Evangelie

187 artikelen in deze categorie gevonden
5 maanden geleden

In de zonden sterven of sterven in de Heer?

Bijbelplaatsen: Johannes 8 vers 24; 1 Korinthe 15 vers 18; Openbaring 14 vers 13 “Want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven” (Joh. 8:24). Het Woord van God zegt, dat de mens eenmaal moet sterven (Hebr. 9:27). Ieder mens is van nature een zondaar en heeft gezondigd. Daarom is het hem aangewezen eenmaal te sterven, want de dood is het loon van de zonde (Rom. 6:23). Maar er zijn twee manieren om te sterven:...

Lees verder
5 maanden geleden

Vanaf de eerste dag (5)

2 Korinthe 8 vers 2-4; Filippi 1 vers 7; Filippi 4 vers 10-16   Wij willen onze korte beschouwingen over de verschillende dingen die de gelovige “vanaf de eerste dag” moeten kenmerken niet afsluiten zonder een bezoek in gedachten te brengen aan de Filippenzen om na te gaan wat ook deze broeders vanaf het begin vervulde. Op zijn tweede zendingsreis was de apostel Paulus naar Europa gekomen en maakte hij ook een tussenstop in Filippi (Hand. 16). Zijn heldere fakkel...

Lees verder
6 maanden geleden

Vanaf de eerste dag (4)

1 Thessalonika 1 vers 9-10; 1 Thessalonika 2 vers 13   Als we in het Nieuwe Testament zoeken naar jonge bekeerlingen om te zien hoe hun nieuwe leven zich “vanaf de eerste dag” ontvouwde, komen we ook de Thessalonikers tegen. Onder hen waren oud en jong, maar allen waren nog niet lang op de weg van het geloof, misschien slechts enkele maanden, toen zij de eerste brief van de apostel ontvingen. Alle daarin opgenomen opmerkingen over de geestelijke toestand van...

Lees verder
6 maanden geleden

Uit het ABC van de christen (9)

Ahimaäz en de Cusjiet 2 Samuël 18 vers 19-32 Bij vluchtige lezing van het korte verslag van de boodschapperloop van Ahimaäz en de Cusjiet zien we geen bijzonder verschil in het optreden van beide mannen. Beiden waren knechten van David. Geen van beiden was overgelopen naar Absalom, die door sluwheid de grote massa van het volk aan zijn kant had weten te krijgen. Beiden waren trouw aan de vluchtende koning of tenminste aan het kleine leger van zijn getrouwen. En...

Lees verder
8 maanden geleden

Noach bouwt de ark

“Toen ging Noach met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem in de ark, vanwege het water van de vloed” (Gen. 7:7). Noach bouwde de ark. Hij kende de ingenieuze constructie en bewonderde de enorme omvang ervan. Maar dat redde hem niet van de watervloed die over de aarde kwam. Daarvoor moest hij in het schip klimmen. – Het heeft geen zin voor een zieke om alle adressen van ziekenhuizen uit het telefoonboek over te...

Lees verder
8 maanden geleden

De eerste decennia van het christendom (36)

Hoofdstuk 17 Vers 1-4 Paulus reisde verder door Amfipolis en Apollónia, maar liet zich daar niet tegenhouden en kwam aan in Thessalonika, waar een synagoge van de Joden was. In overeenstemming met de gedachten van de Heer richtte hij zich eerst tot de Joden en daarna tot de Grieken. “En volgens zijn gewoonte,” staat er, “ging Paulus bij hen binnen en drie sabbatten lang onderhield hij zich met1 hen uit de Schriften, terwijl hij uitlegde en aantoonde dat de Christus moest...

Lees verder
9 maanden geleden

Tegenstellingen – eens en nu (17)

“Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus is te rechter tijd voor de goddelozen gestorven” (Rom. 5:6). “Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, dwaasheid; maar voor ons die behouden worden, is het kracht van God” (1 Kor. 1:18). Krachteloos & krachtig De vele voorvallen waarin de Heer Jezus verlamde mensen ontmoette en hen genas, staan niet alleen in de Bijbel om zijn bereidheid om te helpen aan te tonen. Er is veeleer een...

Lees verder
9 maanden geleden

The Jesus People – een verhaal van twee foto’s (II)

Dit is deel twee van het levensverhaal van Brian Reynolds. In het vorige deel las u hoe Brian’s leven bergafwaarts ging, zijn verslaving toenam en hij zich wendde tot occulte religies. Hij en zijn metgezel vertrokken naar Kelowna en daar, in Kelowna, gebeurde een wonder …     Ze woonden in een arbeidershuisje, plukten overdag kersen om “smoke dope” te kopen, en “snoven MDA” in de bars ’s nachts. Op een dag was de jongeman aan het liften van Kelowna...

Lees verder
9 maanden geleden

Tegenstellingen – eens en nu (17)

“Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus is te rechter tijd voor de goddelozen gestorven” (Rom. 5:6). “Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, dwaasheid; maar voor ons die behouden worden, is het kracht van God” (1 Kor. 1:18). Krachteloos & krachtig De vele voorvallen waarin de Heer Jezus verlamde mensen ontmoette en hen genas, staan niet alleen in de Bijbel om zijn bereidheid om te helpen aan te tonen. Er is veeleer een...

Lees verder
9 maanden geleden

De opdracht van God aan Jona (1)

Jona 1 vers 1-2 “Het woord van de HEERE kwam tot Jona, de zoon van Amitthai: Sta op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor Mijn aangezicht.” Zo begint deze kleine maar zeer bekende profeet Jona. Er wordt nergens uitdrukkelijk vermeld, dat Jona de auteur van dit boek is, maar we kunnen het waarschijnlijk wel aannemen. Een aanwijzing is dat alle beschreven personen er goed vanaf komen, behalve hijzelf. Hij noemt...

Lees verder