Gemeente

194 artikelen in deze categorie gevonden
3 jaar geleden

Vergeving alleen bij belijdenis?

“Het verstand van een mens doet hem zijn toorn uitstellen, het is zijn sieraad aan een overtreding voorbij te gaan” (Spr. 19:11). “Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Joh. 1:9). Men zegt graag: “Vergeving kan er alleen zijn, wanneer de zonde beleden wordt”. Dat klinkt aannemelijk en is ongetwijfeld gebaseerd op 1 Johannes 1 vers 9. <<So far so good>>. Maar dat...

Lees verder
3 jaar geleden

Na de babylonische ballingschap (25,26)

Ezra 9:1-3*: 1 . Toen deze dingen voltooid waren, traden de vorsten op mij toe en zeiden: Het volk van Israël, de priesters en de Levieten hebben zich niet afgezonderd van de volken van de landen rondom wat hun gruwelen betreft, namelijk van de Kanaänieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren en de Amorieten. 2. Zij hebben immers uit hun dochters voor zichzelf en en voor hun zonen vrouwen genomen en hebben het heilige...

Lees verder
3 jaar geleden

Om even over na te denken …

“… Want zoals het deel is van hen die mee ten strijde getrokken zijn, zo zal ook het deel zijn van hen die bij de bagage gebleven zijn; zij moeten samen delen” (1 Sam. 30:24). Besor betekent “blijmoedig” of “blijde boodschap”. Het was de naam van de beek waar 200 van David’s mannen achterbleven (vs. 10), omdat zij té moe waren om ook maar iets verder met hem mee te kunnen gaan in zijn expeditie tegen de Amalekieten. Toen hij...

Lees verder
3 jaar geleden

Na de babylonische ballingschap (23,24)

Ezra 8:21 en 22: 21. Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vasten uit, om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van onze God en om Hem om een voorspoedige reis te verzoeken voor ons, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen, 22. want ik schaamde mij ervoor om van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te helpen tegen de vijand onderweg. We hadden immers tegen de koning gezegd: De hand van...

Lees verder
3 jaar geleden

De gemeente van God (11 – slot)

Deel II – slot. Slotgedachten Niet zonder verdriet was het, dat we over zoveel onverkwikkelijks moesten spreken, de inhoud van een gesprek over de gemeente van God zou toch allemaal liefde, lieflijkheid en vreugde moeten zijn. – We zien dat er gestreden moet worden voor de kostbare dingen, die heerlijke waarheden die de gemeente geschonken zijn, die een onschendbare oase van vrede in deze koortsachtige wereld zou moeten zijn. Toch voelt het hart zich getroost en gesterkt door de gedachte,...

Lees verder
3 jaar geleden

De gemeente van God (10)

X Deel II (vervolg). 4) De wandel van de gemeente De verbondenheid met alle kinderen van God Het leven van de gemeente is niet tot de bijeenkomsten beperkt maar het is er, hoewel het daar, in het bijzonder aan de tafel van de Heer, het meest tot uiting komt. Het strekt zich eerder uit tot alle gebieden van het christelijke leven van alle gelovigen. De volledige details van het geestelijk leven van ieder van Gods kinderen is van invloed op...

Lees verder
3 jaar geleden

Herders gezocht

Handelingen 20 vers 20 Handelingen 20 vers 20: “Hoe ik van wat nuttig was niets heb nagelaten u te verkondigen en te leren in het openbaar en in de huizen”. Deze uitdrukking “in het openbaar en in de huizen” bevindt zich in de afscheidsrede van Paulus aan de oudsten van Efeze, zoals opgetekend in Handelingen 20. Het is een zeer veelzeggende uitdrukking. Het benadrukt sterk de nauwe band tussen het werk van de leraar en die van de herder: “Ik...

Lees verder
3 jaar geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (17-slot)

De lofprijzing aan God Psalm 134 1. Een pelgrimslied. Kom, loof de HEERE, alle dienaren van de HEERE, u die nacht aan nacht in het huis van de HEERE staat. 2. Hef uw handen op naar het heiligdom en loof de HEERE. 3. De HEERE zegene u uit Sion, Hij Die hemel en aarde gemaakt heeft. Tot het doel – in de tegenwoordigheid van God Met deze Psalm is het gelovig overblijfsel uit het volk Israël tot haar doel gekomen:...

Lees verder
4 jaar geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (16)

  Vrede onder de gelovigen Psalm 133 1. Een pelgrimslied, van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. 2. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. 3. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in...

Lees verder
4 jaar geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (15)

De dienst aan God Deze drie psalmen leiden ons naar de hoogste gedachten van God in de pelgrimsliederen. Psalm 132 stelt ons de plaats van het samenkomen van de gelovigen voor. Het is tegelijk de plaats van de rust van God. Het thema van Psalm 133 is de vrede en de eendracht onder het volk van God. In Psalm 134 vinden we de aanbidding die het verloste volk brengt, en de zegen die God aan Zijn volk schenkt. In de...

Lees verder