6 jaar geleden

Filippi 4 vers 6 en 7

“Weest in niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus”.

Om niets bezorgd zijn

Zorgen zijn overal van huis tot huis. Er is geen continent, geen enkel land, geen stad en geen huis, waar ze niet zouden zijn. Zorgen zijn aan geen tijd gebonden. Ze zijn aanwezig in moeilijke tijden, maar zij verduisteren ook de mooiste momenten. Niemand houdt ervan. Iedereen kent het.

Maar Gods kinderen hoeven zich om niets zorgen te maken! Geen enkele nood moet ons terneerdrukken, geen gedachte kwellen. Want we hebben een ‘aanloopstation’, waar we onze zorgen “ont-zorgen” kunnen – bij God. Wanneer zorgen in ons hart oprijzen, moeten we daarvan altijd een gelegenheid maken, dat we ze voor God brengen. “Werp het met hopen eruit … En zijn het allemaal trotse zakken vol gebreken. Alles eruit!” (M. Luther). Wie zo alles eruit werpt, kan dat genieten wat God ons geven wil: Zijn eigen vrede.

God zit op Zijn troon in volle rust. Niets kan de Soevereine doen schudden, geen gebeurtenis in het universum Hem onrustig maken, niemand Hem bang maken. En het heerlijke is: Wat voor de grote God in de hemel geldt, mag ook ook voor kleine mensen op aarde waar worden. We mogen vrede hebben! Ook dan wanneer het levensschip op de golven van de beproevingen bedenkelijk wankelt en de storm van de beproeving hevig om ons heen waait.

Brengen wij onze zorgen bij God, dan geeft Hij ons Zijn vrede. Werkelijk een geweldige ruil! Natuurlijk, de omstandigheden veranderen niet meteen wanneer we gebeden hebben. Maar wij veranderen. Nadat Hanna in de pijn van de kinderloosheid haar bittere ziel voor God had uitgestort, was haar aangezicht niet meer dezelfde, en zij ging in vrede heen (1 Sam. 1:17,18). Dit kan ook mijn en uw ervaring zijn.

In het Duits online sinds 22.06.2017

Gerrid Setzer, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW