9 jaar geleden

Psalm 107 vs. 25; Psalm 29 vs. 5 en 9

“Wanneer Hij spreekt, doet Hij een stormwind opsteken, die haar golven hoog opheft”;

“De stem van de HEERE breekt de ceders … “;
“De stem van de HEERE … ontschorst de wouden”.

Stormen

Het eind van 1999 zal nog lang in herinnering bij het Franse volk blijven vanwege twee stormen, die het land teisterden en op hun pad verwoesting en dood zaaiden. God gebruikt zulke middelen (wind, bliksem, aardbevingen, overstromingen) om ernstig tot de  mensheid in onze generatie te spreken. Gods gewoonlijke manier van spreken, zoals we horen in het evangelie, is met een zachte, waarneembare, genadige stem. Maar soms gebruikt Hij een “luidspreker” om te waarschuwen “dat zij zich allen overal moeten bekeren” (Hand. 17:30) en bereid moeten zijn om Hem te ontmoeten.

Een boom zoals de prachtige, robuuste ceder is een symbool van menselijke grootheid. Maar die kracht kan omver geworpen worden. “Want de dag van de HEERE van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is, tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden; tegen alle ceders van de Libanon, hoog en verheven …”

“De hoogmoed van de mensen zal vernederd worden en de trots van de mannen zal neergebogen worden” (Jes. 2:12,13,17).

Onze God is de Meester van de natuur en het leven. Zijn macht is oneindig. Hij moet gevreesd en vereerd worden. Maar hoe moet men reageren op ontketende elementen die de zwakte van de mens onthullen?

We kunnen alleen maar vertrouwen in Hem, die een onbegrensde barmhartigheid heeft. De boodschap van God moet gehoord en nederig geloofd worden. Het is niet voor niets dat we op Hem, op Zijn goedheid en bescherming een beroep doen.

Wanneer de stormen van het leven woeden,
stormwinden zich storten op zee en land;
zal ik een toevluchtsoord zoeken
in de schaduw van Gods hand.

M.E. Servoss – vertaald uit Engels

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW