Bijbelcursussen

205 artikelen in deze categorie gevonden
3 jaar geleden

Geloven concreet (09)

Een opdracht (opgave) voor ons Je denkt misschien, dat “getuigen” slechts de taak zou zijn van predikers en evangelisten. Dus de taak van een speciale groep gelovigen die een speciale toestemming van de Heer daartoe hebben ontvangen. Dat is niet het geval! Elke christen wil de Heer gebruiken om van Hem te getuigen. De leeftijd doet er niet toe. Laten we dit toelichten met een voorbeeld uit de Bijbel. 1. Zoek Handelingen 8 op. Wat leren we over de gemeente in...

Lees verder
3 jaar geleden

Geloven concreet (08)

U zult mijn getuigen zijn We lezen in Lukas 6 vers 45: “Want uit [de] overvloed van [het] hart spreekt de mond”. En een bekend spreekwoord zegt: “Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over”. Waarvan is ons hart vol? Waar spreken wij over? Er is Iemand, een Persoon, Die onze harten kan vullen. Dat is de Heer Jezus. Ken jij hem? Heb je Hem lief? Denk je vaak aan Hem? En heb je het al eens...

Lees verder
3 jaar geleden

Geloven concreet (07)

7. De herderspsalm Twee van de 66 Bijbelboeken bestaan uitsluitend uit liederen. Het zijn het boek der Psalmen en de klaagliederen van Jeremia. Er is ook een boek, dat een acht hoofdstukken lang lied bevat: het Hooglied van Salomo. Van de bestaande 150 Psalmen is zeker Psalm 23 de bekendste. Hij zou de “herderspsalm” genoemd kunnen worden. Lees het eens een aantal keren door. Duizenden en duizenden gelovigen hebben in moeilijke tijden aan deze psalm gedacht. Hij troost hen en...

Lees verder
3 jaar geleden

Geloven concreet (06)

6. Zingt de Heer van harte We kunnen op verschillende manieren tonen, dat we blij zijn. Bijvoorbeeld daardoor, dat we zingen. Dus: Ben je blij? Zing dan. We hebben onze stem niet alleen om te spreken, maar ook om te zingen. Ik hoop dat je dit vaak doet. Misschien heb je geen mooie stem. Dat geeft niets, ondanks dat kun je toch zingen! Zing met name tot eer van God. Dan zul je merken dat je door te zingen nog...

Lees verder
3 jaar geleden

Geloven concreet (05)

5. Repetitie les 1 tot 4   • Lees eerst de lessen 1-4 weer rustig en geconcentreerd door. • Maak daarna deze herhalingsles. • Als je twijfelt over een antwoord, kun je de vorige lessen nemen om te helpen.   1. Door Wie werden de bijbelschrijvers gedreven? ……………………………………………………………………………………………………….………………. 2. Het waren daarom ook geen woorden van mensen, maar ……………………………………………………………………………………………………….………………. 3. Noem een ander woord voor geïnspireerd. ……………………………………………………………………………………………………….………………. 4. De Bijbel is eigenlijk een bibliotheek die bestaat uit ……………. boeken. Het Oude Testament...

Lees verder
3 jaar geleden

Geloven concreet (04)

Bidden – maar vergeet niet het danken Vergeet bij het bidden niet het danken! Je vader en je moeder hebben je al vroeg geleerd “dank u wel” te zeggen als je iets krijgt. En zo moet het ook zijn! Nu, God heeft er ook recht op, dat we dankbaar zijn voor de dingen die Hij ons geeft. God geeft ons eigenlijk zo veel? Misschien is het een goed idee om eens wat (veel) dingen op te schrijven, die we van...

Lees verder
3 jaar geleden

Geloven concreet (03)

Bidden – niet alleen in tijden van nood Bidden betekent eigenlijk: Spreken met God. Het is al iets geweldigs dat we als mensen met de Allerhoogste spreken mogen, met de God die hemel en aarde geschapen heeft, en dat Hij naar ons luistert. Heb je ooit gesproken met een Federale Raad? Nee, natuurlijk niet. Want zo simpel gaat dat niet. Je moet eerst schriftelijk een gesprek aanvragen, en dan is het nog niet zeker of de Federale Raad daarvoor tijd...

Lees verder
3 jaar geleden

Geloven concreet (02)

De Bijbel en ons hart Zoals je ziet, zullen we in deze les nog eens met de Bijbel bezighouden. Echter, voordat we beginnen met de vragen, een aantal interessante dingen. Wist je dat de Bijbel (of delen daarvan) vertaald is in bijna 3.000 talen? (Mogelijk vandaag anno 2017 nog meer). Het duurt ongeveer 38 uur om het Oude Testament en ongeveer 11 uur om het Nieuwe Testament te lezen. Als we elke dag vier hoofdstukken lezen, zijn we in een...

Lees verder
3 jaar geleden

Geloven concreet (01)

Vooraf: Deze serie bijbelcursus is in 2017 gepubliceerd maar gerubriceerd onder 2016. Het ontstaan van de Bijbel De mannen die de boeken van de Bijbel geschreven hebben, hoorden de stem van God, terwijl zij schreven. Zo schreven ze letterlijk op, wat God hen vertelde. Het was dus niet een boek van de bijbelschrijvers, maar het Boek van God: Een boek van God voor jou en mij. De schrijvers van de Bijbel hoorden de stem van God in hun hart. Dat,...

Lees verder
4 jaar geleden

Het kruis van Christus (les 10)

De wereld Evenals de term “vlees” (zie les 9) in de Schrift verschillende betekenissen heeft, is dit ook bij het woord “wereld” het geval. 1. Welk triest feit wordt ons in Johannes 1 vers 10 aangekondigd?: ……………………………………………………………………………………………………….………………. ……………………………………………………………………………………………………….………………. 2. Ze hebben niet alleen Hem niet erkend, maar ……………………………………. (Joh. 15:18) 3. Wat was de aanleiding voor de vreugde van de wereld? (Joh. 16:20) ……………………………………………………………………………………………………….………………. In de zojuist besproken verzen hebben we gezien hoe de wereld onder leiding van Satan tegenover...

Lees verder