Gemeenschap met de Heer

44 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (14)

“Wanneer ik aan U denk op mijn bed, over U peins in nachtwaken – voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest; onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan U vast, komt achter U aan, Uw rechterhand ondersteunt mij” (Ps. 63:7-9).   Waar denk je aan in de rustige momenten, als de dingen om ons heen tot rust komen? David maakte gebruik van die stille momenten en richtte zijn gedachten op de Heer....

Lees verder
2 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (13)

“Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven; daarom zullen mijn lippen U prijzen. Zo zal ik U loven in mijn leven, in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden; mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen” (Ps. 63:4-6).   David richt zijn aandacht naar boven en zijn hart begint van binnen over te lopen van lofprijzing! Hij begon zich bezig te houden met de trouwe liefde die God...

Lees verder
3 jaar geleden

De gelovige en zijn God (3)

Psalm 63 De gemeenschap van de gelovige met God Inleiding Psalm 61 toont ons het gebed van de gelovige tot God. Dit voorrecht wordt vooral gewaardeerd in donkere dagen, wanneer we uit onze nood tot God mogen roepen. Psalm 62 spoort ons aan om te allen tijde op God te vertrouwen. Dit vertrouwen in God dient bij ons te worden verdiept. Hij gebruikt vooral de moeilijke tijden in ons leven, om dit te bewerken. Psalm 63 gaat over de gemeenschap...

Lees verder
3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (51)

Vastberaden en afhankelijk – de zegen van goede gewoonten   “En Hij ging naar buiten en vertrok naar Zijn gewoonte naar de Olijfberg; ook de discipelen nu volgden Hem. Toen Hij nu op die plaats was gekomen, zei Hij tot hen: Bidt, dat u niet in verzoeking komt” (Luk. 22:39-40). We moeten oppassen dat we van een goede gewoonte geen wet maken, maar ook in dit opzicht afhankelijk blijven. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat de Heer het eens zo leidt,...

Lees verder
3 jaar geleden

Gastvrijheid – gemeenschap

“Deelt mee voor de behoeften van de heiligen; legt u toe op de gastvrijheid” (Rom. 12:13). “Weest gastvrij voor elkaar, zonder mopperen” (1 Petr. 4:9). De bijbel – het Woord van God – roept ons op om jegens elkaar gastvrij te zijn. Dit is een van de regels voor het leven van een christen. We worden zelfs aangespoord om ons er op toe te leggen. Wat een zegen is het wanneer we ervaren mogen, dat broeders en zusters zich de...

Lees verder
3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (50)

Zijn gewoonte   “En Hij ging naar buiten en vertrok naar Zijn gewoonte naar de Olijfberg; … en … bad” (Luk. 22:39,41). De Heer Jezus had goede gewoonten in Zijn leven. Als kind ging Hij elk jaar met Zijn ouders naar Jeruzalem voor het Pascha (Luk. 2). Op de sabbat ging Hij naar gewoonte naar de synagoge om het Woord van God met andere Joden te lezen (Luk. 4:16). Toen er mensenmenigten bij Hem kwamen, had Hij de gewoonte hen...

Lees verder
3 jaar geleden

Een stille preek …

In de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 10 vers 25, kan men lezen: “En laten wij onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommige gewoon zijn, maar [elkaar] vermanen en dat zoveel te meer naarmate u de dag ziet naderen.” Een gelovige die in een bepaalde gemeente ”thuis” was en vroeger regelmatig de samenkomsten bezocht, kwam niet meer. Na een paar weken besloot de pastor hem te bezoeken. Het was een koele avond. De pastor trof de man thuis alleen aan...

Lees verder
3 jaar geleden

De Openbaring (8)

Openbaring 3 vers 14-22 Laodicéa “En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicéa: Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping van God” (vs. 14). Ook hier stelt de Heer zich niet in Zijn gerechtelijke maar in Zijn morele eigenschappen voor. Hij is “de Amen”, “want hoeveel beloften van God er ook zijn, in Hem is het ja; daarom is ook door Hem het amen …” (2 Kor. 1:20). Hij is ook...

Lees verder
3 jaar geleden

Henoch (2) – Henoch wandelde met God

  “Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg” (Gen. 5:24).   Een slechte tijd Wat zal er ooit boven mijn en jouw leven staan? – “… wandelde met God”. Henoch leefde in een heel moeilijke tijd. In Genesis 6 vers 5, 11 en 12 wordt de tijd van Henoch beschreven met de volgende woorden: “En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de...

Lees verder
4 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (46)

Wanneer de Rechtvaardige bidt … “Ik heb echter voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden; en jij, als je eens bekeerd1 bent, versterk je broeders. Hij echter zei tot Hem: Heer, ik ben bereid met U zelfs in [de] gevangenis en in [de] dood te gaan” (Luk. 22:32,33). Hoewel de Zoon van God Petrus op indrukwekkende wijze waarschuwt, spreekt hij Hem tegen. Slechts korte tijd later verloochent Petrus zijn Meester driemaal. Hoe reageert de Heer op het falen...

Lees verder