Overdenking bijbeltekst

514 artikelen in deze categorie gevonden
15 jaar geleden

Job 37:11-12

Waarom verduistert onze horizon zich zo vaak na gelukkige dagen? Waarom vermeerderen zich zulke moeilijkheden op onze weg? Waarom zijn er zoveel terneerdrukkende beproevingen? Hoeveel ‘waaroms’ zijn er toch in ons leven! Job kon het "zweven van de wolk" aan zijn tot dan toe heldere hemel ook niet begrijpen. Hij Die aan wijsheid volkomen is, was bezig om hem te leren dat ook de stormen een deel van de grote dingen zijn die Hij doet. En welk een ‘late regen’...

Lees verder
15 jaar geleden

Job 33:12

Wij mensen zijn geneigd de gewoonlijke maatstaf die bij de beoordeling van aardse dingen vaak deugdelijk is gebleken, ook daar aan te leggen waar het om God en Zijn doen, Zijn wegen gaat. We vergeten dan dat God meer is dan een mens, onbereikbaar voor iedere maatstaf die mensen ooit zouden kunnen aanleggen. Had Job die verder rechtschapen en godvruchtig was, dit in het oog gehouden, dan zou hij niet aan zijn eigen gerechtigheid hebben gedacht. Dan had hij van...

Lees verder
15 jaar geleden

Bijbelleesrooster voor stille tijd

Misschien heb jij er ook iets aan. Een hulp voor je “verborgen omgang” met God gedurende 15 weken. Hierbij zullen altijd twee elementen een cruciale rol spelen, namelijk het Woord van God en het gebed. Evenwel ook een derde element wil ik nog noemen, namelijk de overdenking van het Woord van God (zie Ps. 119:9-16), waarin we ons mogen oefenen en laten voorlichten door de Heilige Geest. Dit Bijbelleesrooster komt uit een ‘erfenis’ van iemand die op jonge leeftijd (20...

Lees verder
15 jaar geleden

Romeinen 12:12

Bijna niets kan zo snel nagelaten worden als het gebed. Hier wordt niet gedacht aan het dagelijkse gebed, maar in het bijzonder aan het aanhoudende gebed voor een bepaalde zaak. In het tegenwoordige haastige leven zijn er veel noden en uitzichtloze situaties onder de kinderen van God en wij zijn misschien ook bereid ons daarvoor ogenblikkelijk in gebed tot God te wenden. Toch doen wij vaak de ervaring op dat door vele nieuwe indrukken die op ons inwerken, de vorige...

Lees verder
15 jaar geleden

Filippi 3:3

Wat is ‘op het vlees vertrouwen’? Als men bijvoorbeeld zegt: Het zal mij wel lukken – het voor mij liggende examen of het proefwerk op school of de mij opgedragen taak of de lezing, ga zo maar door. De lijst met voorbeelden kan men willekeurig verlengen. Op het vlees vertrouwen betekent: op onze kracht bouwen, op onze prestatie, op ons kunnen vertrouwen, onze mogelijkheden zo hoog mogelijk inschatten. Petrus, een man die ook op het vlees vertrouwd had, zei: “Heer,...

Lees verder
15 jaar geleden

Psalm 66:10

  “God smeedt het geloof” Eens had een smid veel verdriet en zorgen gehad. Zijn buurman hield hem voor: “Je zegt dat jouw God vol liefde is, maar Hij heeft het je in de laatste tijd wel moeilijk gemaakt”. De handwerker greep naar een stuk metaal dat ergens in zijn werkplaats lag en zei: “Zie je dit stuk ijzer? Voordat het gebruikt kan worden, moet het harden en in staat zijn weerstand te kunnen bieden. Ik leg het in het...

Lees verder
15 jaar geleden

Hebreeën 5:14

De schrijver van de Hebreeën-brief stelt zijn lezers steeds weer de Heer Jezus voor om hen in het geloof te versterken. Zijn streven hen te onderwijzen stoot helaas op de grenzen van hun inzicht. De bovenstaande tekst heeft hierop betrekking. In zeker opzicht waren de Hebreeërs nog als kinderen, die melk nodig hebben, hoewel men eigenlijk verwachten kon dat ze in staat zouden zijn, in geestelijke zin "vast voedsel" te kunnen verdragen. Bij deze gelegenheid noemt de Heilige Geest een...

Lees verder
15 jaar geleden

Job 36:22,23

De ondoorgrondelijkheid waarmee God handelt heeft in alle tijden de mensen beziggehouden. Het gehele boek Job wordt door dit probleem beheerst. Maar ook vandaag de dag vragen mensen, ook zij die geen enkele verhouding met God hebben, steeds weer waarom Hij dit of dat doet. Een van hen heeft in een overlijdensadvertentie uitgedrukt, wat anderen misschien alleen maar denken: “Mijn onvergetelijke, zo zeer geliefde vriend en medearbeider Hans R. is een verschrikkelijke, zeer onverdiende dood gestorven. God en het onrechtvaardige...

Lees verder
15 jaar geleden

Bijbelteksten archief

Beste lezer, op deze pagina vindt u een overzicht van alle bijbelteksten waarbij Frisse Wateren een overdenking heeft geplaatst. Op de oude site heette dit ook wel "Bijbeltekst van de dag". Regelmatig worden er nieuwe bijbelteksten bij geplaatst die u dan ook direct op de homepage van Frisse Wateren zult kunnen vinden onder het kopje "BIJBELTEKST".

Lees verder
15 jaar geleden

Efeze 2:14,17

Hij is onze vrede Er wordt van een adellijke dame verteld dat zij op alle mogelijke manieren probeerde vrede voor haar ziel te vinden. Hoewel ze in grote luxe leefde, werd ze met de dag ongelukkiger en verlangde naar ware vrede. Op een dag liet ze een schoenmaker komen om haar de maat te nemen voor een paar nieuwe schoenen. Met een trots gebaar stak ze haar voet naar hem uit, zonder hem ook maar één blik waardig te keuren....

Lees verder