1 jaar geleden

Noach bouwt de ark

“Toen ging Noach met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem in de ark, vanwege het water van de vloed” (Gen. 7:7).

Noach bouwde de ark. Hij kende de ingenieuze constructie en bewonderde de enorme omvang ervan. Maar dat redde hem niet van de watervloed die over de aarde kwam. Daarvoor moest hij in het schip klimmen. – Het heeft geen zin voor een zieke om alle adressen van ziekenhuizen uit het telefoonboek over te schrijven; hij zal daar niet beter van worden. Hij moet naar het ziekenhuis. – Een hongerig mens zal niet verzadigd raken door te filosoferen over gezonde voeding en het houden van kippen. Hij heeft iets tussen zijn tanden nodig.

Dat je iets weet, betekent dus niet dat je er ook voordeel van hebt. Dat is een heel eenvoudig principe. Maar velen wijken er helaas van af als het om Jezus Christus gaat. De mensen zijn tevreden te erkennen, dat Hij machtig heeft gesproken, grote werken heeft verricht, aan het kruis is gestorven, op de derde dag is opgestaan en op een dag zal wederkomen – maar redding van het oordeel van God wordt niet op deze wijze verkregen. Daartoe moet men met zijn levensschuld tot de Heer Jezus zijn gekomen en Hem persoonlijk als Redder hebben aangenomen. Dit is een zeer bewuste, concrete beslissing en niet iets waar je langzaam in groeit. Het verhaal van de gevangene van Filippi in Handelingen 16 illustreert dit zeer duidelijk. Toen hij de apostelen Paulus en Silas in zijn zielennood angstig vroeg: “Heren, wat moet ik doen om behouden te worden?” antwoordden zij niet, dat hij de leerstellingen van het christendom moest bestuderen om zich ooit christen te mogen noemen, maar zij zeiden: “Geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden.” In feite nam deze man onmiddellijk Jezus Christus in geloof aan als zijn Redder en werd gedoopt.

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW