Gemeenschap met de Heer

44 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 jaar geleden

Tegenstellingen – eens en nu (15)

“Wij weten dat God geen zondaars hoort” (Joh. 9:31). “De HEERE heeft mijn smeken gehoord, de HEERE zal mijn gebed aannemen” (Ps. 6:10). Niet gehoord & gehoord Op vele plaatsen beschrijft de Bijbel mensen die geloven, dat zij een relatie met God hebben, maar zich vergissen. Zij denken, dat zij God tevreden kunnen stellen door goede werken en zo dichter bij Hem kunnen komen. De waarheid is echter, dat een mens zonder God absoluut geen kans heeft op gemeenschap met...

Lees verder
2 jaar geleden

Petrus – Val en herstel (04)

Bijbelgedeelte: Mattheüs 26 vers 51 Stap 4: Petrus reageert vleselijk   “En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de dienaar van de hogepriester en sloeg hem het oor af.” Uit Johannes 18 weten we dat deze “krijgshaftige discipel” Petrus was. Omdat Petrus niet gebeden heeft, mist hij nu de geestelijke kracht om te doorstaan wat hem te wachten staat. Petrus was altijd snel met handelen. Deze man, vaak zo zelfverzekerd, slaapt...

Lees verder
2 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (23)

“En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem, die zei: Wat doet u hier, Elia?” (1 Kon. 19:13). Elia was in diepe moedeloosheid en depressie geweest, zoals wij eerder in ons hoofdstuk zagen. Hij bevond zich in de duisternis van een grot en de Heer kwam naar hem toe en zei: “Wat doet u...

Lees verder
2 jaar geleden

De ware wijnstok (1)

Leestijd: 3 minuten “Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de landman” (Joh. 15:1).   Dit is de laatste van de zeven “Ik ben” uitspraken in het evangelie van Johannes. De Heer Jezus heeft al verklaard: “Ik ben het brood van het leven” (Joh. 6:35), “Ik ben het licht van de wereld” (Joh. 8:12), “Ik ben de deur” en “Ik ben de goede herder” (Joh. 10:9,11). Deze vier “Ik ben” uitspraken werden in het openbaar gesproken, daarna lezen...

Lees verder
2 jaar geleden

De bruid vindt de bruidegom weer terug

Hooglied 5 vers 6-16; Hooglied 6 vers 1-2   De bruid was in slaap gevallen. De bruidegom moest haar zoeken en haar wakker maken op Zijn onvergelijkelijke wijze, in genade en liefde. Zij was “buiten zichzelf” toen zij hem buiten de deur liet staan en hij moest van daaruit tot haar spreken. Wij kennen ook deze toestand van “van slag zijn.” De plaats waar de gelovige ziel thuishoort is in de nabijheid van haar Heer. Daar kan het zich in...

Lees verder
2 jaar geleden

Gesprek door de gesloten deur

Hooglied 5 vers 2-6   Wij zijn ons ervan bewust, dat het in het leven van de gelovige van het grootste belang is dat zijn persoonlijk omgang met zijn Heer en Heiland innig en ongestoord is. Daar hangt alles van af: of hij God goed dient en veel vrucht draagt tot verheerlijking van de Vader, of hij tot zegen kan zijn voor anderen, en of zijn eigen hart vervuld is van vrede en vreugde. In Hooglied 5 vinden we een...

Lees verder
2 jaar geleden

Falen in het leven van een gelovige (2)

  Stanley Bruce Anstey; © SoundWords, online in het Duits sinds: 05.10.2021, geactualiseerd: 06.10.2021. Het voorbeeld van Petrus en zijn falen God heeft het falen van sommige van Zijn volk in de Schriften opgetekend, zodat wij van hun fouten kunnen leren. In het boek Spreuken wordt dit “inzichtelijk onderricht” genoemd (Spr. 1:3; 7:6,7; 24:30-34). Het gaat er in wezen om te leren van de negatieve ervaringen en mislukkingen van anderen. Iemand formuleerde het zo: “Gelukkig is de man die van...

Lees verder
2 jaar geleden

Toewijding (2)

Een opmerkelijke volgorde (Lev. 27:3-7 en 1 Joh. 2:13-14) In Leviticus 27 is de volgorde anders dan we zouden verwachten. De Heer begint niet bij de jongsten en gaat dan volgens chronologische leeftijd verder tot het einde van het leven. Hij begint ook niet met de oudsten, die in dit hoofdstuk minder gewaardeerd worden dan zij die in de volle kracht en bloei van hun leven zijn. Nee, zowel in Leviticus 27 als in 1 Johannes 2 begint God met...

Lees verder
2 jaar geleden

Té druk? Er is maar één ding nodig!

Om eens ‘rustig’ over na te denken …   Martha en Maria waren twee zusters die een speciale band met de Heer hadden. De Heer bezocht hen vaak thuis. Eens diende Martha, terwijl Maria aan de voeten van de Heer zat en naar Hem luisterde. Martha klaagde en wilde dat Maria haar zou helpen, maar de Heer greep in. We lezen in Lukas 10 vers 40-42: “Martha werd zeer in beslag genomen door veel; en zij kwam erbij staan en...

Lees verder
2 jaar geleden

Wanneer God stil lijkt te zijn (1)

Leestijd: 3 minuten. We hebben allemaal wel eens momenten in ons leven meegemaakt waarop het leek alsof God zweeg. Misschien hebben we gebeden en gebeden en lijkt er geen antwoord te komen – God lijkt ver weg van hulp. Wat doen we in zulke tijden? Ik wil graag kijken naar verschillende mensen die zo’n ervaring hadden om te leren wat God ons zou kunnen leren wanneer Hij stil lijkt te zijn. Ten eerste is het belangrijk om te onthouden dat...

Lees verder