Gehoorzaamheid

67 artikelen over dit onderwerp gevonden
16 jaar geleden

De plaats van de vrouw (1)

volgens de Heilige Schrift Februari 2008. In onze dagen waarin de emancipatie een enorme vooruitgang heeft geboekt, is het bijna een waagstuk geworden om daarover aan de hand van de bijbel iets te zeggen. De media meldt zeer regelmatig in allerlei toonaarden van de zogenaamde “onderdrukking” van de Westerse vrouw. Zij moet in opstand komen, zo spoedig mogelijk achter haar ‘aanrecht’ vandaan komen en op haar ‘rechten’ gaan staan. Als zij gehuwd is en kinderen heeft, moet zij de kinderen...

Lees verder
18 jaar geleden

Hoofdschap en hoofdbedekking (II)

“Doch als iemand lust heeft tot twisten, wij hebben zulk een gewoonte niet, evenmin de gemeenten van God” (1 Korinthe 11:16). GEMEENTELIJKE ORDE Als een afsluitende uiteenzetting over dit onderwerp van de hoofdbedekking, schreef de apostel: “Maar als één denkt twistziek te moeten zijn, wij hebben zulk een gewoonte niet, noch de gemeenten van God” (vers 16, New trans. JND). Of: “Maar als één de neiging vertoont twistziek te zijn, wij hebben geen andere praktijk (uitoefening), ook de kerken van...

Lees verder
18 jaar geleden

Over geloof en gevoel, mystiek, meditatie, trance … (I)

Wat zegt de bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek, trance … De volgende impressie geeft een helder beeld hoe het vandaag in de evangelische wereld voorstaat en wat er zich voordoet op dit terrein. Wat zijn zweefliederen en tranceliederen en welke functie en welke invloed hebben zij? De laatste tijd dringt het mystieke denken en beleven steeds meer de evangelische beweging binnen. Er is een grote openheid voor de Rooms-katholieke en oostersorthodoxe mystiek … Inhoudsopgave Gericht op geloof en...

Lees verder
19 jaar geleden

Goed bedoelde propaganda

Gehoorzaamheid aan de Heer Jezus is van groot belang en van grote waarde voor de Heer. Goede bedoelingen kunnen dit echter wel eens in de weg staan. Neemt echter niet weg, dat wij van de Heer Jezus mogen getuigen. Dat is zelfs een kenmerk van een Christen. Hoe is het met ons luisteren naar de Heer en het doen van Zijn wensen? Hoe staat het met onze goede bedoelingen en met ons getuigen? Lees eerst de geschiedenis van Markus 1:40-45....

Lees verder
19 jaar geleden

Ruth (27)

Wacht op de Heer: gehoorzaamheid en onderworpenheid Ruth 3:3-10: “3 Zo baad u, en zalf u, en doe uw klederen aan, en ga af naar de dorsvloer; [maar] maak u de man niet bekend, totdat hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken. 4 En het zal geschieden, als hij neerligt, dat u de plaats zult merken, waar hij zal neergelegen zijn; ga dan in, en sla zijn voetendek op, en leg u; zo zal hij u te kennen...

Lees verder
19 jaar geleden

De zegen van de gehoorzaamheid

Judas, de broer van Jakobus. Deze apostel wordt ook genoemd Juda, Thaddeüs en Lebbeüs. Hij was de zoon van Alfeüs en een van de bloedverwanten van de Heer, zoals wij lezen in Mattheüs 13:55: “Heet zijn moeder niet Maria, en zijn broers Jakobus, en Jozef, Simon en Judas?” Wanneer of op welke wijze hij tot het apostelschap geroepen werd, wordt ons niet bericht. Over het algemeen noemt het Nieuwe Testament hem niet dan in de verschillende lijsten van de twaalf...

Lees verder
19 jaar geleden

Vertrouwen en gehoorzamen

Minder gebroken harten zouden er zijn, wanneer de harten meer de Heer zouden toebehoren. C.H. Spurgeon Gehoorzamen is impopulair en hoort eigenlijk niet meer in ons woordenboek thuis. Dit is iets voor de gelovigen uit oude tijden en is nu niet meer te handhaven. De consequenties van gehoorzaamheid zijn vandaag immers niet meer te dragen, en we zouden alleen maar een diep “treurig” Christendom krijgen wanneer we aan alles wat de Bijbel zegt, zouden gehoorzamen. Bovendien gelden veel dingen die...

Lees verder