1 jaar geleden

Eén ding …

1 mei 2023

Psalm 27:4
“Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.”

David, de schrijver van deze Psalm, had een hart naar God. Hij verlangde ernaar in de aanwezigheid van de Heer te zijn en Hem met heel zijn hart te aanbidden. David begreep dat de Heer de bron is van alle ware vreugde, vrede en vervulling in het leven, en hij wist dat de enige manier om deze dingen te ervaren was om dicht bij de Heer te zijn.

De zin “Eén ding heb ik van de HEERE verlangd” laat ons zien, dat David niet geïnteresseerd was in het nastreven van een veelheid aan dingen die de wereld biedt. Hij was er alleen op uit om de Heer te zoeken en in Zijn aanwezigheid te leven. Dit is een waardevolle les voor ons vandaag de dag. In onze snelle wereld worden we vaak in veel verschillende richtingen getrokken, en het kan gemakkelijk zijn om uit het oog te verliezen wat werkelijk belangrijk is.

Davids verlangen om “in het huis van de HEERE te wonen” is een beeld van zijn verlangen om dicht bij de Heer te zijn. Hij wist dat de aanwezigheid van de Heer de enige plaats was waar hij ware rust en vrede kon vinden. Als gelovigen zouden wij het verlangen moeten hebben om in het huis van de Heer te wonen. Wij moeten er een dagelijkse gewoonte van maken om tijd met de Heer door te brengen in gebed en het lezen van zijn Woord, en te genieten van de gemeenschap met Hem.

Davids verlangen om “de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen” spreekt van zijn verlangen om de heerlijkheid en majesteit van God te ervaren. Hij vond niets mooier en ontzagwekkender dan de Heer Zelf. Als wij zoeken om de Heer te naderen, kunnen ook wij de schoonheid van Zijn aanwezigheid en het wonder van Zijn majesteit ervaren.

Tenslotte toont Davids verlangen om “te onderzoeken in Zijn tempel” aan, dat hij een hart had voor het zoeken naar de wil en de leiding van de Heer voor zijn leven. Hij wilde Gods plannen en doeleinden kennen, zodat hij een leven kon leiden, dat Hem welgevallig was. Als wij ernaar streven in het huis van de Heer te wonen en Zijn schoonheid te aanschouwen, moeten wij ernaar verlangen Hem te vragen en Zijn leiding voor ons leven te zoeken.

 

Anchors For life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW