Groei

74 artikelen over dit onderwerp gevonden
13 jaar geleden

“Kom hier en ontbijt!”

Dit korte woord komt niet uit de mond van een bezorgde moeder, maar het zijn de woorden van de Heer Jezus Zelf. Bedoeld worden enkele van Zijn discipelen, die na een lange en inspannende nacht op de vroege morgen moe aan de oever van de zee van Tibérias hun Meester aantroffen. De Heer Jezus kende Zijn discipelen en Hij wist, wat zij nodig hadden. Toen zij aan de oever aankwamen was alles klaar, en de discipelen konden zich te goed...

Lees verder
13 jaar geleden

Problemen met een doel

Problemen en teleurstellingen zijn er in vele vormen. Er zijn grote problemen zoals de smartelijke dood van een vriend of de ongelukkige verbreking van een liefdesrelatie. Er zijn middelzware problemen zoals het schrappen van een vakantiereis in het voorjaar. En er zijn kleine problemen zoals het je opstellen in een lange rei of het verliezen van de sleutelbos of het “humeur” op een regendag. Heeft de bijbel op zulke beproevingen of tegenslagen iets te zeggen?… “Acht het enkel vreugde, mijn...

Lees verder
15 jaar geleden

Geestelijke groei (II)

Ook de rest van dit jaar zullen er veranderingen in ons leven komen. Dat is eenvoudig zo in ons leven. Niets in dit leven blijft hetzelfde. Wij allen zullen in veel opzichten veranderen. De beslissende vraag is, of wij als Christenen “groeien” zullen. 2 Korinthe 4:7-12 heeft ons enkele belangrijke dingen over Christelijke groei te zeggen. Wat daar gezegd wordt, is zowel bemoedigend als ook verontrustend. Hoe bemoedigend is het te weten, dat de kracht in het Christelijke leven niet...

Lees verder
15 jaar geleden

Vooruitgang of achteruitgang

 Velen van ons hebben misschien van kind af aan van de Heer Jezus gehoord. Door Zijn genade mochten we ons bekeren en de Heer Jezus als persoonlijke Heiland aannemen. Met Zijn hulp proberen wij van toen af aan een leven tot Zijn eer te leiden. Zonder twijfel verblijdt Zich de Heer Jezus over deze wens in onze harten. Maar ken jij, ken ik, de Heiland al meer en beter dan aan het begin van de geloofsweg? Of als twee jaar...

Lees verder