11 jaar geleden

Nog gezond? (10 – slot)

Hoofdstuk 10

Samenvatting

In dit korte onderzoek de belangrijkste punten, die een goede gezondheid uitmaken, hebben we de noodzakelijkheid gezien, het Woord van God regelmatig, vaak en onder gebed te bestuderen.

Voeding

Het woord van God is onze voeding. Hoewel we zekere delen vakeer lezen moeten dan andere, moet geen deel geheel verontachtzaamd worden. Goede commentaren en artikelen zijn een goede hulp, maar moeten het bestuderen van het Woord niet vervangen – ze moeten het verklaren. We moeten het vleselijke verlangen om kennis te verkrijgen, weerstaan. Wat we leren, moet in de praktijk omgezet worden. Daardoor vermijden we opgeblazen te worden. We moeten ons ook voor verkeerde leringen hoeden.

Oefening

Om de voor ons liggende wedloop te lopen, moeten we onnodige belastingen en verwikkelingen vermijden. We moeten geduld leren, doordat we op de Heer Jezus zien.

Hygiëne

Het Woord van God is niet alleen onze voeding, maar ook ons reinigingswater. Daarom moeten we niet alleen hoorders, maar ook daders zijn. Hoe vaker we ons reinigen, des te makkelijker zal het zijn, rein te blijven, en des te harmonischer en zal onze gemeenschap met de Heer en onder elkaar zijn.

Innerlijke houding

Een vergevende en liefdevolle houding naar anderen zowel een houding van vertrouwen tegenover onze God werken positief op onze geestelijke gezondheid uit.

Zekerheid

We moeten in vaste banen denken en daarbij geen risico nemen. Ongevallen wijzen op een hoofdoorzaak voor ziekten.

Signalen voor gevaar

Bij signalen voor gevaar moeten we direct hulp bij de Heer zoeken.

Regelmatig algemeen onderzoek

Iedere christen moet de zelfonderzoek (niet: het zich bezig houden met zichzelf) leren en praktiseren. We moeten ons steeds in de tegenwoordigheid van de Heer ophouden en Hem vragen, ons onze tekortkomingen te tonen.

De grote Arts

We willen ons boven alles inspannen, de grote Arts steeds beter te leren kennen. We moeten niets voor Hem verbergen en Zijn aanwijzingen opvolgen. Zo zullen we ons zeker in een stabiele gezondheid verheugen.

Slot.

* De teksten in dit artikel zijn uit Herziene Staten Vertaling tenzij anders aangegeven {vertaler FW}.© Schrijver: A.M. Behnam. De Amerikaanse originele uitgave verscheen onder de titel: “To your health”, Believers Bookshelf, Sunbury, Pa. 17801, USA.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW