1 jaar geleden

Het leven van David (11)

1 Samuël 28 vers 1-2; 1 Samuël 29

David in een lastig parket

Achis vertrouwt David, die hem in het ongewisse liet over zijn ware activiteiten. David loog tegen Achis (1 Sam 27:9-12); opnieuw nam David zijn toevlucht tot liegen. En nu wil de vertrouwende Filistijnse koning, dat David met hem ten strijde trekt. Tegen Israël! Zal David nu samen met de Filistijnen tegen Saul strijden en hem op deze wijze overwinnen? Wat moet David nu doen?

God is genadig voor Zijn dienaar: De Filistijnse vorsten zijn het niet eens met het plan van Achis om David in de oorlogsmachine op te nemen. God gebruikt het wantrouwen van de vorsten om David uit deze situatie te “redden” (vs. 6,7). Hij wordt door Achis naar huis gestuurd.

Laten we niet vergeten: De vijandschap van de wereld kan door God gebruikt worden om ons te helpen en ons van vele dingen te redden! Is de vijandschap van de wereld niet beter dan haar vriendschap, hoe onaangenaam het wantrouwen en de spotternijen ook mogen zijn?

 

Gerrid Setzer; www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 23.12.2009.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW