1 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (111)

Afhankelijkheid en vertrouwen

“De verwachtingen van de rechtvaardigen is blijdschap …” (Spr. 10:28).

De beste wijn

Alle tekenen en wonderen die de Heer Jezus deed, van het veranderen van water in wijn op de bruiloft te Kana (zie Joh. 2:2-11) tot het vangen van vis door de discipelen aan het meer van Tibérias (zie Joh. 21) – alles gebeurde altijd precies op het juiste moment, in afhankelijkheid van God.

Toen de Heer met Zijn discipelen op de bruiloft te Kana was, werden de gastheren plotseling met een probleem geconfronteerd: er was geen wijn meer. Tegen de culturele achtergrond van die tijd, moet dit een zeer gênante situatie zijn geweest. Toen Maria het hoorde, ging zij onmiddellijk naar haar Zoon en zei: “Zij hebben geen wijn” (Joh. 2:3). Het is duidelijk dat zij Hem met deze woorden indirect uitnodigde om Zijn macht onmiddellijk te gebruiken om het probleem aan te pakken.

Jarenlang was Jezus onderworpen geweest aan Zijn ouders. Deze periode van het leven liep nu ten einde. Nu was de tijd van Zijn openbare dienst gekomen. Hoewel Maria Zijn moeder was, ging Hij niet onmiddellijk op haar verzoek in, maar wachtte geduldig op Gods tijd. Daarom zei Hij tegen haar: “Mijn uur is nog niet gekomen” (Joh. 2:4). Net zoals Hij 30 jaar had gewacht op Gods tijd voor Zijn openbaar optreden, wachtte Hij nu op de juiste tijd om het eerste teken te verrichten en Zijn heerlijkheid voor de ogen van de mensen te openbaren!

Dit voorval maakt duidelijk, dat de Heer Jezus de wil van God boven elke menselijke relatie stelde – zelfs die met Zijn eigen moeder! Later daagde Hij ook Zijn discipelen uit dit te doen toen Hij zei: “Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, zijn moeder … kan hij Mijn discipel niet zijn” (Luk. 14:26). Het woord van de apostelen “Men moet God meer gehoorzamen dan mensen” (Hand. 5:29), kunnen wij in dit opzicht ook op ons leven toepassen!

Discipelen van Jezus moeten vaten zijn die gewillig het Woord van God ontvangen en in wie de Woorden van hun Heer blijvend blijven – zonder weer vergeten te worden. Als dat bij ons het geval is en wij in Hem blijven, de ware Wijnstok, dan zullen wij ook weer meer gebedsverhoringen ervaren (zie Joh. 15:7). God zal het geduldig wachten van de rechtvaardigen in vreugde veranderen (Spr. 10:28), net zoals Hij het water in wijn veranderde in Kana. Hij houdt nog steeds de “beste wijn” klaar voor hen die op Zijn tijd wachten. Jesaja schrijft: “Ja van oude tijden af heeft men het niet gehoord, men heeft het niet ter ore genomen en geen oog heeft het gezien, behalve U, God, wat Hij doen zal voor wie op Hem wacht” (Jes. 64:4).

Wacht u tot God u duidelijk maakt, dat u een dienst voor Hem moet doen, of laat u zich eerder leiden door noden? De Heer Jezus stelde geestelijke relaties boven familiebanden (zie Matth. 12:50). Doet u hetzelfde? Vertrouw erop, dat God u zal zegenen als u op Hem wacht!

 

Jan Philip Svetlik; www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 29.07.2019.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW