Bijbelcursussen

230 artikelen in deze categorie gevonden
3 jaar geleden

Het Pascha (2)

In Egypte (1)   In de eerste les hebben we de eerste 15 hoofdstukken van het boek Exodus doorgebladerd. We hebben gezien, dat de levende God zag, dat Zijn volk onderdrukt werd, en toen bereidde Hij Mozes voor om het volk te bevrijden. Wat was het volk toch enthousiast toen Mozes hun vertelde, dat God hem had gezonden om Israël te verlossen uit de macht van Farao! Maar dit enthousiasme duurde niet lang: Farao legde nog zwaardere lasten op hen,...

Lees verder
3 jaar geleden

Het Pascha (1)

In Egypte (1)   Het Pascha, dat de Israëlieten vierden in verband met hun uittocht uit Egypte en vervolgens als een jaarlijks terugkerend feest, heeft op drie manieren een voorbeeldige betekenis voor ons christenen. Allereerst laat het Pascha ons zien, wat het kruis van Golgotha ​​voor ons betekent. In het Paaslam zien we een beeld van het Lam van God, dat onze zonden droeg en Wiens bloed vloeide om onze zonden te vergeven. In die tijd zei God tegen Israël:...

Lees verder
6 jaar geleden

Werken en woorden van Jezus (14)

Bijbelcursus   Golgotha   Ergens buiten de muren van de stad Jeruzalem was een plaats genaamd die in het Hebreeuws “Golgotha” heet. Deze naam betekent “schedelplaats”. Men denkt, dat Golgotha ​​een heuvel was, zo genoemd omdat het de vorm had van een schedel. Het was de plaats, waar onze Heiland werd heengevoerd om te worden gekruisigd. Het was de plaats waar Hij stierf voor hen, die in Hem geloven zouden.   * * *   Vooraf: Geef in de antwoorden...

Lees verder
6 jaar geleden

De werken en woorden van Jezus (13)

Bijbelcursus Voor Pilatus   In de vorige les zagen we de Heer Jezus afscheid nemen van Zijn discipelen. Daarna ging Hij naar de hof van Getsémané, waar Hij drie keer bad: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker Mij voorbijgaan; echter niet zoals Ik wil, maar zoals U [wilt]” (Matth. 26:39). Daarna kwamen de soldaten en dienaren van de Joden om Jezus gevangen te nemen. Ze hebben Hem meegenomen. Eerst naar Annas, daarna naar Kajafas en later naar...

Lees verder
6 jaar geleden

Werken en woorden van Jezus (12)

Bijbelcursus Afscheid   Na de voetwassing, verlaat Judas de bovenzaal waar de Paasmaaltijd gehouden werd. Hij verdwijnt in de duisternis van de nacht om het verradersloon te verdienen. De Heer Jezus blijft met de elf discipelen in de zaal. Zij blijven trouw aan de Meester. Nu is de tijd gekomen, dat de Heer Jezus iets heel belangrijks tegen Zijn discipelen zeggen moet. En aangezien Judas er niet meer is, kan Hij er vrijuit met hen daarover spreken. Wat Hij hen...

Lees verder
6 jaar geleden

Werken en woorden van Jezus (11)

Bijbelcursus De voetwassing   Ze zijn allemaal in Jeruzalem. Golgotha ​​met al het lijden daaraan verbonden staat dicht voor de deur. Maar Hij die alles weet, denkt niet aan Zichzelf en aan wat Hem te wachten staat. Nee, Hij denkt aan Petrus, aan Johannes en de andere discipelen. Hij weet dat ze onder elkaar ruzie maken over wie de grootste is, de belangrijkste onder hen. Dit maakte de Meester erg bedroefd, en daarom gaf Hij ze tot slot nog een...

Lees verder
6 jaar geleden

Werken en woorden van Jezus (10)

Bijbelcursus Repetitie les 6 tot 9   • Lees eerst les 6 t/m 9 nog eens rustig en geconcentreerd door; • werk vervolgens aan de herhalingsles; vermeldt de bijbelteksten waar u het antwoord gevonden hebt; • als u het antwoord niet zeker weet, kunt u naar de vorige lessen kijken.   * * *   1. Wat moest de blindgeborene doen om zijn dagelijks brood te krijgen? ……………………………………………………………………………………………………………………… 2. Daar zat deze ongelukkige man, maar wie bleef staan om hem...

Lees verder
6 jaar geleden

Werken en woorden van Jezus (9)

Bijbelcursus De zalving in Bethanië   Johannes 12 gaat over mensen die komen om de Heer Jezus te eren. Eerst was het een vrouw, Maria, die de voeten van de Heer Jezus zalfde en deze met haar haar afdroogde (vs. 1-11). Maar ook een groot aantal Joden ontmoette hem. Ze riepen: “Hosanna! Gezegend Hij die komt in [de] naam van [de] Heer, <en:> De koning van Israël.” En rijdend op een jonge ezel, werd Hij als de koning van Israël...

Lees verder
6 jaar geleden

Werken en woorden van Jezus (8)

Bijbelcursus De opwekking van Lazarus   Maria, Martha en hun broer Lazarus woonden in het dorp Bethanië, niet ver van Jeruzalem. Het waren broer en zussen die de Heer Jezus vaak met Zijn discipelen bezocht. We vinden een voorbeeld in Lukas 10 vers 38 tot 42. Martha was druk bezig haar gasten te dienen, terwijl Maria aan de voeten van de Heer zat en naar Hem luisterde. Jezus had Martha, Maria en Lazarus lief.   * * *   1....

Lees verder
6 jaar geleden

Werken en woorden van Jezus (7)

Bijbelcursus 7. De goede Herder   In het Oosten is een schaapskooi gewoon een rechthoekig stuk veld midden in de wei, omgeven door een muur van losse stenen. In de muur bevindt zich een opening. Dat is de deur. ’s Avonds brengt de herder zijn schapen naar zo’n stal, zodat ze veilig zijn voor wilde dieren. ’s Morgens roept hij zijn schapen en verlaten ze de stal. De herder leidt zijn schapen en brengt ze naar de plaatsen waar gras...

Lees verder