Gemeente

248 artikelen in deze categorie gevonden
1 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (32)

Handelingen 14 vers 19-28; Handelingen 15 vers 1-5 Hoofdstuk 14 vers 19-28   Onder invloed van de Joden die uit Antiochië en Iconium waren gekomen, werd Paulus gestenigd en uit de stad gesleept door de menigte die juist op het punt stond de apostelen goddelijke eer te bewijzen. Mensen zonder God zijn onstabiel als de golvende zee, open voor elke invloed. “Maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder...

Lees verder
2 jaar geleden

Efeze 2 vers 15-16 en 20; 5 vers 25

“… opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makend, en die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis.” “… terwijl Jezus Christus Zelf hoeksteen is.” “… evenals ook Christus de gemeente heeft liefgehad en Zichzelf voor haar heeft  overgegeven.” Wij worden christenen door persoonlijk in de Heer Jezus te geloven. Maar als we eenmaal gered zijn, ontdekken we dat we deel uitmaken van iets dat veel groter is dan onszelf:...

Lees verder
2 jaar geleden

Goddelijke hulpbronnen (2) – Haggaï 2 vers 5 en 6

De toestand van het trouwe overblijfsel uit Juda na de gevangenschap in Babylon was bedroevend. Maar God had een beroep gedaan op hun hart en geweten. Zij moesten eens achterom kijken om de oorzaak van hun situatie te zien, maar dan vooral vooruit kijken om opnieuw te beginnen en te bouwen aan het huis van God. Er waren veel redenen om dat niet te doen. Vandaag is het niet anders. Helaas geven het christendom en ook de gelovige christenen als...

Lees verder
2 jaar geleden

Een wortel van bitterheid …

“… terwijl u erop toeziet dat niet aan iemand de genade van God ontbreekt; dat er geen wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, en velen daardoor verontreinigd worden” (Hebr. 12:15). Bitterheid onder medegelovigen is als een kankergezwel, dat niet alleen de eigen ziel vergiftigt, maar ook grote schade toebrengt aan Gods volk. Bitterheid laat in de regel diepe wonden achter, of op zijn minst lelijke littekens. Het probleem is oeroud en tegelijkertijd zeer actueel. Het is een gevaar waar...

Lees verder
2 jaar geleden

De vier openbaringen gegeven aan Paulus (1)

“Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet is naar [de] mens … maar door de openbaring van Jezus Christus” (Gal. 1:11-12). Het evangelie   Paulus was een uitverkoren vat, een bijzondere dienstknecht van de Heer, die persoonlijk een grote hoeveelheid openbaringen van de Heer Jezus had ontvangen (Hand. 9:15; 2 Kor. 12:7). Er zijn vier openbaringen in het bijzonder die hij in zijn brieven noemt. De eerste heeft te maken met het...

Lees verder
2 jaar geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (17-slot)

De lofprijzing aan God Psalm 134 1. Een pelgrimslied. Kom, loof de HEERE, alle dienaren van de HEERE, u die nacht aan nacht in het huis van de HEERE staat. 2. Hef uw handen op naar het heiligdom en loof de HEERE. 3. De HEERE zegene u uit Sion, Hij Die hemel en aarde gemaakt heeft. Tot het doel – in de tegenwoordigheid van God Met deze Psalm is het gelovig overblijfsel uit het volk Israël tot haar doel gekomen:...

Lees verder
2 jaar geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (16)

Vrede onder de gelovigen Psalm 133 1. Een pelgrimslied, van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. 2. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. 3. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid....

Lees verder
2 jaar geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (15)

De dienst aan God Deze drie psalmen leiden ons naar de hoogste gedachten van God in de pelgrimsliederen. Psalm 132 stelt ons de plaats van het samenkomen van de gelovigen voor. Het is tegelijk de plaats van de rust van God. Het thema van Psalm 133 is de vrede en de eendracht onder het volk van God. In Psalm 134 vinden we de aanbidding die het verloste volk brengt, en de zegen die God aan Zijn volk schenkt. In de...

Lees verder
2 jaar geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (14)

Psalm 131 1. Een pelgrimslied, van David. HEERE, mijn hart is niet hoogmoedig, mijn ogen zijn niet trots, ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. 2. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht, als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder, mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. 3. Israël, hoop op de HEERE, van nu aan tot in...

Lees verder
2 jaar geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (13)

Psalm 130 1. Een pelgrimslied. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE; 2. Heere, hoor naar mijn stem. Laat Uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. 3. Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? 4. Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt. 5. Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord. 6. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters...

Lees verder