Wereld

32 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 jaar geleden

De Openbaring (6)

Openbaring 3 vers 1-6 Sardis “En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die de zeven Geesten van God en de zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, dat u [de] naam hebt dat u leeft, en u bent dood” (vs. 1). In dit boek wordt de Heilige Geest in Zijn veelvoudige functie als de “zeven geesten van God” gezien in verbinding met de troon en niet als de eenheid die het lichaam van Christus...

Lees verder
4 jaar geleden

De wereld

De wereld als woonoord van de mensen wordt in de Schrift op drie manieren gezien: Als het domein van Adam in onschuld, ingebracht door God (Gen. 1:28); als het domein van Satan en de verdorvenheid, door onwettig in bezit name (Luk. 4:5,6); als het domein van Christus in gerechtigheid, door redding en overwinning (Ps. 2:8; 72:8). Zoals we weten duurde de eerste toestand slechts een korte tijd. Adam viel en verloor alles. De derde zal bij de regering van de...

Lees verder
6 jaar geleden

Het geloof van Amram en Jochebed

Bijbelplaatsen: Hebreeën 11:23; Exodus 2; Handelingen 7 De tijd dat Amram en Jochebed1 Mozes kregen, kon niet ongunstiger zijn. Eens kwam Jakob met zijn familie naar Egypte en woonde in het land Gosen. In die tijd stonden ze in de gunst bij Farao. Maar nu was het blad omgedraaid. Jozef was gestorven, en het volk was toegenomen en talrijk geworden en de nieuwe Farao, die Jozef niet kende, zag in hun een gevaar voor zijn volk (Ex. 1:6-10). Met list...

Lees verder
9 jaar geleden

Wereldgelijkvormigheid

“… omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben” (Joh. 17:14b) Wat betekenen verzen als Johannes 17 vers 14 voor ons persoonlijk? Zijn ze een dogma, een leer, een gebeurtenis in het verleden, gewoon iets principieels? Of hebben ze nog invloed op ons leven? Het zijn woorden die onze Heer tot Zijn vader sprak, en ongetwijfeld met een bewogen hart. Dit onderwerp is nu niet bepaald iets wat comfortabel voor ons vlees – de...

Lees verder
10 jaar geleden

Verwerven van mediavaardigheden

De elektronische media oefenen en enorme invloed uit op de maatschappij. Christenen vormen daarop geen uitzondering. Hoe moeten wij daarmee omgaan? In het volgende zal het eeuwig blijvende “medium” van God, de heilige Schrift, ten opzichte van enkele mediatrends van de 21e eeuw stelling nemen. Zich beheersen (laten)? Het is verbazingwekkend dat in 2013 naar verwachting 28 miljoen smartphones in Duitsland verkocht zullen zijn. Maar nog verbazingwekkender is dat vele van de bezitters menen zo’n apparaat altijd bij zich te...

Lees verder
10 jaar geleden

Praktische aanwijzingen voor de omgang met media

Moderne media zijn een vast bestanddeel van ons leven geworden, of wij dat willen of niet. Een scholier kan al niet meer zonder deze media werken en leven. Dan is het goed enkele dingen voor ogen te hebben, die voor ons als christen hulprijk zijn in de omgang met deze soms echt gevaarlijke instrumenten. In een ander artikel over dit onderwerp hebben we het belangrijke vers uit Filippi 4 geciteerd: “Overigens broeders [en zusters] , al wat waar is, al...

Lees verder
10 jaar geleden

Het spannende mediatijdperk

Wat voor media gebruiken jongeren? Dit werd in een recent representatief onderzoek – genaamd JIM (jeugd, informatie, multi-media) – onderzocht onder 12-19-jarigen. Dit zou niet overeen moeten komen met de gewoonten van jonge christenen. Maar of ze zich zo anders gedragen? Onlangs werden verschillende studies bij jonge en minder jonge mensen uitgevoerd over het PC- en multimedia gedrag. Voor mij liggen de (actuele) Jim-enquêtes van het media-educatie onderzoeksvereniging Zuidwesten uit de jaren 2007 en 2011, een nader onderzoek door het...

Lees verder
10 jaar geleden

Wat is de wereld?

Bijlage 3 bij Aanbidding les 5 Enkele gedachten van C.H. Mackintosh: Er is nauwelijks een term die zo vaak ten onrechte vermeld wordt als “wereld” of “wereldse”. Het Woord van God echter heeft de term ”wereld” met perfecte nauwkeurigheid omschreven, dat het allemaal dat aanduidt “wat niet uit de Vader is”. Er staat: “Want al wat in de wereld is: …, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld” (1 Joh. 2:16). De wereld is het gebied dat...

Lees verder
11 jaar geleden

Geen compromissen (3 – slot)

Leest nog eens 1 Koningen 13. Wat je op de gevaarlijke weg van compromissen tegen kunt komen zijn, is vaak erg onvoorspelbaar. … Hoedt u voor het gevaar van de compromissen op het terrein van vrome navolging. Het kan zo iemand zijn als de oude profeet in Bethel. Misschien waren het eens trouwe profeten van God, maar die afgeweken zijn en nu de verschrikkelijke neiging hebben, anderen eveneens af te trekken. Het maakt hun geweten rustig, wanneer zij ook anderen...

Lees verder
11 jaar geleden

Geen compromissen (2)

Leest eerst 1 Koningen 13. God grijpt in – door een profeet Toen riep God een niet met naam genoemde man, een “man Gods”. Daarbij wordt niet iedere profeet “man Gods” genoemd. Het was niet zomaar dat zijn naam niet genoemd wordt. Hij had bijzondere aanwijzingen, mocht geen brood eten en geen water drinken en niet op dezelfde weg terugkeren. Hij moest als een meteoriet aan de hemel voorbijkomen, zijn boodschap overbrengen en geen gemeenschap met de gehate zaak hebben....

Lees verder