Groei

74 artikelen over dit onderwerp gevonden
9 jaar geleden

Nog gezond? (2)

 Vervolg hoofdstuk 2 ZWAARLIJVIGHEID DOOR TEVEEL ETEN Zwaarlijvigheid wordt heden ten dage als ernstig gevaar voor de gezondheid aangezien. Zij vergroot definitief het risico voor vele ziekten, onder andere hoge bloeddruk en hartinfarcten. Er zijn vele organisaties, van wie de enige opdracht daaruit bestaat, zwaarlijvige mensen bij het afvallen te helpen, en deze organisaties schijnen nog lange tijd veel te doen te hebben. Waarom worden vele mensen dik? De hoofdreden is, dat zij meer tot zich nemen, dan zij verdragen...

Lees verder
9 jaar geleden

Gij doorgrondt en kent mij (4)

Psalm 139 vers 7-16 DEEL 2 SLOT “Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven” (vs. 13). Daarmee komen we tot de verzen, die vele bijbellezers niet zo liggen. Ze worden graag door jonge ouders gelezen, die een baby gekregen hebben. Zij verheugen zich, dat het kind een perfect, klein mensje is. Dat is zeer verkwikkend, maar wij willen nog een ogenblik bij deze verzen stilstaan, om de diepere zin te begrijpen. Deze veelomvattende...

Lees verder
9 jaar geleden

Gij doorgrondt en kent mij (3)

Psalm 139 vers 7-16 deel 2 Psalm 139 is een parel van de Hebreeuwse poëzie. In zijn wijze van uitdrukken is hij juist eenvoudig te begrijpen, maar de inhoud van de afzonderlijke verzen gaan enorm diep. We willen proberen deze psalm in het licht van het Nieuwe Testament te begrijpen – en zullen bemerken, hoe interessant en actueel deze psalm voor de Christen van de 21e eeuw is. Nadat David in de eerste zes verzen de alwetende God bezongen heeft,...

Lees verder
9 jaar geleden

Elia – Een profeet van de Heere (2)

“Of weet gij niet wat de Schrift zegt [in de geschiedenis] van Elia?” (Rom. 11:2) Krith – de uitgedroogde beek 1 Koningen 17 vers 2-7 De profeet was met God op een verborgen plaats in gebed alleen geweest. Dan legt hij op een bepaald ogenblik in de tegenwoordigheid van de afvallige koning de goede belijdenis af. Maar er wacht Elia een veel grotere dienst; de dag zal komen, waarop hij niet alleen voor de koning van God getuigen zou, maar...

Lees verder
9 jaar geleden

Elia – Een profeet van de Heere (1)

“Of weet gij niet wat de Schrift zegt [in de geschiedenis] van Elia?” (Rom. 11:2) Als wij in onze donkere dagen over het pad van Elia nadenken, dan zouden we uitroepen: Welk een weg was Elia toch toebedeeld! Een pad vol beproevingen en strijd – maar meer nog, een pad vol van onderwijzingen in de gedachten van Hem in Wie zijn vreugde en heerlijkheid was; een pad dat begon met stil gebed en in wachten op God, en die in...

Lees verder
9 jaar geleden

Gij doorgrondt en kent mij (2)

Psalm 139:4-5 4. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere! Gij weet het alles. 5. Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij. 6. De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij. “Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere! Gij weet het alles” (vs. 4). Vers 4 gaat dan nog een stap verder. In vers 2 zijn het de...

Lees verder
9 jaar geleden

Nog gezond? (1)

Opdracht Deze publicaties worden aan alle kinderen van God opgedragen van wie de gezondheid door het schadelijke voedsel van deze wereld geleden heeft. Daarenboven is het opgedragen aan hen, die de wens hebben, zich in de best mogelijke gezondheid te verblijden tot aan het spannende ogenblik, wanneer “wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is” (1 Joh. 3:2). Inleiding “Immers is God … goed … Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken; mijn treden waren bijkans uitgeschoten … Ik zal dan gedurig...

Lees verder
9 jaar geleden

Gij doorgrondt en kent mij (I)

 Psalm 139 vers 1-6 1. Een psalm van David, voor de opperzangmeester. HEERE! Gij doorgrondt en kent mij. 2. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten. 3. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen gewend. 4. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere! Gij weet het alles. 5. Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij. 6....

Lees verder
9 jaar geleden

De belangrijkste prioriteiten van het Christenleven (6 – slot)

Deel 3 Hoofdstuk vijf Het kruis brengt overwinning Lijkt alles wat we gezegd hebben je nogal mistroostig? De boodschap van het kruis heeft ook een lichte kant – een positieve. En wel dat het kruis geen doel op zich is. Het is een weg tot de opstanding. In feite is het de enige weg tot het opstandingsleven. Er ligt een vreugde in het verschiet voor allen die gewillig de werking van het kruis aanvaarden (Hebr. 12:2). De graankorrel die in...

Lees verder
10 jaar geleden

De belangrijkste prioriteiten van het Christenleven (2)

DEEL 1 Vervolg hoofdstuk 2: “ÉÉN DING IS NODIG” Het belang van het horen van Gods Woord Het is uiterst noodzakelijk om elke dag tijd door te brengen met Gods Woord. Dat blijkt duidelijk uit de woorden van Jezus tegen Martha. Er zijn veel andere dingen die ons kunnen helpen en die nuttig kunnen blijken, maar dit ene is boven al het andere absoluut wezenlijk. Evenmin als ons lichaam zonder zuurstof kan leven, kunnen wij het zonder Gods Woord. Het...

Lees verder