9 jaar geleden

Efeze 1 vers 7 en 8

Rechter en Redder

“… in Wie wij de verlossing hebben door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van Zijn genade, waarmee Hij jegens ons overvloedig is geweest in alle wijsheid en inzicht”.

Een rechter in Amerika moest over een zaak beslissen waarvoor de wet een boete oplegt. De beklaagde die schuldig bevonden werd, was in zijn jeugd een vriend van de rechter. Daarom hoopte hij er met de meest milde straf die de wet voorschrijft, ervan af te komen. Verre van dat!

De rechter legde de zwaarste straf op, die veel verder ging naar het gevoel van de veroordeelde. Velen die het proces bijwoonden, prezen de onpartijdigheid van de rechter, hoewel sommigen van mening waren dat hij meer begrip had moeten hebben.

Hoe verbaasd waren zij allen toen de rechter plotseling zijn stoel verliet en het volledige bedrag van de boete overhandigde voor de schuldige partij. Hij had geoordeeld en de rechtvaardige straf uitgesproken, maar hij betaalde het zelf.

Het vonnis was uitgesproken en de boete is betaald. Niemand kon enig bezwaar opwerpen. Gerechtigheid had plaats gevonden, en de beschuldigde was nu gerechtvaardigd. Hoe? Niet door iets wat hijzelf gedaan heeft, maar door pure genade. Een plaatsvervanger heeft zich aan het oordeel onderworpen en heeft betaald wat de wet eiste.

Dit is precies hoe God handelt. Hij kan de aan zonde niet voorbij gaan, maar moet het oordelen. Maar wie zijn vertrouwen stelt op de Zoon van God kan er zeker van zijn dat de rechtvaardige straf voor zijn zonden op Christus werd uitgeoefend, Die, uit onvoorstelbare liefde, de schuld afrekende van de opgelopen schuldenlast.

 

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW