8 maanden geleden

Geestelijke wapenrusting (14)

“En neemt de helm van de behoudenis, en het zwaard van de Geest, dat is [het] woord van God” (Ef. 6:17).

Geestelijke strijd (deel veertien)

 

De helm, of het nu gaat om een soldaat, een sportman of een arbeider op een bouwplaats, is uiterst belangrijk. Een verwonding aan het onbeschermde hoofd kan levensbedreigend zijn. Het kan voor altijd een impact hebben op een persoon en de mensen om hem heen. Hetzelfde is waar in ons geestelijk leven. De helm van de behoudenis beschermt de gelovige tegen de aanvallen van de vijand op de geest. Ten eerste zal de vijand onze gedachten aanvallen in verband met onze behoudenis, onze veiligheid en zekerheid in Christus. Hij doet dit door ons te laten twijfelen aan Gods Woord en aan Gods liefde, net zoals hij dat deed met Adam en Eva, toen in Genesis 3.

Twijfelen aan Gods Woord en liefde leidt gemakkelijk tot satans tweede strategie, namelijk om ons te ontmoedigen. De vijand slaagt wanneer we onszelf beginnen te zien, zoals hij wil dat we onszelf zien, in plaats van onszelf te zien zoals God ons ziet in Christus! We moeten begrijpen wat God heeft gedaan door het volbrachte werk van Christus. Het begrijpen van de waarheid van de behoudenis is de sleutel tot de overwinning. De waarheid van onze rechtvaardiging, onze heiliging, onze verheerlijking in Christus. Dit wordt voor ons uiteengezet in het boek Romeinen, dat het evangelie is dat aan gelovigen wordt onderwezen en een duidelijk begrip ervan is van vitaal belang voor de overwinning in geestelijke strijd.

Geestelijke strijd begint vaak in ons gedachten-leven: “Want zoals hij bedacht heeft bij zichzelf, zo zal hij tegen u zeggen …” (Spr. 23:7). Satan probeert via onze gedachten een voet aan de grond te krijgen in ons leven. Daarom moeten we de helm van de behoudenis op hebben. 1 Thessalonicenzen 5 vers 8 daagt hen die van de dag zijn uit om “nuchter te zijn terwijl wij [het] borstschild van [het] geloof en [de] liefde aangedaan hebben, en als helm [de] hoop van [de] behoudenis“. Paulus wijst op het belang van de bescherming van onze geest als hij schrijft: “Want al wandelen wij in [het] vlees, wij voeren geen strijd naar [het] vlees; want de wapens van onze strijd zijn niet vleselijk, maar krachtig in God, tot afbreking van bolwerken; daar wij de overleggingen en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, afbreken, en elke gedachte  gevangennemen tot de gehoorzaamheid van Christus” (2 Kor.10:3-5). Wij moeten de bolwerken afbreken die de vijand in onze geest probeert te bouwen. Hij gebruikt een verkeerde gedachte, in strijd met het Woord van God, om een bruggenhoofd in onze gedachten te bouwen, van waaruit hij verdere aanvallen kan uitvoeren. Wij moeten deze afbreken door onze geest te vernieuwen met het Woord van God, “opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is” (Rom. 12:2).

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW