6 jaar geleden

Psalm 73 vers 28

“Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn”.

Dichtbij Hem …

Het echte gevolg van het feit van dicht bij Christus te zijn, brengt mij met betrekking tot anderen in gemeenschap met Hem, in plaats van bezig te zijn met mijn eigen omstandigheden. Hoe kan mijn hart meeleven in de vreugden van de een, en in de smarten van een ander, indien ik niet dichtbij Christus leef en mijn hart vervuld is met Hem in plaats van met mijzelf? O, dat we genoeg in de nabijheid van Christus zijn, om alle genade en alle toewijding uit Hem te putten en bij onszelf corrigeren, wat iemand anders ontsiert!

Activiteit, behalve in gemeenschap met Hem hervat, kan oprecht zijn, maar zal in routine ontaarden en is zelfs gevaarlijk; de ziel geraakt ver van God zonder Hem te kennen. Als we dicht genoeg bij Christus leven, leven wij voor de gemeente, niet ervan verwijderd. Het is niet door wat wij vinden maar door wat wij brengen, waardoor we het christendom dienen kunnen. Door in een goede relatie met Hem te leven, draag je dit mee in je dienst en omstandigheden van de gemeente. Als de wandel van de gemeente goed is, is dat de grootste bemoediging, maar je moet voor Christus zijn, wat de gemeente ook nodig heeft.

Als we dicht bij de Heer zijn, als we in gemeenschap met God in de heilige plaats zijn, zien we alle heiligen met Zijn ogen als geliefde zielen, voorwerpen van Christus vreugde en de vruchten van de arbeid van Zijn ziel. Dan is voorbede voor hen ook makkelijk en genadig. Goddelijke liefde is de krachtigste bron hier beneden van waaruit je aan Gods volk geven kunt.

Het grote punt is om in het hart dichter bij Hem te zijn dan zelfs het werk, en dan doen we het werk vanuit Hem en in zekere mate zoals Hij wil. Een tijd van afzondering om bij de Heer te vertoeven, is een heel goed ding in onze dienst. Het plaatst ons voor God in plaats van voor ons werk, en laat ons ook voelen dat ons werk in Zijn handen is en niet in de onze. Hij die het dichtst bij Christus is, zal Hem het beste dienen, en er is geen dienst voor Hem zonder dat.

J.N. Darby, © the Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW