2 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (2)

“Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.1 Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren” (Ps. 121:1-3)

 

Onze liefdevolle Vader heeft ons in Zijn Woord vele beloften gegeven, die Zijn liefde en zorg voor ons bevestigen, als wij ons daarop richten. Wij zijn in staat om onze vreugde en vrede te hervinden in tijden van onrust. De beloften van God helpen ons om vaste grond onder de voeten te houden op de rotsige paden van het leven! De psalmist wist waar hij Zijn hulp moest zoeken. Die lag niet in de bergen, maar in Hem die deze bergen geschapen heeft!

De beloften van vandaag, herinneren ons eraan dat God onze Helper is en Hij is onze Bewaarder! Dit woord “Bewaarder” heeft de gedachte van “Beschermer.” Het komt zes keer voor in vijf verzen van dit hoofdstuk (Ps. 121:3,4,5,7,8). Hij bewaart en beschermt niet alleen overdag, maar ook ’s nachts, omdat Hij nooit slaapt of sluimert. Maar ik stel mij ook voor, dat onze God ons bewaart tijdens de goede tijden, overdag als alles helder en zonnig is. En Hij bewaart ons tijdens de “nachtseizoenen” van het leven, wanneer alles donker en duister is! Wij worden bewaard in het gewelf van Zijn hand en kunnen niet weggerukt worden (Joh. 10:29).

De Psalmist herinnert ons eraan, dat we ons geloof weer op de Heer moeten richten. Onze ogen en onze aandacht moeten in de juiste richting worden getrokken! Het is zo gemakkelijk om ons in moeilijke omstandigheden te laten overweldigen. Hoe kunnen we daar onderuit komen? Een beginpunt is onze ogen te richten op de Heer die onze Helper is! Hij is in staat om de lasten op te heffen die vandaag op je drukken! Hij nodigt je uit: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” (Matth. 11:28). Als wij de wedloop lopen die het leven heet, kan het terrein rotsachtig en de weg moeilijk zijn. “Daarom dan ook … laten ook wij alle last en de zonde, die ons licht omstrikt, afleggen en met volharding de wedloop lopen die vóór ons ligt, terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde die Hem vóór Hem lag, [het] kruis heeft verdragen, terwijl Hij [de] schande heeft veracht, en die is gaan zitten aan [de] rechterzijde van de troon van God. Let op Hem, die zo’n tegenspraak door de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt” (Hebr. 12:1-3).

NOOT VERTALER:
1. Psalm 121:1: Ik … zal. – Of: Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Vanwaar zal mijn hulp komen? Veel moderne vertalingen sluiten het eerste deel van dit vers af met een punt en vertalen het tweede deel van dit vers als een onafhankelijke vraag: Vanwaar zal mijn hulp komen? SV en HSV volgen echter de accenten van de Masoretische tekst die beide delen bij elkaar houden. Het alternatief wordt echter wel in een noot vermeld.

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW