardiging, de spot, de minachting, de koude schouder. Het is niet half zo erg zoals jij je het voorstelt, en het zal een vrede en vreugde in je teweegbrengen zoals je nog nooit hebt ervaren. Begin thuis. “Ga naar je eigen huis en vertel hen hoeveel de Heer voor je heeft gedaan en hoe Hij Zich over je heeft ontfermd” (Mark. 5:19).

Belijdenis doen voor de Heer is een goed begin als christen. En als je je afvraagt wat kracht geeft aan je christen-zijn en je helpt om een succesvolle carrière te hebben die God verheerlijkt, dan is mijn antwoord: een onverdeeld hart hebben.

Je kent het verhaal van de generaal die zijn soldaten van boord liet gaan en vervolgens het schip in brand stak waaraan ze waren aangemeerd, waarbij hij zichzelf opzettelijk beroofde van de enige mogelijkheid om terug te trekken. Hij deed het, opdat één van zijn mannen niet in de verleiding zou komen om een aarzelende blik terug te werpen. Handel ook volgens dit principe, snijd alle banden met de wereld achter je door en richt je aandacht, door de genade van God, daarop, dat Christus en Zijn rechten onder alle omstandigheden de hoofdzaak, je eerste gedachten zijn.

In de wereld heeft de mens succes die zichzelf een doel stelt – of dat nu geld, opleiding of macht is – en dat vervolgens nastreeft met onwrikbare vasthoudendheid en verbeten volharding. Zijn doel overheerst hem, alles wordt eraan ondergeschikt en op een gegeven moment wordt hij miljonair, wetenschapper of minister-president. Als Christus jouw doel is, zal hij jou beheersen. Je zult in staat zijn om alles in dienst te stellen van Zijn belangen en uiteindelijk zul je de grootste van alle beloningen ontvangen: Een “Goed gedaan, goede en trouwe dienaar”  (Matth. 25:21,23) uit Zijn mond.

 

F.B. Hole; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 30.01.2010. 

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW