Evangelie

125 artikelen in deze categorie gevonden
5 jaar geleden

Lezers schrijven: De noodzaak van bekering

“… maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen” (Lukas 13:3, 5) Vandaag verkondigen velen een uitgehold, verminkt evangelie. Een ‘veel-water-bij-de-wijnevangelie’. Een evangelie van vergeving zonder belijdenis. Een evangelie van verlossing zonder bekering. Echter, bekering is voor verlossing noodzakelijk. Zonder bekering geen verlossing. Waar bekering uitblijft, is verlossing uitgesloten. Lukas 12:54-13:5 bijvoorbeeld laat daarover geen enkele onduidelijkheid bestaan. Daarin worden we getuigen gemaakt van Christus’ gesprekken met Zijn Joodse tijdgenoten. Het blijken ernstige gesprekken. Immers, daarin worden...

Lees verder
5 jaar geleden

Life is a festival

Juni 2014. Dit las ik tijdens mijn vakantie voor een etalage van een winkel. Het trof mij! Het liet me niet meer los en bracht mij ertoe om de bijbel, het Woord van God, hier eens naast te leggen. Omdat ook een vakantie emotioneel vrij ‘hectisch’ verlopen kan, voel ik sterk de behoefte om te zien wat God mij hierover te zeggen heeft. Het gedeeltelijke resultaat vind je in dit artikel. Het leven is een feest Dit is ongeveer de...

Lees verder
5 jaar geleden

Zondebesef

Lukas 5 Aan het begin van dit hoofdstuk vinden we een gebeurtenis, dat volledig buiten zijn historische plaats staat. Het gaat om de roeping van de eerste apostelen, met name die van Simon. Dit wordt naar voren gebracht vergelijkbaar met andere gelegenheden, waar het slechts om een enkele blinde of bezetene ging, ook al waren er eigenlijk meerdere. Zo is de zoon van Jona hier het grote voorwerp van Gods genade, hoewel anderen ook op hetzelfde moment geroepen werden. Hij...

Lees verder
5 jaar geleden

Twijfel aan de redding

Veel kinderen van God, die nog niet lang op de weg van het geloof zijn, zijn onzeker over de echtheid van hun bekering, omdat hun inspanningen om hun leven aan God te wijden niet slagen. In deze moeilijke situatie hebben zij vaak veel vragen. Anderen hebben zich vele jaren geleden bekeerd – en blijven onzeker: Is het voldoende? Dit artikel heeft tot doel hulp te bieden om hierop antwoorden te vinden. Het is hierbij in de vorm van een dialoog,...

Lees verder
5 jaar geleden

Eenzaamheid …

“Uit het onheil naar genezing… Mensen zijn op gemeenschap aangewezen …”. Ik ben zo alleen en kan het nauwelijks verdragen. Ik wil voor iemand belangrijk zijn, maar er is niemand die geïnteresseerd is in mij. Ik kan me niet herinneren dat op een gegeven moment mij iemand omarmde, glimlachte of gewoon wat tijd voor mij had. Ik voel me zo leeg van binnen. Ik honger naar iemand die van me houdt. Ik voel me zo waardeloos. Ik was gewoon om...

Lees verder
6 jaar geleden

Lezers schrijven: Het eeuwige evangelie

“En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft” (Openbaring 14:6-7). Bovenstaande passage spreekt van een...

Lees verder
6 jaar geleden

Enige gedachten over Hebreeën 13 vers 10-16

Nog eenmaal komt de schrijver van deze brief terug op het onderscheid tussen de joodse en de christelijke eredienst. Hij toont in de opmerkelijke woorden, die volgen, aan, dat de ware eredienst nu niet meer bij de Joden is, die een bevoorrechte dienst hadden; daartoe werd niemand buiten hen toegelaten, maar dat de ware aanbidding nu het voorrecht is van alle gelovigen. Zij hebben een Goddelijk altaar, waartoe zij alleen mochten naderen. “Wij hebben een Altaar waarvan zij die in...

Lees verder
6 jaar geleden

Profetische Gebeurtenissen

Een overzicht van de profetische gebeurtenissen De Grote Verdrukking: Het begint met het werpen van satan uit de hemel (Openb. 12:9), duurt drie en een half jaar of 1.260 dagen (Openb. 12:6), vooral met betrekking tot Israël en bijzonder de Joden die er wonen en vindt zijn uiterlijk zichtbare begin daarin, dat het beeld van de Romeinse keizer door de antichristen in de tempel wordt gezet (Openb. 13:14,15). De Heer noemt dit beeld “de gruwel der verwoesting” (Mattheüs 24:15) –...

Lees verder
6 jaar geleden

Wie en wat is mijn ware schat?

Lukas 16 Hoofdstuk 16 onthult bijzonder belangrijke lessen voor de discipelen met betrekking tot aardse dingen. Ten eerste verklaart onze Heer dat aardse rechten nu ten einde zijn. Het ging er niet langer meer over om een positie van rentmeesterschap in te nemen; dit moest integendeel opgegeven worden. De rentmeester (beheerder) werd geoordeeld. Dat was duidelijk het geval met Israël. De onrechtvaardige rentmeester kon zijn aardse positie niet behouden. De enige uitweg voor hem was om verstandig te zijn in...

Lees verder
6 jaar geleden

Adam, de eerste gelovige

Adam, door wie zonde en dood hun intrede deden. Adam, door wie tot op heden de hele schepping zucht. Zo kennen we Adam. Zo wordt Adam immers in de Schrift neergezet1. Toch doen we hem met dat beeld tekort. Want het is slechts een deel van de waarheid. Adam was namelijk eveneens een gelovige. Sterker nog: Adam zondigde als gelovige. Enkel deze conclusie namelijk past in het Bijbelse verslag. Want indien Adam nooit had geloofd, had hij vanaf het begin...

Lees verder