Groei

74 artikelen over dit onderwerp gevonden
8 jaar geleden

De voetwassing – vandaag nog actueel?

Vraag: Wat voor betekenis heeft de voetwassing? Moet men deze vandaag nog in de praktijk brengen? Antwoord: Het wassen van de voeten heeft een heel praktisch nut. Veelvuldig gebruikte voeten hebben een goede verzorging en reiniging nodig. Een voetbad met water van goede temperatuur geeft ontspanning, bevordert de doorbloeding en reinigt de voeten. In vroegere tijden werd de voetwassing aan een gast als gebaar van gastvrijheid aangeboden (verg. Luk. 7:44). In 1 Timotheüs 5 vers 10 staat het wassen van...

Lees verder
8 jaar geleden

Nog gezond? (6)

Hoofdstuk 6 Denkbescherming “Wees nuchter en waakzaam …” (1 Petr. 5:8). “Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd …” (2 Tim. 2:22). “Als iemand vuur in zijn boezem neemt, zullen dan zijn kleren niet in brand vliegen? Als iemand op gloeiende kolen loopt, zullen dan zijn voeten niet verbranden?” (Spr. 6:27-28). Dit hoofdstuk houdt zich bezig met zogenaamde “ongevallen”. Iemand mag alle principes die tot een goede gezondheid bijdragen in acht nemen, zoals bijvoorbeeld behoorlijke voeding, beweging en hygiëne –...

Lees verder
8 jaar geleden

Nog gezond? (5)

Hoofdstuk 5 De innerlijke instelling “… in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn …” (Jes. 30:15). “… want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht …” (Neh. 8:11). “maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen ..” (Jes. 40:31). We komen nu tot een categorie van problemen, die noch door voeding (bijvoorbeeld ondervoeding) noch door bacillen (bij onzuiverheid) veroorzaakt worden: De manier waarop wij bij moeilijke en kwellende omstandigheden in ons leven reageren, heeft een grote...

Lees verder
9 jaar geleden

Hoe ver gaat u de vogels te boven?

Hun stem klinkt tussen de takken. Misschien wordt u ‘s morgens ook wel eens wakker van de (vroege) vogels. Wat denkt u dan? Ze fluiten aardig maar nu mogen ze wel eens eventjes stil zijn? Of geniet u ervan? Welke vogel fluit er nu zo vroeg? ‘t Is nog donker? Maar het kan ook zijn dat u er van geniet dat deze schepselen van God doen wat wij vaak nalaten, namelijk Hem de lof toezingen. De vogel zingt zijn lied...

Lees verder
9 jaar geleden

Elia – Een profeet van de Heere (5)

“Of weet gij niet wat de Schrift zegt [in de geschiedenis] van Elia?” (Rom. 11:2) Karmel – het vuur van de hemel Lezen: 1 Koningen 18 vers 17-40. Toen Obadja1 zijn boodschap gebracht had, ging koning Achab weg om de profeet te ontmoeten, en stelde hem direct voor de rampspoed van Israël verantwoordelijk. Het land kon met afgodenbeelden en afgodentempels vervuld zijn, de afgodin Asjera en door afgoden-diendende priesters die altaren van de afgoden bedienden konden overal staan, het volk...

Lees verder
9 jaar geleden

Nog gezond? (4)

Hoofdstuk 4 HYGIËNE “Geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bevlekking van het vlees en van de geest” (2 Kor. 7:1). “Gij zijt al rein om het woord dat Ik tot u gesproken heb” (Joh. 15:3). “Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord” (Ps. 119:9)*. Als men een blik op de wereldkaart werpt, kan men gemakkelijk de landen aanwijzen waar een dagelijks gebrek aan hygiëne is. Parallel daaraan vindt men daar vele ziekten....

Lees verder
9 jaar geleden

Van storm naar rust …

Ook de zwaluw heeft een nest gevonden … Ook kinderen van God, die principieel vrede met God hebben, lopen gevaar, door stress en arbeid hun innerlijke rust te verliezen. De Heer Jezus toont ons in het voorbeeld van een gestreste huisvrouw en dienares oorzaak en geneesmiddel voor onrust … Martha nu was zeer in beslag genomen door veel (was afgetrokken door veel) dienen; en zij kwam er bij staan en zei: Heer, bekommert U er Zich niet om (trekt U...

Lees verder
9 jaar geleden

Elia – Een profeet van de Heere (4)

“Of weet gij niet wat de Schrift zegt [in de geschiedenis] van Elia?” (Rom. 11:2) Obadja, de bewindvoerder van het koninklijk huis Lezen: 1 Kon. 18:1-16 Eindelijk waren de jaren van hongersnood ten einde, en het woord van de HEERE kwam tot Elia: “Ga, vertoon u aan Achab, want Ik zal regen geven op de aardbodem” (vs. 1). In het begin van het jaar van de droogte had de HEERE tegen Elia gezegd: “Ga weg vanhier, keer u naar het...

Lees verder
9 jaar geleden

Nog gezond? (3)

Hoofdstuk 3 TRAINING “Laten wij … met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt” (Hebr. 12:1). “U liep goed; … wie heeft u tegengehouden …?” Sinds ongeveer vijftien jaar1 wordt aan de lichamelijke gezondheid weer zeer veel waarde gehecht. Moderne genoegens hebben de mensen van vele noodzakelijker lichamelijke activiteiten beroofd, maar kennelijk ook van vele geestelijke activiteiten. Het gemak van een gemoedelijke huiskamer, de warmte van het haardvuur of eenvoudig slechts een rustige avond, waarop men “niets doet”, schijnen...

Lees verder
9 jaar geleden

Elia – Een profeet van de Heere (3)

“Of weet gij niet wat de Schrift zegt [in de geschiedenis] van Elia?” (Rom. 11:2) Zarfath – het huis van de weduwe (1 Kon. 17:8-24) De beek was uitgedroogd, maar de HEERE bleef. Zijn dienaar werd niet vergeten. Hij kende zijn behoeften en had het uitdrogen van de beek gezien. Maar er kwam geen boodschap en geen nieuwe aanwijzing, voor de beek uitgedroogd was. De liefde van de Heere zal aan de nooddruft van Zijn heiligen tegemoet komen; maar de...

Lees verder