Bijbelcursussen

230 artikelen in deze categorie gevonden
4 jaar geleden

09. Uit het leven van Abraham

De geboorte van Izak Genesis 21 vers 1-21 Vijfentwintig jaar zijn verstreken sinds Abraham de oproep van God hoorde en naar Kanaän kwam, waar God hem een nakomeling beloofde. In deze lange tijd zijn er geen tekenen, dat de belofte zal worden vervuld, integendeel: Sara blijft onvruchtbaar, beide overschrijden veruit de leeftijd om kinderen te krijgen. Voor het ongeloof dat naar de wetten van de natuur kijkt, was het duidelijk dat de belofte niet kon worden vervuld. Maar aan Abraham...

Lees verder
4 jaar geleden

08. Uit het leven van Abraham

Abraham in Gerar Genesis 20 Abraham had lange tijd onder de eiken van Mamre gewoond, gescheiden van de wereld en in gemeenschap met zijn God. Een gezegende tijd! We moeten waakzaam zijn zodat een dergelijke staat stand houdt: “Waakt en bidt, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak” (Mark. 14:38). Heeft Abraham daarin gefaald? Hoe dan ook weet satan te profiteren van momenten van gebrek aan waakzaamheid en ons uit de...

Lees verder
4 jaar geleden

07. Uit het leven van Abraham

Abraham krijgt bezoek Genesis 18 Abraham woont nog steeds in een tent in de buurt van de eiken van Mamre. Op een dag, op het heetst van de dag, zit hij in de schaduw bij de ingang van zijn tent. Daar ziet hij drie mannen voor zich staan. Hij verlaat zijn schaduwplaats, loopt snel naar hen toe en biedt hen zijn gastvrijheid aan. Ze nemen zijn vriendelijke aanbod aan: “Doe zoals u gesproken hebt” (vs. 5). Hij gaat ijverig aan...

Lees verder
4 jaar geleden

06. Uit het leven van Abraham

Ismaël – De besnijdenis Genesis 16 – Ismaël In het leven van een gelovige zijn er niet alleen bergen maar ook dalen. Jakobus zegt: “We struikelen vaak” (Jak. 3:2). Abraham is geen uitzondering. Gods Woord beschrijft de mensen zoals ze zijn. Abraham woont nu al tien jaar in het land. De aangekondigde zoon blijft uit, maar de jaren gaan onverbiddelijk voorbij, beiden worden ouder en ouder. God had het hem kunnen vertellen: pas als je honderd jaar oud bent, zal...

Lees verder
4 jaar geleden

05. Uit het leven van Abraham

Gerechtvaardigd uit geloof Genesis 15 Het vijftiende hoofdstuk begint met de woorden “na deze dingen”. Daarmee begint een nieuw gedeelte in de geschiedenis van Abraham. We zullen nu iets leren over het standhouden en de groei van Abrahams geloof. Innerlijke en uiterlijke ontwikkeling moeten altijd samengaan in het leven van de gelovige. Het lijkt erop dat Abraham wordt getroffen door angst na de grote overwinning op de vier koningen. Hoe begrijpelijk is dat! Zouden de machtige vijanden geen wraak nemen?...

Lees verder
4 jaar geleden

04. Uit het leven van Abraham

Abraham redt Lot Genesis 14 In dit hoofdstuk vertelt de Bijbel ons voor de eerste keer over een oorlog. Sinds de zonde in de wereld is gekomen, begeleiden oorlogen de droevige geschiedenis van de mensheid. Lot wordt in deze oorlogszuchtige gebeurtenissen meegesleept, omdat hij zich in Sodom heeft gevestigd. Hij moet lijden “als iemand die zich mengt in vreemde dingen” (verg. 1 Petr. 4:15). Sodom en Gomorra worden geplunderd, Lot en zijn familie zijn gevangengenomen. Wat een tegenstelling met Abraham,...

Lees verder
4 jaar geleden

03. Uit het leven van Abraham

Abraham en Lot scheiden zich Genesis 13 vers 5-18 Abraham is nu weer terug in Kanaän, in Bethel, waar hij een altaar heeft en omgang met God kan hebben. Zijn er dan nu geen problemen meer? Helaas wel. Zelfs in Bethel kunnen er moeilijkheden zijn, zelfs onder broeders! Het in Egypte verworven bezit blijkt geen zegen te zijn. Het land kan het niet verdragen dat Abraham en Lot bij elkaar wonen. Er is ruzie tussen de herders. Abraham wil geen...

Lees verder
4 jaar geleden

02. Uit het leven van Abraham

Tent en altaar Genesis 12 vers 7-13 vers 4 Hebreeën 11 vers 8-16 wordt het hele leven van Abraham met een terugblik samengevat. De Heilige Geest legt uit wat de inhoud van zijn geloof vormde en wat het in zijn leven voor uitwerking had: Abraham verbleef als in vreemdeling in het land van de belofte en woonde in tenten; Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God de ontwerper en bouwmeester is, en zocht een hemels- Vaderland; Hij beleed...

Lees verder
4 jaar geleden

01. Uit het leven van Abraham

De roeping van Abraham Genesis 11 vers 27-12 vers 7 Abraham leefde ongeveer vierduizend jaar geleden. Dat waren nogal behoorlijk andere tijden! Ja, vergeleken met vandaag lijkt het leven van Abraham simpel en eenvoudig. Toch heeft zijn verhaal ons veel te vertellen. In de eenvoud van zijn omstandigheden komen belangrijke goddelijke principes naar voren, die ook vandaag voor ons van groot belang zijn. Het verhaal van Abraham begint in Ur, een belangrijke stad van de Chaldeeën in die tijd. De...

Lees verder
4 jaar geleden

Geloven concreet (15) – slot

Repetitie les 11 tot 14   • Lees eerst de lessen 11 t/m 14 nogmaals rustig en geconcentreerd door. • Bewerk daarna de herhalingsles. • Als je niet zeker bent van een antwoord, kunt je de vorige lessen gebruiken. 1. Van wie lezen we in de Bijbel dat zijn werken boos waren? ………………………………………………………… 2. Doodslag is een erge zonde, een “boos werk”. Noem enkele boze werken: ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 3. Op een dag zullen de doden voor de grote witte...

Lees verder