8 maanden geleden

Overdenking Psalm 119 (10)

Psalm 119 vers 17-24

Hoofdstuk 4

Gebeden van de dienaar

Gimel, Daleth, He, Waw, Zaijn, Chet, Teth, Jod (vs. 17 tot 80)

Gimel

Dit couplet laat zien wat het Woord is voor een trouwe dienaar. Het verkwikt. Het is in het hart geschreven en maakt het mogelijk om problemen van buitenaf te overwinnen.

Vers 17 tot 24

Na het gebed van de “oudere” hebben we het gebed van de dienaar. Beginnend met het 3e couplet (Gimel), gaat het door tot het einde van het 10e couplet (Jod). In de 8 coupletten volgens de letters Gimel, Daleth, He, Waw, Zaijn, Chet, Tet en Jod komen we in het intieme geestelijke leven van de psalmist. Van de 13 betekenissen van het woord “dienaar” in Psalm 119 worden er 6 gevonden in deze 8 verzen, die we daarom de “verzen van de dienaar” noemen (vs. 17, 23, 38, 49, 65, 76). We hadden hier ook het couplet Kaph aan toe kunnen voegen (vs. 81-88), dat ook over de dienstknecht gaat en die in vers 84 genoemd wordt, maar we denken dat het zinvol is om dit laatste gedeelte, dat meer over de verdrukking van de dienstknecht gaat, apart te behandelen. Laten we niettemin letten op de 7 opeenvolgende betekenissen van het woord “dienaar” in dit lange gedeelte van de Psalm. Het getal 7, het getal van volmaaktheid, opent de deuren van het heiligdom van gebed, waar elke dienaar zich ophoudt. Daarom zal het nuttig zijn om in elk werk na te denken over de gebeden van de door God geïnspireerde dienaar, want daardoor zal hij in staat zijn om alle plaatsen van het land van zijn pelgrimstocht te zien.

Deze passage is ook als de geheime kamer, de geheime plaats, waarover onze Heer spreekt in Mattheüs 6, vers 6: “Maar u1, wanneer u bidt, gaat in uw binnenkamer, sluit uw deur en bidt tot uw Vader, die in het verborgen is; en uw Vader die in het verborgene kijkt, zal het u vergelden.” Laten we even stilstaan bij deze gedachte van de verborgen plaats, de plaats die het heiligdom van elke dienaar zou moeten zijn.

Een heel belangrijk kenmerk van de boomwortel is, dat hij verborgen blijft. Deze verborgen wortel geeft de boom echter zijn hele karakter. Zoals de wortel is, zo is ook de boom. Hoe zit het met de wortel in ons geestelijk leven? In de tijd van Elisa beleefde onder een vrouw onder de vrouwen van de zonen van de profeten de goedheid en kracht van God op een verborgen plaats, de profeet zei tegen haar: “Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken” (2 Kon. 4:4). Deze daad, die in het verborgene uitgevoerd, had een wonderbaarlijk effect op de hele familie: “Ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft” (2 Kon. 4:7). Een andere keer, om de zoon van de vrouw van Sunem weer tot leven te wekken, ging Elisa de kamer binnen waar het lichaam van het kind lag, “sloot de deur achter hen beiden en bad tot de HEERE” (2 Kon. 4:33). Wat een goede dingen komen er voort uit de momenten die we in het verborgene met onze hemelse Vader doorbrengen. De wortel van ons geestelijk leven heeft momenten van alleen-zijn, van afzondering, van inactiviteit nodig, want om vrucht te dragen is werken in de diepte belangrijker dan veel uiterlijke gebeurtenissen. Een geliefde broeder zei: “Lawaai zonder vrucht, vrucht zonder lawaai.”

 

NOOT:
1. Enkelvoud.

 

M. Roy en Filipczak; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 19.09.2012.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW