6 jaar geleden

Kolosse 4 vers 2

“Volhardt in het gebed, terwijl u daarin waakzaam bent met dankzegging …” (Kol. 4:2)

Les van een handzaag

De oude Nat had een grote berg hout voor hem, die hij voor zijn open haard in kleine, beheersbare stukken moest zagen. Hij legde al zijn ijver en energie aan de dag, om dan snel met het werk klaar te zijn. Maar na verloop van tijd werd zijn zaag zo stomp, dat het werk vreselijk moeilijk werd. De zaag te slijpen en opnieuw in te stellen was dringend nodig. Maar de oude Nat zaagde ijverig verder, ook toen de zweetdruppels meer en meer toenamen en het werk steeds langzamer ging. Zijn buurman zag het voor een tijdje aan en zei toen: “Nat, waarom slijp je toch niet de zaag? Als je dat doet, dan zal het meteen beter gaan.” – “Ach man,” antwoordde de oude Nat: “Praat me daar zo niet van. Ik heb genoeg te doen met deze houtberg, dan heb ik niet ook nog tijd om mijn zaag te slijpen.”

Gaat het ons misschien ook net zoals bij de oude Nat? Als we vanwege al het werk van de Heer de tijd voor persoonlijke bijbelstudie en gebed beperken, dan handelen we geestelijk net zoals de oude Nat. Juist bij dienaren van de Heer is het meer nodig dan bij alle andere mensen om de gemeenschap met de Heer in gebed en het lezen van Zijn woord te zoeken!

“Als het ijzer bot wordt en iemand slijpt de snede niet, dan moet hij meer kracht zetten; het voornaamste om te slagen is wijsheid” (Pred. 10:10).

Friedemann Werkshage, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW