Evangelie

125 artikelen in deze categorie gevonden
6 jaar geleden

Wat wensen wij voor het nieuwe jaar?

 Wát wensen wij eigenlijk? “Wat de rechtvaardigen wensen, brengt enkel geluk; wat de goddelozen hopen, loopt uit op toorn” (Spreuken 11:23 – NBG). Deze woorden zijn zo waar als maar wat. Ze komen ook uit de bijbel, dus dat kan ook niet anders. Een rechtvaardige is iemand die gerechtvaardigd is door het geloof in God. Omdat het recht over de Heer Jezus Christus vaardig geworden is, en daardoor vrede gemaakt is door Hem, heeft een ieder die in God gelooft...

Lees verder
6 jaar geleden

Waarom eigenlijk vier Evangeliën?

Wellicht heeft u zich weleens afgevraagd waarom we eigenlijk vier Evangeliën hebben1. Waren twee Evangeliën – bijvoorbeeld Mattheüs en Johannes – niet voldoende geweest? Een begrijpelijke vraag, gezien de vele overeenkomsten tussen met name de synoptische Evangeliën2. Sommige gebeurtenissen staan zelfs in alle vier Evangeliën opgetekend. Waaronder bijvoorbeeld de lijdensgeschiedenis. Waarom dan vier Evangeliën? Mijns inziens wordt de reden daarvoor in het Oude Testament gevonden. Althans, hoofdzakelijk. Daarop willen we echter straks ingaan. Laten we eerst een vluchtige blik werpen...

Lees verder
6 jaar geleden

Wonder in Rusland

Wonder in Rusland (uit een lezing van Werner Gitt) In een dorp in Siberië leefde een man. En deze man noemde zichzelf atheïst. Hij geloofde in geen enkele god. Zijn mening was: er is geen god. En in zijn dorp wisten ze ook dat hij zo dacht. Op een dag is hij in het bos, in de taiga, onderweg. En plotseling komt hij bij een grote open plek in het bos, waar geen bomen zijn. En daar schiet hem de...

Lees verder
6 jaar geleden

De eeuwige verdoemenis

… of is er toch een tijdelijke begrenzing van de ‘eeuwige’ verdoemenis? Sleutelvers: Johannes 3:36 Johannes 3 vers 36: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem”. {HSV} De laatste tijd heb ik veel nagedacht over het laatste vers van Johannes 3. Het lijkt mij een zeer krachtige reactie op twee van de meest vooraanstaande dwalingen in onze dagen – namelijk...

Lees verder
6 jaar geleden

Is de "eeuwige verdoemenis" eeuwig?

Betekent “voor eeuwig” werkelijk eeuwig, en is daarom de “eeuwige verdoemenis” eeuwig? (1) Tegen de leer van de eeuwige verdoemenis heeft men veel argumenten voortgebracht. Zij is geschikt, hen die maar weinig kennis van het Woord van God hebben, aan het wankelen te brengen en het geloof van verscheidenen omver te werpen. Hoewel ik mij met deze zaak al geruime tijd grondig heb beziggehouden met de bedoeling er uitgebreid over te schrijven, heb ik het toch voor goed geacht, eerst...

Lees verder
6 jaar geleden

Wij zullen opstaan en gaan bouwen …

Het Christendom wordt nu meer dan ooit gekenmerkt door neergang en verval. Dit moet ons niet verbazen. Gods Woord onderwijst ons tenslotte op verschillende punten daarover. De toestand van het volk van God wordt niet beter, alleen (vooral tegen het einde) maar erger. Als we naar onszelf en om ons heen kijken, kunnen we gezien de vele ontrouw en afkeer van het Woord van God gemakkelijk zover komen, dat we ontmoedigd raken en dat wij een of ander, wat we aan taken...

Lees verder
6 jaar geleden

Ook ouders moeten zich bekeren

“Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan” (Matth. 18:3). Moeilijke vragen De kleine William stelde zijn moeder soms erg moeilijke en zelfs gênante vragen. Dat verwondert ons niet, want kleine kinderen kunnen altijd moeilijke vragen stellen, die niemand echt kan beantwoorden. William was dus geen uitzondering. De ouders van Willem waren geen christenen. Ze gingen naar een kerk (gemeente, vergadering) en baden ook niet. Maar ze wilden dat...

Lees verder
6 jaar geleden

Een andere kant van ‘nine-eleven’

Op het moment dat ik deze woorden schrijf, is het al bijna twaalf jaar geleden. ‘Nine-eleven’. Oftewel 11 september 2001. Toen twee gekaapte vliegtuigen zich boorden in de Twin Towers. Wie zou de beelden daarvan ooit kunnen vergeten? Ongetwijfeld staan deze schokkende beelden zogezegd op miljoenen netvliezen gebrand. Enerzijds onvoorstelbare, bijna onrealistisch aandoende beelden. Anderzijds de afschuwelijke realiteit. Beelden die heel Amerika in diepe rouw dompelden. Beelden van dood en verderf op ongekende schaal. Ongetwijfeld toonde het kwaad op 11...

Lees verder
6 jaar geleden

Een woord over uitverkiezing

De goddelijke uitverkiezing. Er is wellicht geen onderwerp waarover binnen de christenheid meer verwarring bestaat. Een verwarring die helemaal teruggaat op Augustinus 1. Toch spreekt de Bijbel duidelijke taal. Een korte oriëntatie van de Bijbelse gegevens. Velen geroepen, weinigen uitverkoren In Mattheüs 20:1-16 en Mattheüs 22:1-14 staan respectievelijk de ‘gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard’ en de ‘gelijkenis van de koninklijke bruiloft’. Beide gedeelten eindigen met dezelfde stelling: “Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren”. Daaruit blijkt duidelijk dat...

Lees verder
6 jaar geleden

Wat de Bijbel zegt over het leven na de dood?

De Bijbel is het enige boek in de wereld dat duidelijke antwoorden geeft op de vragen over het leven na de dood. Om menselijke meningen te voorkomen, willen we ons bij het beantwoorden van deze vraag uitsluitend bij de verklaringen van de Bijbel houden. Moge Gods Woord ook u, jou laten zien, hoe u, hoe jij voor het hiernamaals moet beslissen! 1. Zullen de doden opstaan? Ja! Jezus zei: “Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen...

Lees verder