2 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (13)

“… terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen” (Ef. 6:16).

Geestelijke strijd (deel dertien)

 

Het schild van de Romeinse soldaat was gewoonlijk twee en een halve voet1 breed en vier voet lang. In de strijd kon de soldaat zich erachter verschuilen als de vijand met speren of pijlen toesloeg.

Let op de woorden “bovenal.” Dit benadrukt hoe belangrijk het schild van het geloof is. Net zoals het schild het hele lichaam van de Romeinse soldaat beschermde, beschermt het schild van het geloof elk aspect van de volgeling van Christus. Het is door het geloof in de Heer Jezus Christus, dat wij tot God komen voor onze verlossing en het is door datzelfde geloof, dat Hij ons verlost van de aanvallen van de vijand. Het schild van het geloof opnemen is volledig vertrouwen op een God die ons altijd leidt in triomf in Christus (2 Kor. 2:14) en die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus (1 Kor. 15:57). Het schild van het geloof opnemen is volledig vertrouwen en afhankelijk zijn van onze God. Hebreeën 11 is vol van hen die zich realiseerden: “zonder geloof echter is het onmogelijk [Hem] te behagen; want wie tot God nadert, moet geloven dat Hij is en dat Hij een beloner is van hen die Hem zoeken” (Hebr. 11:6).

Christus is de grote overwinnaar (Joh. 16:33) en door geloof in Hem zijn wij in staat ook overwinnaars te zijn. De oude apostel Johannes herinnert ons eraan: “Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het <nu> die de wereld overwint, dan wie gelooft dat Jezus is de Zoon van God” (1 Joh. 5:4-5)?

Satan’s eerste aanval op de mensheid was om Eva aan God te doen twijfelen en onafhankelijk van Hem te handelen. Zijn tactiek is niet veranderd! Zijn strategie is hetzelfde! Wij moeten “de Heer Jezus Christus aandoen” (Rom. 13:14), die de overste leidsman en voleinder van ons geloof is (Hebr. 12:1). Wij moeten ons oog van geloof op Hem gericht houden!

De eerste plaats in de bijbel waar over een schild wordt gesproken is nadat Abraham in een strijd verwikkeld was en de HEER tegen hem zei: “Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot” (Gen. 15:1). Als je vandaag aan je dag begint, wees dan niet bang, neem het schild van geloof op, vertrouw op Hem die vandaag je schild is!

 

NOOT:
1. Een voet is ongeveer 30 cm. Dus het Romeinse schild schild was 2 x 30 cm = 60 cm breed en 4 x 30 cm = 120 cm lang.

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW