12 maanden geleden

Bijbel contrastrijk (01)

Vaak struikelen / nooit struikelen

Bijbelplaatsen: Jakobus 3 vers 2; 2 Petrus 1 vers 5-7; Judas vers 24-25

Bijbelverzen moeten zoveel mogelijk in de context van de tekst worden onderzocht. Toch stuit men telkens weer op “contrasten” tussen afzonderlijke bijbelpassages die op het eerste gezicht verrassend zijn. Deze contrasten vragen om bezinning – en daarom willen wij in de nabije toekomst enkele ervan kort bekijken.

Vaak struikelen

Jakobus, de grote practicus onder de briefschrijvers, belicht ons dagelijks leven met scherpte. Hij waarschuwt zijn ontvangers van de brief tegen de drang om op te treden als leraars van het Woord van God, want zij krijgen een zwaarder oordeel omdat zij veel moeten spreken. Het is genade “als iemand niet struikelt in het woord,” “want wij struikelen allen dikwijls” (Jak. 3:2).

Deze uitspraak is geen excuus voor ons als we zondigen. Want wie dicht bij de Heer blijft, zondigt niet (1 Joh. 3:6). Toch waarschuwt de apostel Johannes ook voor zelfoverschatting, door te denken dat we niet gezondigd hebben (1 Joh. 1:10). Deze waarschuwing heeft tot doel, dat wij niet zondigen – maar als het toch gebeurt, streeft de Heer als voorbidder voor ons innerlijk berouw na (1 Joh. 2:1,2).

De oorzaak van ons veelvuldig struikelen is dus onze onachtzaamheid, onze misschien zwakke of te weinig geoefende gemeenschap met de Heer. Daar mogen we elkaar opnieuw oproepen om met een oprecht besluit van het hart te volharden in de Heer – vooral op kritieke momenten. Daarom moeten we de woorden van Jakobus opvatten als een waarschuwing en niet als een verontschuldiging …

Nooit struikelen 

Petrus roept christenen in zijn tweede brief op om in zevenvoudig opzicht te groeien in geloof (2 Petr. 1:5-7). Deze geloofsactiviteit heeft minstens drie gevolgen:

  1. Men groeit in de kennis van de Heer Jezus (vs. 8);
  2. de persoonlijke roeping wordt temeer vast gemaakt (vs. 10);
  3. zulke christenen zullen nooit struikelen.

Deze fascinerende uitspraak staat niet in contrast met de nogal ontnuchterende visie van Jakobus. Beide schrijvers belichten ons praktische leven. Terwijl Jakobus schetst hoe christenen zich blootstellen aan struikelen zonder praktische nabijheid tot Christus, beschrijft Petrus hoe christenen gelukkig kunnen leven in gemeenschap met Christus, zonder te zondigen.

Praktische tip: De zeven activiteiten uit 2 Petrus 1 bieden een waardevolle leidraad voor een actief christelijk leven in gemeenschap met de Heer en vrij van zonde.

Zonder te struikelen

Judas laat ons tenslotte zien, dat alleen God in staat is (machtig is) ons zonder struikelen te bewaren (Judas vs. 24,25). Let wel: “in staat”  (machtig), dat wil zeggen, God kan het natuurlijk, maar wij moeten ook bereid zijn om ons te laten bewaren. Dan zijn we in de beste handen en op de beste weg!

 

Martin Schäfer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits 17.07.2008.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW