2 jaar geleden

Wanneer God stil lijkt te zijn (2)

Leestijd: 5 minuten

De Bijbel beschrijft vele mannen en vrouwen die op machtige wijze zijn gebruikt tot eer van God. Wat we vaak vergeten, is dat deze mannen en vrouwen net als wij waren. Zij hadden hun worstelingen net zoals wij de onze hebben. Eén van deze mannen was de profeet Elia (1 Kon. 17-18). De goddeloze koning Achab en Izébel, zijn koningin, hadden Israël van de Heer weggeleid en tot aanbidding van Baäl gebracht. God strafte het volk door de regen achter te houden die zij nodig hadden (zie Deut. 28:12,23). Elia was door God gebruikt om meer dan 3 jaar lang de regen voor het volk tegen te houden, vanwege hun zonden. Ons wordt verteld in 1 Koningen 18 vers 1: “En het gebeurde na vele dagen dat het woord van de HEERE tot Elia kwam, in het derde jaar: Ga, vertoon u aan Achab, want Ik zal regen geven op de aardbodem.”

Volgens Lukas 4 vers 25 was dit “na vele dagen” eigenlijk 3 jaar en zes maanden. De hongersnood was 3 jaar en zes maanden. Gedurende 3 jaar en zes maanden ging het volk blijkbaar door met zondigen, Elia bleef volhouden door geloof, maar God zei niets. Gedurende deze tijd van God’s zwijgen, bad Elia vurig. Hij raakte niet ontmoedigd, in plaats daarvan zien wij hem voor ons gesteld als een voorbeeld van een rechtvaardig man wiens gebeden kracht vrijmaakten (Jak.5:17-18). Elia was een mens van gelijke natuur als wij (Jak. 5:17). Hij was niet volmaakt en we leren, dat hij later ontmoedigd raakt en wegloopt. Maar hij was een rechtvaardig man, die gehoorzaam was aan de Heer en op Hem vertrouwde. Hij was bereid God te geloven, zelfs in de tijd dat God ogenschijnlijk zweeg. Hij bad gelovig en hij was volhardend in het gebed.

Heb jij dat ooit meegemaakt? Heb jij trouw gediend en dan opeens is alles stil. Heb jij een tijd meegemaakt, dat er een geestelijke droogte is, een tijd dat God stil lijkt, en je niet weet wat je moet doen?

 

Het gevaar van het steunen op je eigen inzicht

 

God had Abraham beloofd dat hij en Sarai een zoon zouden krijgen en dat hun nageslacht zo talrijk zou zijn als de sterren (Gen. 15:1-6). Maar in Genesis 16 vers 1-2 lezen we, dat Sarai haar eigen plan bedacht om God’s wil te bereiken. Zij was niet bereid om op God te wachten gedurende de tijd van stilte. Hoe vaak zorgen onze omstandigheden ervoor, dat we op ons eigen inzicht gaan steunen in plaats van met heel ons hart op de Heer te vertrouwen wanneer Hij stil lijkt te zijn? Hoe gemakkelijk is het om de dingen in eigen hand te nemen in plaats van Hem te erkennen in AL onze wegen en Hem toe te staan onze paden te leiden!

De echte tragedie is niet alleen hun overspel, maar ook de daad van onafhankelijkheid, twijfel en eigen wil. Hun zonde begon de langste oorlog in de geschiedenis! Deze oorlog tussen de Israëlieten van Izaäk en de Arabieren van Ismaël is vandaag de dag nog steeds aan de gang! Het Heilige Land is een brandhaard vanwege deze ene slechte beslissing van twee mensen bijna 4000 jaar geleden! Hun zonde veroorzaakte vijandigheid tussen Sarai en Hagar en tussen Sarai en Abraham (Gen. 16:4-5). Bedenk eens hoeveel beter het zou zijn geweest als ze op de Heer hadden gewacht. Hoe vredig zou de wereld dan zijn geweest?

 

Het gevaar om God erbuiten te laten

 

In Markus 4 vers 35-41 zien we de discipelen in het schip met de Heer toen er een grote storm opstak. De golven sloegen tegen het schip en de wind blies hen alle kanten op. Wij hebben allemaal wel eens dit soort stormen in ons leven meegemaakt. Het lijkt alsof er geen hoop is, geen licht in de donkere wolken. Maar let op één ding, dat opvalt in deze geschiedenis: de Heer was bij hen in het schip! De discipelen waren zo bang, dat ze zelfs vroegen: “Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan?” Als we eerlijk zijn, zijn er tijden geweest, dat we ons net zo voelden! Maar we moeten onthouden, dat in de donkerste storm Jezus de HEER van de storm is! Laten we onze positie bij Hem innemen, niet bij onze omstandigheden. Hij is in staat om de storm in jouw leven op dit moment te kalmeren, vertrouw op Hem!

 

De blijdschap van het kijken naar Hem

 

In het Oude Testament lezen we over een tijd in het leven van Elisa, toen hij en een jonge knecht omsingeld waren door vijandelijke troepen (2 Kon. 6:8-17). De kansen waren totaal tegen hen! Hun omstandigheden waren grimmig, zonder echte hoop. Maar Elisa was afhankelijk van de Heer, volledig vertrouwend op Hem die voor hem was! “Als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn” (Rom. 8:32)!

Mogen wij leren Hem te vertrouwen en op Hem te wachten, zelfs wanneer Hij stil lijkt te zijn!

Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onze Heer.

Oh what peace we often forfeit!
Oh what needless pain we bear!
All because we do not carry
everything to God in prayer!

Joseph M. Scriven1

 

Hoe reageren we op stilte?

 

Wat moeten wij doen in de tijden van stilte, voordat de kracht van God voor ons doorkomt? Er zijn verschillende dingen die we kunnen doen in die tijd, dat God stil lijkt.

  1. Negeer de stilte niet. God stuurt degenen die Hij gebruikt vaak naar een woestijnervaring, zoals Mozes, of naar de stille velden, zoals David, of naar de achterkant van de woestijn, zoals Paulus, voordat Hij ervoor kiest om hen in het openbaar te gebruiken. Blijf gedurende die tijd van stilte heel dicht bij God en zie hoe Zijn kracht wordt getoond. Dat God zwijgt, betekent niet dat Hij inactief is.
    Er was een kloof van 400 jaar tussen de bediening van de profeet Maleachi en Johannes de Doper. God was stil maar bereidde de wereld voor om Zijn zoon te ontvangen (Gal. 4:4). Er wordt vaak gezegd: “Het donkerste uur is net voor de dageraad.” Wanneer je op je dieptepunt bent, wanneer alles verloren lijkt en alle hoop lijkt te zijn verdwenen, heb dan hoop op God, want vanaf dat moment kan het alleen maar beter worden.
  2. Belijd bekende zonde in je leven. In 1 Koningen 17-18 was het probleem voor de Israëlieten, dat zij andere goden achterna liepen en een leven leidden in totale ongehoorzaamheid aan God. Dit was de reden, dat er geen regen viel. Zonde is misschien niet de reden, dat je je nu niet dicht bij God voelt, maar als je zonde hebt gekend in je leven, zal het je vertrouwdheid met God beïnvloeden. De priesters waren bemiddelaars tussen God en de mens. Maar toen Eli’s zonen zondigden (1 Sam. 2:12-17,22), werd hun dienst voor God beëindigd en God sprak daarna nog maar zelden tot zijn volk (1 Sam. 3:1).
    Elia zondigde niet, maar de Israëlieten leefden in zonde. Zonde belemmert onze vertrouwdheid met God. Het achterhouden van een geheime zonde belemmert altijd ons gebedsleven. Ze loslaten brengt altijd vrede van geest. Zoek geen excuses om je zonde te rechtvaardigen. Bied je zonde het hoofd, belijd ze en keer terug tot God.
  3. Ga terug naar de basis. Wandel dagelijks met de Heer in gebed en in Zijn Woord. Laat de vijand je niet op een zijspoor zetten. God horen houdt in: wachten in gebed en luisteren naar Zijn Woord. Toen David ontmoedigd was, sterkte hij zich in de Heer (1 Sam. 30:6). Dit is waar wij kracht vinden om de stille tijden te doorstaan.
  4. Neem een besluit om God te dienen – wat er ook gebeurt! Je kunt niet God dienen en de wereld. God is niet verschoven, maar als jij veranderd bent in je gehoorzaamheid, kom dan weer veilig aan de goede kant.
  5. Vertrouw volledig op de Heer. Tijden van stilte kunnen gevuld zijn met angst, maar deze tijden zullen zeker meer geloof vereisen. Er komen tijden in ons geestelijk leven, dat ons enthousiasme niet meer zo echt is als toen we onze wandel met God begonnen. Dat is geen teken om te stoppen, het kan zijn dat God die tijd gebruikt voor iets groters dan jij je had kunnen voorstellen, maar het zal een dieper niveau van vertrouwen vereisen. Blijf weg van woorden van ongeloof zoals “God zou het niet kunnen, zou het niet willen, of doet het niet.”
  6. Luister en kijk aandachtig. Op een dag gaat God spreken en je wilt niet missen wat Hij gaat zeggen! Hij kan persoonlijk tot jou komen, door Zijn Woord, door omstandigheden of door middel van een ander persoon. Je zult in een positie moeten zijn om te weten dat God spreekt. Je weet nooit hoe of door wie God zal spreken! Wees alert terwijl je wacht. Probeer niet om je omstandigheden te manipuleren. Wacht op de Heer. Hij zal voor de beste uitkomst zorgen. God zal op een dag de stilte verbreken en wanneer Hij dat doet, zal het het wachten waard zijn. Bekleed jezelf met vreugde terwijl je wacht op God om jou te zegenen na de periode van stilte.

Zit jij vandaag in zo’n periode van stilte? Hoe ga je met deze periodes om? Onthoud dat God jou niet in de steek heeft gelaten, Hij is nog steeds bij jou en Hij weet er alles van.

 

NOTEN:
1. Joseph Medlicott Scriven was een Ierse dichter, vooral bekend als de schrijver van het gedicht dat de lofzang werd: “What a Friend We Have in Jesus.”

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW