8 jaar geleden

Titus 2 vers 13-14

“… onze grote God en Heiland, Jezus Christus, die Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons van alle wetteloosheid verlossen zou en Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken”.

Religie of geloof?

Er is lange tijd gedacht, dat het christendom van de wereld een meer aangename plaats zou maken om in te leven. Helaas worden we gedwongen om toe te geven dat dit niet het geval is geweest. De christelijke religie is zeker de bron van veel sociale vooruitgang geweest. De meeste van onze waarden zoals gerechtigheid, saamhorigheid, verdraagzaamheid enzovoorts zijn het gevolg van onze christelijke erfenis, die werd geseculariseerd in de eeuw van verlichting. Eén ding echter is tegenstrijdig: terwijl deze waarden universeel erkend zijn, is het christendom in een crisis. Kerken lopen leeg.

Betekent dat dan dat de boodschap van het christendom achterhaald is? Helemaal niet! In alles wat het moderne leven (de wet van de jungle, de triomfantelijke rol van het geld, vooruitstrevende ongelijkheid etc.) karakteriseert, blijft de christelijke boodschap verbazingwekkend relevant. De crisis in het christendom stelt ons ook in staat om te onderscheiden tussen religie en waar geloof.

Laat ons volledig bewust zijn van de diepe betekenis van de christelijke boodschap. Christus kwam niet op aarde om mensen te helpen om de wereld te verbeteren maar om hen te redden van het eeuwige oordeel. Jezus is geen idealist maar de Redder van allen die geloven. Hij zal echter eens de Rechter zijn van allen die weigeren te geloven. Als Rechter zal Hij rechtvaardig zijn en niets over het hoofd zien. Als Redder kan Hij nu een ieder vergeven die zich bekeert en gelooft.

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW