1 jaar geleden

Tegenstellingen – eens en nu (18)

“Want ook wij waren vroeger onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, aan allerlei begeerten en genietingen verslaafd, in boosheid en afgunst levend, verfoeilijk [en] elkaar hatend” (Titus 3:3).
“En u … heeft Hij echter nu verzoend in het lichaam van Zijn vlees door de dood, om u heilig, onberispelijk en onstraffelijk voor Zich te stellen” (Kol. 1:21,22).

Het kwade & heilig

Wat een tegenstelling – voorheen waren deze mensen ongehoorzaam, zelfzuchtig, wreed, arrogant, vol haat en gewoonweg slecht. Maar dan leren zij Jezus Christus kennen, geloven in Hem en worden totaal veranderd. Vanaf dat moment noemt de Bijbel hen “heilig, onberispelijk en onstraffelijk.” Betekent dit, dat zij van nu af aan niet meer kunnen zondigen? Natuurlijk niet. Maar het toont de nieuwe positie voor God. De vergeving door Jezus Christus is zó volledig en alomvattend, dat zij voor Hem staan alsof zij nooit gezondigd hebben. Bij hun bekering hebben zij nieuw leven gekregen – Goddelijk leven – dat absoluut volmaakt en zondeloos is.

In onze maatschappij is een volledige herstel onwaarschijnlijk. Een misdadiger zal altijd zijn stempel dragen, veroordelingen vernietigen loopbanen en reputaties in de bevolking – maar het cruciale is, dat wij mensen niet in staat zijn onszelf te verbeteren.

We hebben geen herstel of verbetering nodig, maar een complete omslag. Door het geloof in de Heer Jezus worden boze zondaars vol haat nieuwe mensen, die heilig en onberispelijk voor God staan. Dit zijn allemaal volkomen onverdiende veranderingen, maar ze worden aan iemand gegeven met de bekering. Het is helemaal niet nodig of mogelijk om jezelf te veranderen. Dit werk wordt door God alleen gedaan, als u uzelf en uw zondeschuld alleen aan Hem toevertrouwt. Hoe staat u voor God?

 

Alexander Schneider; www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 04.05.2022.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW