Commentaren & personen

138 artikelen in deze categorie gevonden
14 jaar geleden

De kofferdragers van Paulus (I)

Paulus was in elk opzicht een opvallende persoonlijkheid – zowel zijn kennis als ook zijn unieke toewijding stellen allen in zijn omgeving in de schaduw. Werkelijk? Heeft Paulus de verhoudingen en daarmee ook zijn medebroeders overheerst? En hoe hebben deze mannen in zijn omgeving op het sterke geloof en de zeker unieke opdracht van Paulus gereageerd? Hebben zij zich gelaten tot “kofferdragers” beperkt – alsof dat alleen een werk van de Heer zijn kan? En wat doen wij, wanneer anderen...

Lees verder
14 jaar geleden

Hongersnood in het broodhuis van God

Wat zijn de gevolgen van een eigen gekozen weg? Hoe is uw ervaring? Dezelfde als bij Naömi? Is het soms ook dor in uw eigen leven? Kunnen we nog terug naar God en hoe moet dat dan? … Enkele gedachten over Ruth Hongersnood in een beloofd land – Hoe is dat mogelijk? Het land dat God aan Zijn aardse volk Israël schonk, was een land waarin melk en honing vloeiden. Zo heeft God het beloofd en zo heeft Hij het...

Lees verder
14 jaar geleden

Generatiekloof …?

Helaas is ook onder ons Christenen de verhouding tussen ouderen en jongeren vaak belast of verstoord. Daartegen vermeldt de Bijbel bemoedigend vele voorbeelden van een goede omgang tussen jong en oud, onder andere Mozes en Jozua, Job en Elihu, Eli en Samuël, Naómi en Ruth, Mòrdechai en Esther, Elisabeth en Maria, Paulus en Timotheüs. Zij laat echter ook zien, dat aan deze omgang met elkaar eerst een leer- en opvoedingsproces is voorafgegaan, door dat deze gelovigen de Heer en zichzelf...

Lees verder
15 jaar geleden

Vrienden in nood (I)

David moet met verschillende van zijn getrouwen vluchten. Zijn zoon Absalom heeft een revolutie tegen zijn vader op touw gezet, om de koningstroon in bezit te nemen. Daarbij schrikt hij voor niets terug, zelfs niet voor de dood van zijn vader. David zoekt oostwaarts van de Jordaan in de woestijn zijn toevlucht. Bij de haastige vlucht was natuurlijk geen tijd, zich nog toereikend met levensmiddelen en andere hulpgoederen toe te rusten. Zo kunnen wij ons goed voorstellen, dat er heel...

Lees verder
15 jaar geleden

Het aanhoudende gebed – Manasse

“En hij [Manasse] deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, naar de gruwelen der heidenen, die de HEERE voor het aangezicht der kinderen Israels uit de bezitting verdreven had” (2 Koningen 21:2). Wie dit opschrift boven het leven van een mens leest – hier boven het leven van een koning van Juda – die heeft geen hoop voor hem. En wie uitsluitend dit bericht over deze koning in 2 Koningen aanschouwt, wordt in deze opvatting gesterkt. Want hier...

Lees verder
15 jaar geleden

Vijf tegenwerpingen van Mozes (III)

Mozes brengt nog meer tegenwerpingen in stelling. Wat doet God daarmee? Er komen drie tekenen … De derde tegenwerping – “Ongeloof en wantrouwen”. We gaan nu weer verder met Mozes die voor een moeilijke opdracht staat. Inmiddels hebben we, hoop ik al wel gemerkt dat we zelfs uit tegenwerpingen veel kunnen leren. Het Woord van God geeft zeker aanleiding om ook op tegenwerpingen te letten, wat en hoe de Heer daarop antwoordt. De derde tegenwerping van Mozes is: “Maar ziet,...

Lees verder
15 jaar geleden

De vijf tegenwerpingen van Mozes (II)

Toen Mozes door de Heer geroepen werd om naar de farao te gaan kwam hij met vijf tegenwerpingen. Iets wat ons ook allemaal wel in het bloed zit. De één misschien wat meer dan de ander. Hier volgen dan de eerste twee … De eerste tegenwerping – “Wie ben ik?” Exodus 3:1-12. Hoe gemakkelijk valt een mens van het ene in het andere uiterste! Dat zien we ook bij Mozes. Hij acht zichzelf volkomen onbekwaam, zo’n grote opdracht uit te...

Lees verder
15 jaar geleden

Zeven lessen van een dappere held (II)

 Waaruit bestaat onze stille tijd? Is daar ook een altaar om te offeren, om te aanbidden? Het kijken naar aantallen zit ons allen in het bloed. Enerzijds is er de gedachte: Als het er niet veel zijn, is het niet in orde. Anderzijds denken we er niet over na hoe het komt als er weinigen zijn en zijn geneigd daarvoor weg te lopen. Hoe moeten we daar mee aan? Deze twee lessen staan dit keer op het menu. Van harte...

Lees verder
15 jaar geleden

Vijf tegenwerpingen van Mozes (1)

Toen Mozes door de Heer geroepen werd om naar de farao te gaan kwam hij met vijf tegenwerpingen. Iets wat ons ook allemaal wel in het bloed zit. De één misschien wat meer dan de ander. Het doel was om farao te bewegen het volk van God te laten vertrekken uit Egypte. God had het gekerm van de kinderen van Israël vanwege de zware dienst gehoord, en Hij dacht aan Zijn verbond met Abraham, Izak en Jakob. Ja, God vergat...

Lees verder
15 jaar geleden

Ruth (32) – slot

WAT GOD GEEFT … God schenkt een zoon Ruth 4:14-22: 14 Toen zeiden de vrouwen tot Naómi: Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven; en zijn naam worde vermaard in Israel! 15 Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel, en om uw ouderdom te onderhouden; want uw schoondochter, die u liefheeft, heeft hem gebaard, die u beter is dan zeven zonen. 16 En Naómi nam dat kind, en zette het op...

Lees verder