Groei

74 artikelen over dit onderwerp gevonden
6 jaar geleden

Kleine vossen – kleine verstoorders met grote uitwerking

Er zijn dingen in ons leven waaraan we nauwelijks aandacht besteden. Kleine dingen – Pinda’s, die blijkbaar niet het vermelden waard zijn, maar die een grote invloed op ons leven hebben. “Vang voor ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden te gronde richten, nu onze wijngaarden bloeien!” (Hooglied 2:15). Dit vers uit het “Hooglied” van koning Salomo, is een passende titel op het onderwerp, waarover we willen nadenken: “Kleine vossen” ons leven. Als de voorjaarsmaanden aanbreken, beginnen in de...

Lees verder
6 jaar geleden

Gebed – Bidstonden – Geloof en vergeving

“Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft” (Mark. 11:24-25). Effectieve gebeden kunnen er alleen zijn als we bidden in geloof. “Alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen” (Mark. 11:24)....

Lees verder
6 jaar geleden

Bitterheid en vergeving

“Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden” (Hebr. 12:15). Bitterheid Helaas zijn sommige christenen bitter geworden. Ze zijn de pijn niet te boven gekomen, dat intense verlangens niet in vervulling gingen, dat hun vertrouwen misbruikt werd en nog veel meer. Het omgaan met hen is moeilijk. Ze drinken het gif van bitterheid en denken dat anderen daardoor gedood worden. Zij...

Lees verder
6 jaar geleden

Een boom, geplant aan waterbeken …

Groeien en vruchtdragen “Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken” (Ps. 1:3). Deze boom is in de eerste plaats een beeld van de Heer Jezus zelf in Zijn leven hier op aarde. Maar een ieder die ook gered is door het geloof in Hem, is “gerechtvaardigd” door de genade van God en kan ook zo’n “boom” zijn. In...

Lees verder
6 jaar geleden

Eenzame plaatsen in ons leven – kennen wij die?

“Komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit” Markus 6 vers 31 Vandaag leven we in een tijd waarin het alledaagse met al zijn eisen en verplichtingen ons meer en meer in beslag neemt en ons nauwelijks tijd laat om bij te komen. Men haast zich van de ene afspraak naar de volgende. Het resultaat is: Werkelijk tot rust komt men niet meer. Daarnaast worden de eisen en de druk in het beroepsleven steeds groter....

Lees verder
7 jaar geleden

Verwerven van mediavaardigheden

De elektronische media oefenen en enorme invloed uit op de maatschappij. Christenen vormen daarop geen uitzondering. Hoe moeten wij daarmee omgaan? In het volgende zal het eeuwig blijvende “medium” van God, de heilige Schrift, ten opzichte van enkele mediatrends van de 21e eeuw stelling nemen. Zich beheersen (laten)? Het is verbazingwekkend dat in 2013 naar verwachting 28 miljoen smartphones in Duitsland verkocht zullen zijn. Maar nog verbazingwekkender is dat vele van de bezitters menen zo’n apparaat altijd bij zich te...

Lees verder
8 jaar geleden

Heerlijkheden van Jezus Christus – het Lam van God

De persoon van de Heer Jezus bevat ontelbare heerlijkheden die we als mensen slechts gedeeltelijk aanschouwen en bewonderen kunnen. In het Nieuwe Testament zijn er drie afzonderlijke gedeelten hierover: Johannes 1, Kolosse 1 en Hebreeën 1. Natuurlijk vinden we ook in vele andere passages van het Nieuwe Testament, in het bijzonder in de evangeliën, waarin de persoon van onze Heiland voorgesteld wordt. We vinden in de drie genoemde hoofdstukken, wel heel veel van zijn titels. Eén ervan is dat Hij...

Lees verder
8 jaar geleden

Bijbelstudie over Richteren 1

Enkele gedachten over Richteren 1 Bewuste gemeenschap met God Jozua 24. Eerst enkele dingen uit het vorige boek, Jozua. In hoofdstuk 24 vinden we iets wat we als achtergrond mee kunnen nemen in onze overdenking van het boek Richteren. In Jozua 24 zien we dat Jozua al de stammen, de hoofden ervan, de rechters en zijn beambten zich voor God stelde (vs. 1). Wat een tafereel! “Zij stelden zich voor God”. Kennen wij dit ook? Wat betekent dit? Ik denk...

Lees verder
8 jaar geleden

Elia – Een profeet van de Heere (11 – slot)

De Jordaan en de vurige wagen Lezen: 2 Koningen 2:1-15 Zien we in deze mysterieuze reis niet de voorafschaduwing van de volmaakte weg van de Heer Jezus in het midden van Israël? In hem was er niets van de schande van Egypte te zien. Hij wandelde en woonde in het licht van de onveranderlijke trouw van God aan Zijn beloften. Hij waarschuwde het volk voor het komende oordeel, en ging de weg van de dood, brak alle banden met Israël...

Lees verder
8 jaar geleden

Nog gezond? (10 – slot)

Hoofdstuk 10 Samenvatting In dit korte onderzoek de belangrijkste punten, die een goede gezondheid uitmaken, hebben we de noodzakelijkheid gezien, het Woord van God regelmatig, vaak en onder gebed te bestuderen. Voeding Het woord van God is onze voeding. Hoewel we zekere delen vakeer lezen moeten dan andere, moet geen deel geheel verontachtzaamd worden. Goede commentaren en artikelen zijn een goede hulp, maar moeten het bestuderen van het Woord niet vervangen – ze moeten het verklaren. We moeten het vleselijke...

Lees verder