Groei

74 artikelen over dit onderwerp gevonden
8 jaar geleden

Elia – Een profeet van de Heere (10)

De Jordaan en de vurige wagen Lezen: 2 Koningen 2:1-15 Elia gaat in zijn zeldzaam belevenisvolle leven van wonder naar wonder, en de slotscène is het grootste van allen. Er is nauwelijks een meer opmerkelijke reis als de pelgrimsweg van zijn laatste dagen van Gilgal naar de Jordaan. Door de Geest van God geleid, zoekt hij plaatsen op, die op opvallende wijze van het handelen van de HEERE met Israël spreken. We zien ten eerste dat de profeet begeleid wordt...

Lees verder
9 jaar geleden

Elia – Een profeet van de Heere (9)

Aházia – de boodschap van de dood Lezen: 2 Koningen 1 De openlijke dienst van Elia was met een boodschap van oordeel aan koning Achab begonnen, hij eindigt met een boodschap van de dood aan zijn goddeloze zoon, koning Aházia. Van deze man lezen we: “Hij deed wat slecht was in de ogen van de HEERE. Hij ging namelijk in de weg van zijn vader en in de weg van zijn moeder, in de weg van Jerobeam, de zoon van...

Lees verder
9 jaar geleden

Nog gezond? (9)

De grote Arts “… want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester” (Ex. 15:26). “en zij brachten bij Hem allen die er slecht aan toe waren …, en Hij genas hen” (Matth. 4:24). “Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn” (Matth. 9:12). Hoofdstuk 9 Ook wanneer iemand heel goed op zijn gezondheid let, kan hij uiteindelijk niet verhinderen dat hij eens zwak wordt. Of nu iemand zelf schuld aan zijn ziekte heeft of niet, hij moet in...

Lees verder
9 jaar geleden

Gods plan met de gemeente nu

“… opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere” (Ef. 3:10,11). De Heilige Geest is zeer praktisch. Hij heeft niets aan mensen die in een wereld van dagdromen leven, die verstandelijke kennis van de bijbelse waarheden hebben, maar ze niet uitwerken in hun leven. Daarom is een van de treffende woorden in...

Lees verder
9 jaar geleden

Elia – Een profeet van de Heere (8)

Horeb – de berg van God Lezen: 1 Koningen 19 vers 9-18. Bij de Horeb, de berg van God, aangekomen, zoekt de profeet een schuilplaats op in een bergspelonk. Opnieuw komt het woord van de Heere tot hem in de doordringende vraag: “Wat doet u hier, Elia?” De profeet was van de plaats van het openlijke getuigenis en de actieve dienst gevlucht voor de dreiging van een vrouw, gevlucht voor zijn leven. Hij heeft het met lijden, tegenstand en vervolging...

Lees verder
9 jaar geleden

Eén ding is nodig … ook in het nieuwe jaar

Er zijn vele dingen die ons bezig kunnen houden. Dat zullen we allen moeten en kunnen beamen. Graag zouden we het anders zien. Laten we wel zijn … op Martha te lijken wil eigenlijk niemand van ons. Maar toch zeggen we vaak: Ik ben zo druk … druk … druk! Een uitdrukking die we in onze dagen veel tegen komen immers. Het is vast heel goed om zo aan het eind van het jaar ook eens stil te staan bij...

Lees verder
9 jaar geleden

Nog gezond? (8)

Regelmatige controle “Maar laat ieder mens zichzelf beproeven … Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden” (1 Kor. 11:28,31). “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten” (Ps. 139:23). Hoofdstuk 8 Iedereen weet vandaag dat men zijn bezoek aan zijn arts niet alleen tot op tijden van ziekte beperken moet. Veelmeer moet men zich met regelmatige tussenperioden grondig laten onderzoeken. De reden ligt voor de hand: men kan een ziekte...

Lees verder
9 jaar geleden

Nog gezond? (7)

Hoofdstuk 7 Signalen van gevaren erkennen “Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde …” (Jak. 1:14,15). “En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam!” (Mark. 13:37). Een verder belangrijk principe voor de instandhouding van de gezondheid bestaat daarin zich signalen van gevaren bewust te maken. Een van de meest lonende taken van het Amerikaanse Kankerinstituut is haar voorlichtingsprogramma. Misschien...

Lees verder
9 jaar geleden

Elia – Een profeet van de Heere (7)

Karmel – God geeft regen Lezen: 1 Koningen 19 vers 1-8: 1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, en hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. 2 Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: De goden mogen zó en nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van één van hen. 3 Toen hij dat zag, stond hij...

Lees verder
9 jaar geleden

Elia – Een profeet van de Heere (6)

Karmel – God geeft regen Lezen: 1 Koningen 18 vers 41-46. Het oordeel baant de weg voor de zegen. Daarom volgt op het vuur van de hemel de regen van de hemel. Het geopende oor van Elia verneemt “het gedruis van een overvloedige regen”. Een geruis in de toppen van de bomen, onrust op de wateren – het diepe steunen van de aarde – verkondigen het luisterende oor van Elia, dat eindelijk de dag nabij is, waarop de HEERE regen...

Lees verder