Bijbelcursussen

230 artikelen in deze categorie gevonden
6 jaar geleden

Werken en woorden van Jezus (6)

Bijbelcursus 6. De blindgeborene   Verplaats uzelf eens in de positie van de blinde man van Johannes 9. Hij had nog nooit de vriendelijke ogen van zijn moeder gezien. De blauwe lucht en de kleuren van de bloemen en planten waren hem onbekend. Hij kon niet lezen of schrijven. Hij kon niet eens in zijn eigen levensonderhoud voorzien. Wat was hij toch een arme, ongelukkige man!   * * *   1. Lees eerst Johannes 9 zorgvuldig door. Wat moest...

Lees verder
6 jaar geleden

Werken en woorden van Jezus (5)

Bijbelcursus Repetitie les 1 tot 4   Lees eerst de lessen 1 tot en met 4 rustig en geconcentreerd door; doe daarna de herhalingsles; als u niet zeker bent over een antwoord, kunt u de vorige lessen gebruiken.   * * *   1. Wat is het eerste wonder (teken) dat de Heer Jezus deed? …………………………………….……………………………………………….………………. 2. Waar staat deze gebeurtenis in de Bijbel? …………………………………….……………………………………………….………………. 3. Welke vrouw was daar ook? …………………………………….……………………………………………….………………. 4. Wie waren er nog meer uitgenodigd? …………………………………….……………………………………………….………………....

Lees verder
6 jaar geleden

Werken en woorden van Jezus (4)

Bijbelcursus 4. De kreupele bij de vijver Bethesda   Stel u voor: 38 jaar lang ziek. Ik ken een jongen van twaalf die zes maanden ziek was. Hij had een ontsteking in zijn been. Eerst moest hij drie maanden in het ziekenhuis liggen en daarna drie maanden thuis. Het was winter en er lag ijs en sneeuw buiten. Zijn vrienden schaatsten op het meer voor hun huis. Toen hij dat zag, had hij ook een groot verlangen om te schaatsen....

Lees verder
6 jaar geleden

Werken en woorden van Jezus (3)

Bijbelcursus 3. De vrouw van Samaria   De Heer Jezus moest door Samaria gaan (Joh. 4:4). Waarom moest Hij dat? De meeste Joden dachten er niet aan om door Samaria te gaan, als ze van Judea naar Galiléa reisden. Ze maakten liever een lange omweg, dan dat ze door dit gebied trokken. “Waarom?”, zult u zich misschien afvragen. Nu, de Samaritanen waren geen echte joden, en ze dienden zowel de afgoden als de Heer. U kunt het begin van hun...

Lees verder
6 jaar geleden

Werken en woorden van Jezus (2)

Bijbelcursus 2. Nicodémus   “Nu was er een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodémus, een overste van de Joden”. Zo begint Johannes 3. Wat voor soort mensen zijn Farizeeën? Ze vormden een speciale groep onder de Joden en dachten van zichzelf, dat ze zich aan de wet van Mozes, die God aan het volk van Israël had gegeven, heel nauwkeurig hielden. Uiterlijk leek dit ook het geval te zijn, maar de Heer Jezus kent ook de harten van...

Lees verder
6 jaar geleden

Werken en woorden van Jezus (1)

Bijbelcursus 1. Kana   Deze cursus met de titel: Werken en woorden van Jezus – gaat over het “evangelie naar Johannes”. In dit evangelie zien we welke geweldige dingen de Heer Jezus deed en wat Hij de mensen leerde. Na een groot wonder zeiden de discipelen ooit met verbazing het volgende over Hem: “Wat voor iemand is deze, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzamen? (Matth. 8:27). De dienaars van de hogepriester en de Farizeeën, die de Heer...

Lees verder
7 jaar geleden

14. Uit het leven van Abraham

Aanhangsel: Profetische beelden Genesis 11 – 25 In de geschiedenis van Abraham krijgen we veel profetische aanwijzingen over de wegen die God met de mensen wil gaan. Om ze beter te onthouden, zullen we ze in deze bijlage kort bespreken, ook al zijn we al enkele punten in de lessen tegengekomen. Het leven van Abraham kan in drie delen worden verdeeld: 1e deel: Genesis 11 – 14; 2e deel: Genesis 15 – 21; 3e deel: Genesis 22 – 25. Het...

Lees verder
7 jaar geleden

13. Uit het leven van Abraham

Die laatste jaren van Abraham Genesis 25 vers 1-10 De gebeurtenissen die hier worden verteld, volgen niet chronologisch op hoofdstuk 24. Hier wordt ons eenvoudig gezegd, dat Abraham nog een bijvrouw had. De volgende overwegingen leiden tot deze uitleg: Ketura wordt als bijvrouw genoemd in vers 1 en in 1 Kronieken 1 vers 32. Als Abraham met haar was getrouwd nadat Sara stierf, zou ze zijn vrouw zijn geweest. Abraham was bij het huwelijk van Izak met Rebekah 140 jaar...

Lees verder
7 jaar geleden

12. Uit het leven van Abraham

Een vrouw voor Izak Genesis 24 Abraham neemt het initiatief om een vrouw te zoeken voor zijn zoon Izak. Tegenwoordig lijkt deze benadering volkomen vreemd. We willen uit deze verzen enkele goddelijke principes in herinnering brengen, die voor alle tijden geldig zijn. Het zijn: Vragen naar Gods wil; in gebed om duidelijkheid vragen; afwachten om zeker te zijn. Deze principes zijn vooral van toepassing op de belangrijke vraag van het huwelijk. Een jong persoon wordt geconfronteerd met belangrijke beslissingen, die...

Lees verder
7 jaar geleden

11. Uit het leven van Abraham

11. Sara’s dood Genesis 23 Weer gaan er verscheidene jaren voorbij, waarvan Gods Woord ons niets over Abraham vertelt. Sara is nu 127 jaar oud. Meer dan 60 jaar geleden begon zij de weg van het geloof met Abraham, dat haar van Ur van de Chaldeeën naar het land Kanaän leidde. Op hoeveel gedeelde ervaringen van trouw en goedheid van God kunnen deze twee terugkijken! Hun geloof in de onzichtbare God had zichtbaar vruchten voortgebracht. Er waren veel ups en...

Lees verder