1 jaar geleden

Openbaring 19 vers 9

“En hij zei tot mij: Schrijf: gelukkig zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. En hij zei tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.”

Een bruiloftsmaaltijd kan niet beperkt blijven tot de bruidegom en de bruid; vanzelfsprekend horen daar ook de gasten bij. Niet alleen zal de gemeente de bijzondere plaats van zegening binnengaan waarvoor zij is uitverkoren, maar er zullen ook degenen zijn die gezegend en geroepen zijn tot deze bruiloftsmaaltijd. Op deze bruiloftsmaaltijd vertegenwoordigen de gasten zeker de grote schare van Oudtestamentische heiligen. Hoewel zij geen deel uitmaken van de gemeente die in de christelijke periode tussen Pinksteren en de opname uit Jood en heiden is geroepen, zullen zij toch delen in de opstanding van de heiligen en hun speciale plaats van zegening hebben in de dag van de heerlijkheid.

De hele lange lijn van heiligen van vóór het kruis zal daar zijn: Abel en het grote leger van martelaren; Henoch die met God wandelde en de tienduizenden van de heiligen van God van wie hij profeteerde; Abraham en de vreemdelingen en pelgrims die deze wereld de rug toekeerden om een hemels land te zoeken; Mozes en allen die verkozen liever verdrukking te lijden met het volk van God dan een tijdelijke genot van de genoegens van de zonde te genieten. In één woord, geheel de grote schare van heiligen van de hof van Eden tot het kruis van Christus, die de weg van het geloof hebben bewandeld, zullen daar zijn en hun deel en zegen hebben aan de bruiloftsmaaltijd van het Lam.

Deze wonderbaarlijke openbaringen van de komende heerlijkheid worden afgesloten met de verzekering dat “dit zijn de waarachtige woorden van God.” Zo kunnen wij ten volle overtuigd zijn van hun waarheid en ze van harte in geloof omhelzen. De profetie ontvouwt ons inderdaad het komende oordeel over de volken en de toekomstige zegen van het volk van God, maar alles staat in het teken van de heerlijkheid en eer van Jezus. Bij het lezen van profetie moeten wij dus niet enkel toekomstige gebeurtenissen voor ogen houden, maar Jezus zelf.

 

© The Lord is near; Hamilton Smith

Geplaatst in: , , ,
© Frisse Wateren, FW