6 jaar geleden

Prediker 3 vers 1 en 7b

“Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel … een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken”.

Het zou te eenvoudig en zeker verkeerd zijn om te zeggen: ‘Ik ga helemaal niets meer zeggen, dan kan ik ook niets verkeerds zeggen’ – want er is ook een “tijd om te spreken”. Dit is van toepassing op zowel onze gesprekken met ongelovigen als met gelovigen. Wat het evangelie betreft hebben we een prachtig voorbeeld bij de melaatsen in 2 Koningen 7 vers 9: “Toen zeiden zij tegen elkaar: Wij doen hier niet goed aan. Deze dag is een dag met een goede boodschap en wij zwijgen erover. Als wij wachten tot het morgenlicht, staan wij schuldig.  Nu dan, kom, laten wij dit in het huis van de koning gaan vertellen”. Het was “een tijd om te spreken”!Kennen wij ook niet situaties waar we spraken, maar ons daarna realiseerden dat het beter geweest zou zijn om stil te blijven? Aan de andere kant waren er dan niet situaties waarvan we kunnen denken dat we faalden om te spreken en de mogelijkheid om te getuigen van de Heer hebben laten liggen? Mozes, de trouwe dienaar van God, werd geprikkeld om te spreken toen het tijd was om stil te blijven, en met verstrekkende gevolgen. “Want zij tergden zijn geest, zodat hij met zijn lippen ondoordachte woorden sprak” (Ps. 106:33). Dus kunnen we goed aansluiten bij het gebed van David: “HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen” (Ps. 141:3).

Wanneer we denken aan de situatie onder het volk van God, zullen er ook situaties zijn waar het de tijd is om te spreken over Gods waarheid en over het goede voor de gelovigen. Een voorbeeld om na te volgen is Esther: “Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent”. Mogen wij als christenen in de 21e eeuw tot deze koninklijke waardigheid komen.

Michael Vogelsang, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW