Bijbelcursussen

214 artikelen in deze categorie gevonden
3 jaar geleden

13. Uit het leven van Abraham

Die laatste jaren van Abraham Genesis 25 vers 1-10 De gebeurtenissen die hier worden verteld, volgen niet chronologisch op hoofdstuk 24. Hier wordt ons eenvoudig gezegd, dat Abraham nog een bijvrouw had. De volgende overwegingen leiden tot deze uitleg: Ketura wordt als bijvrouw genoemd in vers 1 en in 1 Kronieken 1 vers 32. Als Abraham met haar was getrouwd nadat Sara stierf, zou ze zijn vrouw zijn geweest. Abraham was bij het huwelijk van Izak met Rebekah 140 jaar...

Lees verder
3 jaar geleden

12. Uit het leven van Abraham

Een vrouw voor Izak Genesis 24 Abraham neemt het initiatief om een vrouw te zoeken voor zijn zoon Izak. Tegenwoordig lijkt deze benadering volkomen vreemd. We willen uit deze verzen enkele goddelijke principes in herinnering brengen, die voor alle tijden geldig zijn. Het zijn: Vragen naar Gods wil; in gebed om duidelijkheid vragen; afwachten om zeker te zijn. Deze principes zijn vooral van toepassing op de belangrijke vraag van het huwelijk. Een jong persoon wordt geconfronteerd met belangrijke beslissingen, die...

Lees verder
3 jaar geleden

11. Uit het leven van Abraham

11. Sara’s dood Genesis 23 Weer gaan er verscheidene jaren voorbij, waarvan Gods Woord ons niets over Abraham vertelt. Sara is nu 127 jaar oud. Meer dan 60 jaar geleden begon zij de weg van het geloof met Abraham, dat haar van Ur van de Chaldeeën naar het land Kanaän leidde. Op hoeveel gedeelde ervaringen van trouw en goedheid van God kunnen deze twee terugkijken! Hun geloof in de onzichtbare God had zichtbaar vruchten voortgebracht. Er waren veel ups en...

Lees verder
3 jaar geleden

10. Uit het leven van Abraham

Het geloof van Abraham wordt geproefd Genesis 22 Sinds de verhaalde gebeurtenissen in Genesis 21, is er een tijd waarover ons niets bericht wordt. In deze tijd is het geloof van Abraham gegroeid. Hij is zo sterk geworden dat God hem beproeven kan. Jakobus schrijft erover: “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen valt, daar u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding bewerkt” (Jak. 1:2-3). En Petrus zegt: “… nu een korte tijd bedroefd...

Lees verder
3 jaar geleden

09. Uit het leven van Abraham

De geboorte van Izak Genesis 21 vers 1-21 Vijfentwintig jaar zijn verstreken sinds Abraham de oproep van God hoorde en naar Kanaän kwam, waar God hem een nakomeling beloofde. In deze lange tijd zijn er geen tekenen, dat de belofte zal worden vervuld, integendeel: Sara blijft onvruchtbaar, beide overschrijden veruit de leeftijd om kinderen te krijgen. Voor het ongeloof dat naar de wetten van de natuur kijkt, was het duidelijk dat de belofte niet kon worden vervuld. Maar aan Abraham...

Lees verder
3 jaar geleden

08. Uit het leven van Abraham

Abraham in Gerar Genesis 20 Abraham had lange tijd onder de eiken van Mamre gewoond, gescheiden van de wereld en in gemeenschap met zijn God. Een gezegende tijd! We moeten waakzaam zijn zodat een dergelijke staat stand houdt: “Waakt en bidt, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak” (Mark. 14:38). Heeft Abraham daarin gefaald? Hoe dan ook weet satan te profiteren van momenten van gebrek aan waakzaamheid en ons uit de...

Lees verder
3 jaar geleden

07. Uit het leven van Abraham

Abraham krijgt bezoek Genesis 18 Abraham woont nog steeds in een tent in de buurt van de eiken van Mamre. Op een dag, op het heetst van de dag, zit hij in de schaduw bij de ingang van zijn tent. Daar ziet hij drie mannen voor zich staan. Hij verlaat zijn schaduwplaats, loopt snel naar hen toe en biedt hen zijn gastvrijheid aan. Ze nemen zijn vriendelijke aanbod aan: “Doe zoals u gesproken hebt” (vs. 5). Hij gaat ijverig aan...

Lees verder
3 jaar geleden

06. Uit het leven van Abraham

Ismaël – De besnijdenis Genesis 16 – Ismaël In het leven van een gelovige zijn er niet alleen bergen maar ook dalen. Jakobus zegt: “We struikelen vaak” (Jak. 3:2). Abraham is geen uitzondering. Gods Woord beschrijft de mensen zoals ze zijn. Abraham woont nu al tien jaar in het land. De aangekondigde zoon blijft uit, maar de jaren gaan onverbiddelijk voorbij, beiden worden ouder en ouder. God had het hem kunnen vertellen: pas als je honderd jaar oud bent, zal...

Lees verder
3 jaar geleden

05. Uit het leven van Abraham

Gerechtvaardigd uit geloof Genesis 15 Het vijftiende hoofdstuk begint met de woorden “na deze dingen”. Daarmee begint een nieuw gedeelte in de geschiedenis van Abraham. We zullen nu iets leren over het standhouden en de groei van Abrahams geloof. Innerlijke en uiterlijke ontwikkeling moeten altijd samengaan in het leven van de gelovige. Het lijkt erop dat Abraham wordt getroffen door angst na de grote overwinning op de vier koningen. Hoe begrijpelijk is dat! Zouden de machtige vijanden geen wraak nemen?...

Lees verder
3 jaar geleden

04. Uit het leven van Abraham

Abraham redt Lot Genesis 14 In dit hoofdstuk vertelt de Bijbel ons voor de eerste keer over een oorlog. Sinds de zonde in de wereld is gekomen, begeleiden oorlogen de droevige geschiedenis van de mensheid. Lot wordt in deze oorlogszuchtige gebeurtenissen meegesleept, omdat hij zich in Sodom heeft gevestigd. Hij moet lijden “als iemand die zich mengt in vreemde dingen” (verg. 1 Petr. 4:15). Sodom en Gomorra worden geplunderd, Lot en zijn familie zijn gevangengenomen. Wat een tegenstelling met Abraham,...

Lees verder