6 jaar geleden

Johannes 13 vers 3-4

Johannes 13 vers 3-4

“… terwijl Hij wist dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God was uitgegaan en tot God heenging, stond Hij van de maaltijd op en legde Zijn kleren af; en Hij nam een linnen doek en omgordde Zich”.

De voetwassing

Jezus wist alle dingen. Hij wist dat de Vader Hem met een missie in de wereld zond, en Hij kwam als een dienaar. Hij kwam van God en ging tot God terug langs de weg van het kruis. Zonder Zijn kruisdood zou Hij alleen blijven; maar Zijn dood zou veel vrucht voortbrengen.

In ons gedeelte in Johannes 13 stond Jezus van de maaltijd op en bereidde Zich voor om de voeten van Zijn discipelen te wassen. Ten eerste legde Hij zijn kleding af, hetgeen spreekt van Zijn komst in de wereld als een dienstknecht. “Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen …” (Mark. 10:45). Hij omgordde Zichzelf met een linnen doek, goot water in een bekken en nam de vervuilde voeten van de discipelen in Zijn reine handen en waste deze. Dit herinnert ons aan de woorden in Efeze 5 vers 26: “haar reinigend door de wassing met water door [het] Woord”.

Stel jezelf voor als een van Zijn discipelen. Jezus heeft hen uitverkoren zoals Hij u heeft uitverkoren. Hij weet hoe snel we verontreinigd raken door dingen die we zien, horen, denken en doen. Hij wast onze voeten, zonder dat kunnen we aan Hem geen deel hebben – dat betekent, dat wanneer de Heilige Geest in ons bedroefd is, we niet meer genieten van de aanwezigheid van de Heer. Hij voelt deze afstand nog meer dan wij; Hij past het Woord toe op die zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt en trekt ons liefdevol naar Zichzelf terug. Maar Hij laat Zijn werk niet onvoltooid. Als de volmaakte Dienaar gebruikt Hij die linnen doek waarmee Hij Zichzelf omgord heeft en droogt teder de voeten om het ons aangenaam te maken. Hoe verlangt Hij ernaar om onze lieflijke gemeenschap met Hem te herstellen! Moge onze harten daar ook naar verlangen. Wat een wonderbare dienst verricht Jezus in deze verzen die we hebben overwogen! Let er op dat Hij ons daarbij een voorbeeld geeft hoe we elkaar in liefde behoren te dienen.

Jacob Redekop, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW