8 jaar geleden

Hebreeën 11 vers 25

“Door het geloof … omdat hij er de voorkeur aan gaf met het volk van God slecht behandeld te worden, boven een tijdelijke genieting van [de] zonde”.

Wat Mozes accepteerde

In onze overdenking van Hebreeën 11 vers 24 overwogen we wat Mozes weigerde. Ons vers hierboven geeft aan waaraan hij in plaats daarvan de voorkeur gaf, namelijk “met het volk van God slecht behandeld te worden”. De uitdrukkelijke reden voor zijn weigering was: er de voorkeur aan geven om de beproevingen van Gods volk te verduren in plaats van te blijven leven als een Egyptenaar in een hoge positie.

Mozes groeide op in het huis van zijn ouders totdat hij gespeend werd. Toen kwam hij aan het hof van Farao. Maar hij heeft nooit zijn afkomst vergeten, en hij kende ongetwijfeld de beloften die God ooit aan Abraham had gegeven voor zijn nageslacht. Dat motiveerde hem “Toen hij nu [de] leeftijd van veertig jaar had bereikt … zijn broeders, de zonen van Israël, te bezoeken” (Hand. 7:23). Wat ook die broeders leken te zijn, ze waren het volk van God.

Op dat moment wist hij niet wat hem te wachten stond als leider van het volk op hun woestijnreis. Het was nu een kwestie om met het volk van God slecht behandeld te worden als een van hen. Hij had gedacht dat zijn broeders dit zouden waarderen, maar zijn ervaring was dat zijn inspanningen onmiddellijk met een teleurstelling begonnen, zodat hij het land moest verlaten.

Toch was de drijfveer achter zijn beslissing geloof, dat zijn leven bleef bepalen en dit maakte Mozes tot een “man van God”. Moge dat ons bemoedigen om vol vertrouwen stand te houden met het volk van God, en ons helpen om de beproevingen te doorstaan dat het leven in een vijandige wereld met zich meebrengt.

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW