Christendom

1050 artikelen in deze categorie gevonden
13 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (11)

Dit gedeelte van de kerkgeschiedenis laat onder meer zien dat een zoekende ziel nimmer tevergeefs zoekt. Ook zien we dat de dikste muren omvergeworpen worden door het evangelie, ja, door God zelf. Wat een troost en wat een genade. Als u die dit leest mogelijk denkt: Wat ik gedaan heb, is nooit te vergeven! Kijk dan eens verder en lees van die man, die zichzelf de grootste onder de zondaren noemde, Saulus van Tarsus … wat is er van hem...

Lees verder
13 jaar geleden

Zogenaamde genezingsbedieningen (1)

Onder deze titel wordt de zogenaamde genezings-bediening in Frisse Wateren gevolgd aan de hand van uittreksels uit de nieuwsbulletins van broeder A. Geelhoed. Het is zeker goed om hiervan nota te nemen, zeker wanneer u belaagd wordt door verkeerde leringen vanuit de “genezingshoek”. Helaas zijn er geliefde broeders en zusters die hierdoor psychisch in nood geraken en heel veel extra (onnodig) leed ondergaan … “Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede” (2 Petrus 3:17) Nieuwsbulletin...

Lees verder
13 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (4)

Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften MEER OVER DE WAARHEID VAN HET EVANGELIE Hoofdstuk 4 We hebben gezien wat de boodschap van het evangelie is. Maar hoe passen we die toe op onszelf? Wat heeft die ons te zeggen’? En wat is de respons die de mens daarop moet geven? Het evangelie houdt ons, zoals we zullen zien, een “smalle weg” voor. Het houdt geen rekening met de gevoeligheden, meningen, inzichten of smaak van de mens....

Lees verder
13 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (10)

Het Heilige Land – boven alle andere landen belangrijk, zowel vanuit een zedelijk als vanuit een geschiedkundig oogpunt -, is van zeer geringe oppervlakte … Het land, oorspronkelijk door Israël bezet, lag tussen de oude rijken van Assyrië en Egypte. Vandaar de herhaalde vermelding in het Oude Testament van “de koning van het Noorden” en “de koning van het Zuiden”. Als een gevolg van zijn ligging was het menigmaal het toneel van de strijd tussen deze machtige rijken; en wij...

Lees verder
13 jaar geleden

Islam – Vrede of het beest (7)

Haat komt uit de satan voort. Liefde komt uit God voort en God is liefde en heeft deze liefde ook geopenbaard door het zenden van Zijn eniggeboren Zoon (1 Johannes 4:7-10). Haat is ook datgene wat in de mens van nature zich bevindt. De Bijbel zegt: “… hatelijk en elkaar hatend” en “Verwondert u niet, broeders, als de wereld u haat …” (1 Johannes 3:13). “Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u heeft gehaat. Als...

Lees verder
13 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (3)

Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften DE WAARHEID VAN HET EVANGELIE Hoofdstuk 3 Wat is het evangelie? Dit is de meest fundamentele vraag die je maar kunt stellen. Daarover zijn alle christenen het eens. Geen evangelie betekent geen boodschap. Als het evangelie “de kracht Gods” is tot behoud voor een ieder die gelooft” (Romeinen 1:16), is het kennelijk essentieel en de verkondiging ervan is de belangrijkste taak van de gemeente. In het licht van het belang...

Lees verder
13 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (9)

Er is ook een artikelen-reeks – getiteld ‘Martelaars’ – waar verschillende martelaars belicht worden. Toch herhalen we dit hier voor alle duidelijkheid in het kader van deze artikelen-reeks over de geschiedenis van de Christelijke kerk. Deel 1: 32 – 814 n. Christus Stefanus, de eerste Christen-martelaar Stefanus, de diaken en evangelist, ontving het eerst de martelaarskroon voor de naam van de Heer Jezus. Hij staat aan het hoofd van het edele leger van martelaren, en is volmaakt als het type van een...

Lees verder
13 jaar geleden

Islam – Vrede of het beest (6)

Deze keer enkele vergelijkingen tussen Mohammed en Mozes, tussen Mohammed en de Heer Jezus en tussen Mohammed en de Heilige Geest. Ook hier zien we de willekeur in het gebruik (misbruik!) van de Bijbel door de Moslims … Mohammed weigerde enige wonderen en tekenen te doen omdat hij de bekwaamheid niet heeft gehad om ook maar iets van deze dingen te doen. Mohammed werd enkel gestuurd als een waarschuwer en kon daarom de profeet niet zijn zoals Mozes … Jezus...

Lees verder
13 jaar geleden

Lazarus, kom eruit! (1)

Zij was nog zo jong … Pasen 2007. Ook nu is het nog steeds waar: De Heer Jezus is de opstanding en het leven (Johannes 11:25). Daar helpt geen wetenschappelijk onderzoek aan die maar steeds bezig is om “Hem, de levensvorst” dood te verklaren, Hem uit het leven weg te bannen. Het dwaze in deze dingen is onder andere ook dat de mens – van wie de Bijbel verklaart dat hij dood is in misdaden en zonden (Efeze 2:1-1); zijn...

Lees verder
13 jaar geleden

Contemplatieve Christendom (2) – Bloemlezing Nieuwsbulletin nr. 15

Het contemplatieve christendom is de nieuwste vloedgolf die op de evangelische en de orthodox reformatorische wereld aan komt rollen. Deze golf is groter en ingrijpender dan de hypes van de laatste jaren. Zelfs de doelgericht leven hype verbleekt erbij. De golf heeft de verwoestende kracht van een tsunami … Dit uittreksel geeft een indruk van de onrustbarende ontwikkeling van het contemptatieve christendom en wordt op Frisse Wateren gepubliceerd om u hiervan een indruk te geven en u hierover te informeren....

Lees verder