Geloof

122 artikelen over dit onderwerp gevonden
6 jaar geleden

Life is a festival

Juni 2014. Dit las ik tijdens mijn vakantie voor een etalage van een winkel. Het trof mij! Het liet me niet meer los en bracht mij ertoe om de bijbel, het Woord van God, hier eens naast te leggen. Omdat ook een vakantie emotioneel vrij ‘hectisch’ verlopen kan, voel ik sterk de behoefte om te zien wat God mij hierover te zeggen heeft. Het gedeeltelijke resultaat vind je in dit artikel. Het leven is een feest Dit is ongeveer de...

Lees verder
6 jaar geleden

Lezers schrijven: Het eeuwige evangelie

“En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft” (Openbaring 14:6-7). Bovenstaande passage spreekt van een...

Lees verder
7 jaar geleden

Waarom eigenlijk vier Evangeliën?

Wellicht heeft u zich weleens afgevraagd waarom we eigenlijk vier Evangeliën hebben1. Waren twee Evangeliën – bijvoorbeeld Mattheüs en Johannes – niet voldoende geweest? Een begrijpelijke vraag, gezien de vele overeenkomsten tussen met name de synoptische Evangeliën2. Sommige gebeurtenissen staan zelfs in alle vier Evangeliën opgetekend. Waaronder bijvoorbeeld de lijdensgeschiedenis. Waarom dan vier Evangeliën? Mijns inziens wordt de reden daarvoor in het Oude Testament gevonden. Althans, hoofdzakelijk. Daarop willen we echter straks ingaan. Laten we eerst een vluchtige blik werpen...

Lees verder
7 jaar geleden

De eeuwige verdoemenis

… of is er toch een tijdelijke begrenzing van de ‘eeuwige’ verdoemenis? Sleutelvers: Johannes 3:36 Johannes 3 vers 36: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem”. {HSV} De laatste tijd heb ik veel nagedacht over het laatste vers van Johannes 3. Het lijkt mij een zeer krachtige reactie op twee van de meest vooraanstaande dwalingen in onze dagen – namelijk...

Lees verder
7 jaar geleden

Is de "eeuwige verdoemenis" eeuwig?

Betekent “voor eeuwig” werkelijk eeuwig, en is daarom de “eeuwige verdoemenis” eeuwig? (1) Tegen de leer van de eeuwige verdoemenis heeft men veel argumenten voortgebracht. Zij is geschikt, hen die maar weinig kennis van het Woord van God hebben, aan het wankelen te brengen en het geloof van verscheidenen omver te werpen. Hoewel ik mij met deze zaak al geruime tijd grondig heb beziggehouden met de bedoeling er uitgebreid over te schrijven, heb ik het toch voor goed geacht, eerst...

Lees verder
7 jaar geleden

Wij zullen opstaan en gaan bouwen …

Het Christendom wordt nu meer dan ooit gekenmerkt door neergang en verval. Dit moet ons niet verbazen. Gods Woord onderwijst ons tenslotte op verschillende punten daarover. De toestand van het volk van God wordt niet beter, alleen (vooral tegen het einde) maar erger. Als we naar onszelf en om ons heen kijken, kunnen we gezien de vele ontrouw en afkeer van het Woord van God gemakkelijk zover komen, dat we ontmoedigd raken en dat wij een of ander, wat we aan taken...

Lees verder
7 jaar geleden

Het koperen wasvat

Exodus 30:17-21; 38:8; 40:30-32 Bijbelstudie over het koperen wasvat het 2e voorwerp in de voorhof   Exodus 30:17-21: 17. En de HEERE sprak tot Mozes: 18. U moet vervolgens een koperen wasvat maken, met een bijbehorend koperen voetstuk, voor het wassen. En u moet het plaatsen tussen de tent van ontmoeting en het altaar, en er water in doen, 19. zodat Aäron en zijn zonen hun handen en voeten met water daaruit kunnen wassen. 20. Wanneer zij de tent van...

Lees verder
7 jaar geleden

Ook ouders moeten zich bekeren

“Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan” (Matth. 18:3). Moeilijke vragen De kleine William stelde zijn moeder soms erg moeilijke en zelfs gênante vragen. Dat verwondert ons niet, want kleine kinderen kunnen altijd moeilijke vragen stellen, die niemand echt kan beantwoorden. William was dus geen uitzondering. De ouders van Willem waren geen christenen. Ze gingen naar een kerk (gemeente, vergadering) en baden ook niet. Maar ze wilden dat...

Lees verder
7 jaar geleden

Een andere kant van ‘nine-eleven’

Op het moment dat ik deze woorden schrijf, is het al bijna twaalf jaar geleden. ‘Nine-eleven’. Oftewel 11 september 2001. Toen twee gekaapte vliegtuigen zich boorden in de Twin Towers. Wie zou de beelden daarvan ooit kunnen vergeten? Ongetwijfeld staan deze schokkende beelden zogezegd op miljoenen netvliezen gebrand. Enerzijds onvoorstelbare, bijna onrealistisch aandoende beelden. Anderzijds de afschuwelijke realiteit. Beelden die heel Amerika in diepe rouw dompelden. Beelden van dood en verderf op ongekende schaal. Ongetwijfeld toonde het kwaad op 11...

Lees verder
7 jaar geleden

Een woord over uitverkiezing

De goddelijke uitverkiezing. Er is wellicht geen onderwerp waarover binnen de christenheid meer verwarring bestaat. Een verwarring die helemaal teruggaat op Augustinus 1. Toch spreekt de Bijbel duidelijke taal. Een korte oriëntatie van de Bijbelse gegevens. Velen geroepen, weinigen uitverkoren In Mattheüs 20:1-16 en Mattheüs 22:1-14 staan respectievelijk de ‘gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard’ en de ‘gelijkenis van de koninklijke bruiloft’. Beide gedeelten eindigen met dezelfde stelling: “Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren”. Daaruit blijkt duidelijk dat...

Lees verder