Commentaren & personen

138 artikelen in deze categorie gevonden
15 jaar geleden

Maarten Luther (14)

De senaat van Zurich had uitdrukkelijk verboden, dat Zwingli naar Marburg zou gaan, uit vrees dat hem enig leed zou overkomen. Doch hij voelde, dat zijn tegenwoordigheid op de conferentie noodzakelijk was voor het welvaren van de kerk, en dat hij moest gaan. Vervolgens maakte hij zich gereed, en reisde af gedurende de nacht met niet meer dan één vriend tot gezelschap, namelijk Rudolf Collin, hoogleraar in het Grieks. Hij liet het volgende briefje achter voor de senaat: “Indien ik...

Lees verder
15 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (26 – slot)

Saulus ontmoet de Heer Jezus Handelingen 9:6-21.   God weet alles Deze heiligen waren het die Saulus vervolgde. “… hoeveel kwaad hij Uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan” (Handelingen 9:13) gaf Ananias de Heer door om over na te denken. En wie zijn die heiligen? Zij die bij de Heer Jezus behoren, in Hem geloven. Misschien wil jij niet zo graag een heilige genoemd worden of er ook niet voor jezelf geen aanspraak op willen maken. Wanneer jij jezelf een...

Lees verder
15 jaar geleden

Maarten Luther (13)

 De leer van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in het avondmaal was, sinds het vierde Lateraanse concilie in het jaar 1215, door de Roomse kerk vastgesteld. Gedurende driehonderd jaar hadden de mis en de transsubstantiatie Rome’s voornaamste bolwerken en tegelijk haar grootste godslastering uitgemaakt. Het denkbeeld van de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus in het avondmaal verspreidde een stralenkrans van heiligheid en gewichtigheid erover, hield de verbeeldingskracht van het volk levendig, en gaf aan de zaak een voorname plaats in de...

Lees verder
15 jaar geleden

Dagelijkse noodzaak (3)

Het Woord van God zegt van de mensen in deze tijd: “Geen vrees voor God staat hun voor ogen”? (Romeinen 3:18). De vrees van God is een vrucht van het nieuwe Goddelijke leven en de werkzaamheid van de Heilige Geest in de ziel. Ze komt pas het hart binnen, wanneer “de liefde van God uitgestort is in onze harten door de Heilige Geest”?, en wel in die mate, waarin deze liefde erkend en genoten wordt. Wat een moeilijke en aanhoudende...

Lees verder
15 jaar geleden

Ruth (31)

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk zegenen! – Het ligt mij op het hart daarop te wijzen, dat men uitleg over het Woord van God alleen met de Bijbel en onder gebed leest. De plannen van God gaan altijd door De raadsbesluiten van God gaan in vervulling Ruth 4:7-13: “7 Nu was dit van ouds [een] [gewoonte] in Israël, bij de lossing en bij...

Lees verder
15 jaar geleden

Ruth (30)

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk zegenen! – Het ligt mij op het hart daarop te wijzen, dat men uitleg over het Woord van God alleen met de Bijbel en onder gebed leest. De andere Losser Ruth 4:2-6: “2 En hij nam tien mannen van de oudsten der stad, en zei: Zet u hier; en zij zetten zich. 3 Toen zei hij tot die...

Lees verder
15 jaar geleden

Maarten Luther (12)

Ter opheldering van onze verklaring van de brief aan Sardis, en ten bewijze van hetgeen wij gezegd hebben over de inrichting van de Lutherse kerken, zullen wij nu verwijzen naar haar oorspronkelijke organisatie. En opdat de waarheid betreffende dit punt eerlijk en ten volle in het licht gesteld worden, zullen wij aanhalen uit M. d’Aubigné, die voor Luther en de hervorming alles gezegd heeft, wat er te zeggen viel. Hervorming is geen vorming 1526-1529 Ter opheldering van onze verklaring van...

Lees verder
15 jaar geleden

Maarten Luther (11)

 We komen nog even terug op de oorsprong van het Protestantisme. Daarbij moeten we enkele dingen voor de duidelijkheid nog eens herhalen. Maar om iets van de geschiedenis van het protestantisme begrijpen, ontkomen we hieraan niet. De twee regimenten. Ongetwijfeld heeft Luther grote waarde toegeken… Het Rooms-katholicisme We komen nog even terug op de oorsprong van het Protestantisme. Daarbij moeten we enkele dingen voor de duidelijkheid nog eens herhalen. Maar om iets van de geschiedenis van het protestantisme begrijpen, ontkomen...

Lees verder
15 jaar geleden

Maarten Luther (10)

Luther was een Augustijner monnik en zijn reformatorische gevoelens vonden spoedig ingang bij zijn orde-genoten, vooral in de Nederlanden. In het bijzonder het Augustijner klooster te Antwerpen, de grote handelsstad in de zuidelijke Nederlanden, dat nauwe relaties onderhield met Wittenberg, werd een … Vergeten (of verzwegen?) feiten Luther was een Augustijner monnik en zijn reformatorische gevoelens vonden spoedig ingang bij zijn ordegenoten, vooral in de Nederlanden. In het bijzonder het Augustijner klooster te Antwerpen, de grote handelsstad in de zuidelijke...

Lees verder
15 jaar geleden

Ruth (29)

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk zegenen! – Het ligt mij op het hart daarop te wijzen, dat men uitleg over het Woord van God alleen met de Bijbel en onder gebed leest. Waar houden wij ons op?   Boaz, de verlosser en de ‘nabestaanden’ “Toen zei zij: Zit [stil], mijn dochter, totdat gij weet, hoe de zaak zal vallen; want die man zal...

Lees verder