Overdenking bijbeltekst

600 artikelen in deze categorie gevonden
16 jaar geleden

Romeinen 12:12

Bijna niets kan zo snel nagelaten worden als het gebed. Hier wordt niet gedacht aan het dagelijkse gebed, maar in het bijzonder aan het aanhoudende gebed voor een bepaalde zaak. In het tegenwoordige haastige leven zijn er veel noden en uitzichtloze situaties onder de kinderen van God en wij zijn misschien ook bereid ons daarvoor ogenblikkelijk in gebed tot God te wenden. Toch doen wij vaak de ervaring op dat door vele nieuwe indrukken die op ons inwerken, de vorige...

Lees verder
17 jaar geleden

Filippi 3:3

Wat is ‘op het vlees vertrouwen’? Als men bijvoorbeeld zegt: Het zal mij wel lukken – het voor mij liggende examen of het proefwerk op school of de mij opgedragen taak of de lezing, ga zo maar door. De lijst met voorbeelden kan men willekeurig verlengen. Op het vlees vertrouwen betekent: op onze kracht bouwen, op onze prestatie, op ons kunnen vertrouwen, onze mogelijkheden zo hoog mogelijk inschatten. Petrus, een man die ook op het vlees vertrouwd had, zei: “Heer,...

Lees verder
17 jaar geleden

Hebreeën 5:14

De schrijver van de Hebreeën-brief stelt zijn lezers steeds weer de Heer Jezus voor om hen in het geloof te versterken. Zijn streven hen te onderwijzen stoot helaas op de grenzen van hun inzicht. De bovenstaande tekst heeft hierop betrekking. In zeker opzicht waren de Hebreeërs nog als kinderen, die melk nodig hebben, hoewel men eigenlijk verwachten kon dat ze in staat zouden zijn, in geestelijke zin "vast voedsel" te kunnen verdragen. Bij deze gelegenheid noemt de Heilige Geest een...

Lees verder
17 jaar geleden

Job 36:22,23

De ondoorgrondelijkheid waarmee God handelt heeft in alle tijden de mensen beziggehouden. Het gehele boek Job wordt door dit probleem beheerst. Maar ook vandaag de dag vragen mensen, ook zij die geen enkele verhouding met God hebben, steeds weer waarom Hij dit of dat doet. Een van hen heeft in een overlijdensadvertentie uitgedrukt, wat anderen misschien alleen maar denken: “Mijn onvergetelijke, zo zeer geliefde vriend en medearbeider Hans R. is een verschrikkelijke, zeer onverdiende dood gestorven. God en het onrechtvaardige...

Lees verder
17 jaar geleden

Bijbelteksten archief

Beste lezer, op deze pagina vindt u een overzicht van alle bijbelteksten waarbij Frisse Wateren een overdenking heeft geplaatst. Op de oude site heette dit ook wel "Bijbeltekst van de dag". Regelmatig worden er nieuwe bijbelteksten bij geplaatst die u dan ook direct op de homepage van Frisse Wateren zult kunnen vinden onder het kopje "BIJBELTEKST".

Lees verder
17 jaar geleden

Efeze 2:14,17

Hij is onze vrede Er wordt van een adellijke dame verteld dat zij op alle mogelijke manieren probeerde vrede voor haar ziel te vinden. Hoewel ze in grote luxe leefde, werd ze met de dag ongelukkiger en verlangde naar ware vrede. Op een dag liet ze een schoenmaker komen om haar de maat te nemen voor een paar nieuwe schoenen. Met een trots gebaar stak ze haar voet naar hem uit, zonder hem ook maar één blik waardig te keuren....

Lees verder
17 jaar geleden

Lukas 11:9

De treurende nabestaanden zetten boven op de rouwkaart van een van hun geliefden de woorden: De tijd om God te zoeken is het leven. De tijd om God te vinden is de dood. De tijd om bij God te zijn is de eeuwigheid. De bedroefden vonden vast en zeker troost in deze woorden. Maar kloppen ze eigenlijk wel? "Zie, nu is het de welaangename tijd, zie nu is het de dag van het heil" zegt het Woord van God in...

Lees verder
17 jaar geleden

Handelingen 17:27

Blijft het bij tasten? "Al tastende vinden", hoe aanschouwelijk schilderen deze woorden ons de moeite die de mensen doen om God te vinden, dat wil zeggen op de een of andere manier in een bewuste relatie met Hem te komen. Dit zoeken van God onderscheidt de mens van het dier; daarom noemt God degene die niet naar Hem wil vragen, een dwaas: "De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God" (Psalm 14:1). Maar hoewel God niet ver van...

Lees verder
17 jaar geleden

Handelingen 8:39

Ja, zo zouden we het allemaal wel willen, nietwaar? We willen allemaal wel graag dat elke dag van ons leven vervuld is met zo’n blijdschap. Omdat dat echter, zoals we uit ervaring weten, niet het geval is, zoeken we gelegenheden om eens lekker ongestoord blij te kunnen zijn, zonder stress, problemen en angsten. Maar een blijvende vreugde kunnen we nu eenmaal niet kopen! Iedereen die dat wel denkt, wordt vroeg of laat teleurgesteld. De man over wie dit Bijbelgedeelte iets...

Lees verder
17 jaar geleden

Psalm 25:5

Leid mij … Het is erg nodig en een grote zegen voor een kind van God, wanneer het in de tegenwoordigheid van God zijn onmacht en onbekwaamheid in iets erkend heeft en dit ook voortdurend voelt. God is de God van de zwakken, de nederigen. En niets is zo gezegend als in vertrouwende afhankelijkheid van God te wandelen. Een oude Christen gaf de raad: "Verander niets uit eigen beweging in uw uiterlijke omstandigheden, wanneer God het niet duidelijk laat zien....

Lees verder