Bijbelcursussen

211 artikelen in deze categorie gevonden
3 jaar geleden

Geloven concreet (15) – slot

Repetitie les 11 tot 14   • Lees eerst de lessen 11 t/m 14 nogmaals rustig en geconcentreerd door. • Bewerk daarna de herhalingsles. • Als je niet zeker bent van een antwoord, kunt je de vorige lessen gebruiken. 1. Van wie lezen we in de Bijbel dat zijn werken boos waren? ………………………………………………………… 2. Doodslag is een erge zonde, een “boos werk”. Noem enkele boze werken: ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 3. Op een dag zullen de doden voor de grote witte...

Lees verder
3 jaar geleden

Geloven concreet (14)

De bazuin zal klinken We hebben in de vorige les gezien dat de Heer Jezus beloofd heeft terug te komen. Openbaring 22 verzekert ons driemaal dat dit spoedig zal gebeuren. De reden waarom de Heer nog niet terug is, dat mensen nog gered moeten worden. God heeft zo lang nog geduld. De wederkomst van de Heer Jezus om Zijn gemeente te halen, is het begin van een reeks belangrijke gebeurtenissen in de eindtijd. Omdat we het onderwerp ‘verwachting’ slechts in...

Lees verder
3 jaar geleden

Geloven concreet (13)

Wat verwachten we? – Wie verwachten we? In Johannes 14 vers 1-3 zegt de Heer Jezus tegen Zijn discipelen: “Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in Mij! In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, <want> Ik ga heen om u plaats te bereiden. En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij...

Lees verder
3 jaar geleden

Geloven concreet (12)

De goede werken ……………………………………………………………………………………………………….………………. Van onze ouders hebben we een zondige aard geërfd. Als je een klein kind in de wieg ziet liggen, denk je niet dat dit onschuldige kind al zondig is. En toch is het zo. Al in enkele jaren zult u merken dat dit waar is. Uit een zondige natuur komen geen goede werken voort. Net zo als van een slechte boom geen goede vruchten geplukt kunnen worden. Pas als iemand in de Heer Jezus gelooft, kan...

Lees verder
3 jaar geleden

Geloven concreet (11)

Boze werken – dode werken – goede werken Na twee lessen over “getuigen” zullen we nu ons met de “werken” bezighouden. Ik geloof dat deze twee onderwerpen bij elkaar horen. Bij het ‘getuigen’ gaat het vooral om datgene wat we zeggen, wat we vertellen over God en de Heer Jezus. Bij de “werken” gaat het vooral om datgene wat we doen. Beide zijn noodzakelijk. Woord en daad horen bij elkaar. De Bijbel onderscheidt drie verschillende soorten werken: boze werken, dode...

Lees verder
3 jaar geleden

Geloven concreet (10)

Repetitie les 6 tot 9 • Lees eerst de lessen 6 t/m 9 nogmaals rustig en geconcentreerd door. • Bewerk daarna de herhalingsles. • Als je niet zeker bent van een antwoord, kunt je de vorige lessen gebruiken. 1.   We hebben onze stem niet alleen om te spreken, maar ook om te ……………………………………………………………………………………………………….………………. 2. Wanneer wordt de Bijbel voor de eerste keer gezongen? ……………………………………………………………………………………………………….………………. Dus na de verlossing uit de macht van de farao. 3. Ook wij kunnen alleen liederen zingen tot...

Lees verder
3 jaar geleden

Geloven concreet (09)

Een opdracht (opgave) voor ons Je denkt misschien, dat “getuigen” slechts de taak zou zijn van predikers en evangelisten. Dus de taak van een speciale groep gelovigen die een speciale toestemming van de Heer daartoe hebben ontvangen. Dat is niet het geval! Elke christen wil de Heer gebruiken om van Hem te getuigen. De leeftijd doet er niet toe. Laten we dit toelichten met een voorbeeld uit de Bijbel. 1. Zoek Handelingen 8 op. Wat leren we over de gemeente in...

Lees verder
3 jaar geleden

Geloven concreet (08)

U zult mijn getuigen zijn We lezen in Lukas 6 vers 45: “Want uit [de] overvloed van [het] hart spreekt de mond”. En een bekend spreekwoord zegt: “Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over”. Waarvan is ons hart vol? Waar spreken wij over? Er is Iemand, een Persoon, Die onze harten kan vullen. Dat is de Heer Jezus. Ken jij hem? Heb je Hem lief? Denk je vaak aan Hem? En heb je het al eens...

Lees verder
3 jaar geleden

Geloven concreet (07)

7. De herderspsalm Twee van de 66 Bijbelboeken bestaan uitsluitend uit liederen. Het zijn het boek der Psalmen en de klaagliederen van Jeremia. Er is ook een boek, dat een acht hoofdstukken lang lied bevat: het Hooglied van Salomo. Van de bestaande 150 Psalmen is zeker Psalm 23 de bekendste. Hij zou de “herderspsalm” genoemd kunnen worden. Lees het eens een aantal keren door. Duizenden en duizenden gelovigen hebben in moeilijke tijden aan deze psalm gedacht. Hij troost hen en...

Lees verder
3 jaar geleden

Geloven concreet (06)

6. Zingt de Heer van harte We kunnen op verschillende manieren tonen, dat we blij zijn. Bijvoorbeeld daardoor, dat we zingen. Dus: Ben je blij? Zing dan. We hebben onze stem niet alleen om te spreken, maar ook om te zingen. Ik hoop dat je dit vaak doet. Misschien heb je geen mooie stem. Dat geeft niets, ondanks dat kun je toch zingen! Zing met name tot eer van God. Dan zul je merken dat je door te zingen nog...

Lees verder