Geloof

119 artikelen over dit onderwerp gevonden
6 jaar geleden

De eeuwige verdoemenis

… of is er toch een tijdelijke begrenzing van de ‘eeuwige’ verdoemenis? Sleutelvers: Johannes 3:36 Johannes 3 vers 36: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem”. {HSV} De laatste tijd heb ik veel nagedacht over het laatste vers van Johannes 3. Het lijkt mij een zeer krachtige reactie op twee van de meest vooraanstaande dwalingen in onze dagen – namelijk...

Lees verder
6 jaar geleden

Is de "eeuwige verdoemenis" eeuwig?

Betekent “voor eeuwig” werkelijk eeuwig, en is daarom de “eeuwige verdoemenis” eeuwig? (1) Tegen de leer van de eeuwige verdoemenis heeft men veel argumenten voortgebracht. Zij is geschikt, hen die maar weinig kennis van het Woord van God hebben, aan het wankelen te brengen en het geloof van verscheidenen omver te werpen. Hoewel ik mij met deze zaak al geruime tijd grondig heb beziggehouden met de bedoeling er uitgebreid over te schrijven, heb ik het toch voor goed geacht, eerst...

Lees verder
6 jaar geleden

Wij zullen opstaan en gaan bouwen …

Het Christendom wordt nu meer dan ooit gekenmerkt door neergang en verval. Dit moet ons niet verbazen. Gods Woord onderwijst ons tenslotte op verschillende punten daarover. De toestand van het volk van God wordt niet beter, alleen (vooral tegen het einde) maar erger. Als we naar onszelf en om ons heen kijken, kunnen we gezien de vele ontrouw en afkeer van het Woord van God gemakkelijk zover komen, dat we ontmoedigd raken en dat wij een of ander, wat we aan taken...

Lees verder
6 jaar geleden

Het koperen wasvat

Exodus 30:17-21; 38:8; 40:30-32 Bijbelstudie over het koperen wasvat het 2e voorwerp in de voorhof   Exodus 30:17-21: 17. En de HEERE sprak tot Mozes: 18. U moet vervolgens een koperen wasvat maken, met een bijbehorend koperen voetstuk, voor het wassen. En u moet het plaatsen tussen de tent van ontmoeting en het altaar, en er water in doen, 19. zodat Aäron en zijn zonen hun handen en voeten met water daaruit kunnen wassen. 20. Wanneer zij de tent van...

Lees verder
6 jaar geleden

Ook ouders moeten zich bekeren

“Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan” (Matth. 18:3). Moeilijke vragen De kleine William stelde zijn moeder soms erg moeilijke en zelfs gênante vragen. Dat verwondert ons niet, want kleine kinderen kunnen altijd moeilijke vragen stellen, die niemand echt kan beantwoorden. William was dus geen uitzondering. De ouders van Willem waren geen christenen. Ze gingen naar een kerk (gemeente, vergadering) en baden ook niet. Maar ze wilden dat...

Lees verder
6 jaar geleden

Een andere kant van ‘nine-eleven’

Op het moment dat ik deze woorden schrijf, is het al bijna twaalf jaar geleden. ‘Nine-eleven’. Oftewel 11 september 2001. Toen twee gekaapte vliegtuigen zich boorden in de Twin Towers. Wie zou de beelden daarvan ooit kunnen vergeten? Ongetwijfeld staan deze schokkende beelden zogezegd op miljoenen netvliezen gebrand. Enerzijds onvoorstelbare, bijna onrealistisch aandoende beelden. Anderzijds de afschuwelijke realiteit. Beelden die heel Amerika in diepe rouw dompelden. Beelden van dood en verderf op ongekende schaal. Ongetwijfeld toonde het kwaad op 11...

Lees verder
6 jaar geleden

Een woord over uitverkiezing

De goddelijke uitverkiezing. Er is wellicht geen onderwerp waarover binnen de christenheid meer verwarring bestaat. Een verwarring die helemaal teruggaat op Augustinus 1. Toch spreekt de Bijbel duidelijke taal. Een korte oriëntatie van de Bijbelse gegevens. Velen geroepen, weinigen uitverkoren In Mattheüs 20:1-16 en Mattheüs 22:1-14 staan respectievelijk de ‘gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard’ en de ‘gelijkenis van de koninklijke bruiloft’. Beide gedeelten eindigen met dezelfde stelling: “Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren”. Daaruit blijkt duidelijk dat...

Lees verder
7 jaar geleden

De kleine man van de George Street

Hebt u zich wel eens afgevraagd wat het verspreiden van traktaten kan bewerken? Het volgende verslag van de prediker Dave Smethurst (London) geeft ons een antwoord daarop in een verbluffend getuigenis: Het is een zeer buitengewoon verhaal waarvan ik u nu vertel. Het begon allemaal een paar jaar geleden in een Baptistengemeente in Crystal Palace in het zuiden van London. We waren al aan het eind van de zondagsdienst gekomen, toen er een man op de achterste rijen opstond, zijn...

Lees verder
7 jaar geleden

Pasen 2013 – “Het is volbracht!”

“Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht. En Hij boog het hoofd en gaf Zijn geest over” (Johannes 19:30; Voorhoeve Vertaling vierde druk 1966). Verdeeld over de vier Evangeliën vinden we zeven zogenaamde kruiswoorden. Oftewel zeven uitspraken van onze Heer en Heiland vanaf Golgotha’s kruis. Waarschijnlijk de bekendste van deze kruiswoorden staat opgetekend in Johannes 19:30: “Het is volbracht!”. Chronologisch gezien is deze uitroep van overwinning het zesde en voorlaatste kruiswoord. Wat hebben deze...

Lees verder
7 jaar geleden

Vertrouwen op God in zware tijden – weg tot een gelukkig christen-zijn

Richteren 1 Hieronder vindt u een artikel van een dienaar die de Heer een diep inzicht gegeven heeft in Zijn woord. De actuele boodschap van dit artikel is ook voor christenen uit de 21e eeuw een echte uitdaging. Het voorbeeld van Othniël en Achsa in de dagen van de Richteren toont ons, dat het weinig uitmaakt in wat voor tijd wij leven, wanneer er geloof in God aanwezig is, die boven de omstandigheden staat; want het geloof steunt op Hem,...

Lees verder