3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (58)

Gebedsstrijd

 

“Hij die tijdens Zijn dagen in het vlees met sterk geroep en tranen zowel gebeden als smekingen geofferd heeft aan Hem die Hem uit [de] dood kon verlossen (en Hij is verhoord om Zijn godsvrucht), heeft, hoewel Hij Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij geleden heeft” (Hebr. 5:7,8).

 

De Zoon van God leerde gehoorzaamheid door te lijden. Interessant is dat de schrijver van de brief aan de Hebreeën deze verklaring aflegt in verband met wat er in Gethsémané is gebeurd. Waarom doet hij dit? Omdat daar het duidelijkst wordt, hoe zwaar het voor de Heer Jezus was om het lijden van het kruis op zich te nemen.

De eerste Adam kreeg vanwege zijn ongehoorzaamheid te horen: “In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert …” (Gen. 3:19). In de hof van Gethsémané ligt de laatste Adam op zijn gezicht vanwege zijn ononderbroken gehoorzaamheid – op de vervloekte aardbodem. Het idee, dat Hij slechts een paar uur later tot zonde gemaakt zou worden, deed letterlijk Zijn voorhoofd zweten, dat als grote druppels bloed op de aarde viel (verg. Luk. 22:44).

Het is indrukwekkend om te zien met welke emoties en met welke intensiteit de Heer in Gethsémané bad. We lezen van gebeden, smekingen, tranen, sterk geroep, een worstelende strijd en hevig gebed, dat zo intens was dat Hem het zweet uitbrak. Dat overtreft alles wat ons is verteld over de grootste gebeden van het Oude en Nieuwe Testament!

De Zoon van God bad in alle omstandigheden van Zijn leven; maar hoe groter de nood, hoe intenser Hij worstelde in gebed. Hoe vaak gedragen wij ons precies het tegenovergestelde: moeilijkheden en zorgen leiden er bij ons vaak toe, dat onze gedachten zo in beslag worden genomen door de problemen, dat we God uit het oog verliezen. De beproevingen en ontberingen die we ervaren, zouden ons eigenlijk in de open armen van God moeten drijven!

Wat doet u als een nood u overweldigt? Probeer u uzelf op de een of andere manier af te leiden, of neemt u de feiten in ogenschouw en neemt u de tijd om ze misschien met sterk geroep, tranen en intense smeekbeden voor de Heer te neer leggen?

 

Jan Philip Svetlik, © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 15.12.2017.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW